Instagram
English
A A A A A
Česká Bible (SNC) 2000
1 Mojžíšova 45
1
1-2 Po těchto slovech se již Josef nemohl déle ovládnout, a proto poslal okamžitě všechny, kromě svých bratrů pryč. Jakmile zůstal se svými bratry o samotě, dal se jim poznat a rozplakal se tak hlasitě, že jeho nářek byl slyšet po celém paláci, a tak se o celé záležitosti dozvěděl i faraón.
2
***
3
"Já jsem skutečně váš bratr Josef," řekl jim potom. "Říkáte tedy, že můj otec ještě žije?" Avšak odpovědi se Josef nedočkal, neboť všichni jeho bratři zůstali překvapením a úlekem jako němí.
4
Josef je proto vyzval, aby k němu přistoupili blíže a vyprávěl jim: "Opravdu jsem to já, váš bratr Josef, kterého jste prodali do Egypta.
5
Nevyčítejte si však nyní, co jste kdysi udělali, neboť to tak záměrně zařídil Bůh, aby mým prostřednictvím zachránil mnoho lidí od smrti hladem.
6
Hladomor už sužuje zemi dva roky a ještě dalších pět let se na polích nic neurodí.
7
Avšak Bůh mne sem poslal právě proto, aby zachoval vás a vaše potomky naživu až do doby velkého vysvobození.
8
A tak jste to ve skutečnosti nebyli vy, kdo mne sem poslal, ale sám Bůh. To on mne učinil faraónovým poradcem a správcem celého Egypta.
9
Vydejte se nyní bez otálení na zpáteční cestu a přineste našemu otci tento vzkaz: "Zdraví tě tvůj syn Josef, kterého Bůh ustanovil pánem celého Egypta. Proto neváhej a přijeď ihned za mnou.
10
Budeš se všemi svými potomky, stády i veškerým svým majetkem sídlit v Gošenu, abychom si byli nablízku.
11
Budu se tam o vás starat, neboť je před námi ještě pět let hladomoru. Nikdo z tvých blízkých nebude u mě trpět nouzí."
12
Všichni včetně Benjamína vidíte na vlastní oči, že jsem to skutečně já a že nemluvím do větru.
13
Povězte tedy otci, jakou mám zde v Egyptě vážnost a autoritu a vyprávějte mu o všem, co jste tady viděli. Na nic nečekejte a přiveďte ho sem."
14
Když Josef domluvil padl svému bratru Benjamínovi kolem krku a oba se rozplakali.
15
Potom se slzami v očích políbil rovněž všechny ostatní bratry a sklonil se k nim. Pak se všichni vzpamatovali a vrátila se jim řeč.
16
Zvěst o příjezdu Josefových bratrů se rychle donesla až k faraónovi. Jakmile se to dozvěděl, spolu se svými služebníky se zaradoval
17
a řekl Josefovi: "Řekni svým bratrům, ať si pospíší, osedlají svá zvířata a rychle jedou do kenaanské země.
18
Tam ať vezmou svého otce a své rodiny a všichni ať se vrátí ke mně do Egypta. Dostane se jim tady toho nejlepšího, čím jen Egypt oplývá.
19
Řekni jim, ať si z Egypta vezmou povozy, aby své ženy, malé děti a svého otce mohli přivézt.
20
Vyřiď jim, ať se nestrachují o nic ze svého majetku, neboť jim bude patřit to nejlepší z egyptské země."
21
Podle faraónova příkazu dal tedy Josef svým bratrům povozy a zásoby jídla na cestu a oni vykonali vše, co jim nařídil.
22
Každému dal po jednom svátečním šatu, ale Benjamínovi jich dal pět a přidal mu k nim tři sta šekelů stříbra.
23
Svému otci pak po bratrech poslal deset oslů s nákladem nejlepšího egyptského zboží, deset oslic s nákladem obilí a chleba a také stravu pro otce na cestu.
24
Když takto své bratry vypravil, prosil je, aby mezi sebou nevyvolávali cestou žádné hádky. Teprve pak je vyslal na cestu.
25
25-26 Bratři tedy odjeli a zakrátko dorazili do Kenaanu ke svému otci Jákobovi. Když mu radostně oznámili, že Josef je naživu a dokonce se stal vládcem Egypta, nechtěl tomu Jákob vůbec uvěřit,
26
***
27
a teprve když mu podrobně pověděli všechno, co je potkalo, a ukázali mu povozy, které pro něj Josef poslal, probudila se v něm opět naděje a radost ze života a zvolal:
28
"To mi stačí! Teď vidím, že můj syn Josef skutečně žije! Pojďme tedy, ať ho před svou smrtí ještě uvidím."
1 Mojžíšova 45:1
1 Mojžíšova 45:2
1 Mojžíšova 45:3
1 Mojžíšova 45:4
1 Mojžíšova 45:5
1 Mojžíšova 45:6
1 Mojžíšova 45:7
1 Mojžíšova 45:8
1 Mojžíšova 45:9
1 Mojžíšova 45:10
1 Mojžíšova 45:11
1 Mojžíšova 45:12
1 Mojžíšova 45:13
1 Mojžíšova 45:14
1 Mojžíšova 45:15
1 Mojžíšova 45:16
1 Mojžíšova 45:17
1 Mojžíšova 45:18
1 Mojžíšova 45:19
1 Mojžíšova 45:20
1 Mojžíšova 45:21
1 Mojžíšova 45:22
1 Mojžíšova 45:23
1 Mojžíšova 45:24
1 Mojžíšova 45:25
1 Mojžíšova 45:26
1 Mojžíšova 45:27
1 Mojžíšova 45:28
1 Mojžíšova 1 / Gen 1
1 Mojžíšova 2 / Gen 2
1 Mojžíšova 3 / Gen 3
1 Mojžíšova 4 / Gen 4
1 Mojžíšova 5 / Gen 5
1 Mojžíšova 6 / Gen 6
1 Mojžíšova 7 / Gen 7
1 Mojžíšova 8 / Gen 8
1 Mojžíšova 9 / Gen 9
1 Mojžíšova 10 / Gen 10
1 Mojžíšova 11 / Gen 11
1 Mojžíšova 12 / Gen 12
1 Mojžíšova 13 / Gen 13
1 Mojžíšova 14 / Gen 14
1 Mojžíšova 15 / Gen 15
1 Mojžíšova 16 / Gen 16
1 Mojžíšova 17 / Gen 17
1 Mojžíšova 18 / Gen 18
1 Mojžíšova 19 / Gen 19
1 Mojžíšova 20 / Gen 20
1 Mojžíšova 21 / Gen 21
1 Mojžíšova 22 / Gen 22
1 Mojžíšova 23 / Gen 23
1 Mojžíšova 24 / Gen 24
1 Mojžíšova 25 / Gen 25
1 Mojžíšova 26 / Gen 26
1 Mojžíšova 27 / Gen 27
1 Mojžíšova 28 / Gen 28
1 Mojžíšova 29 / Gen 29
1 Mojžíšova 30 / Gen 30
1 Mojžíšova 31 / Gen 31
1 Mojžíšova 32 / Gen 32
1 Mojžíšova 33 / Gen 33
1 Mojžíšova 34 / Gen 34
1 Mojžíšova 35 / Gen 35
1 Mojžíšova 36 / Gen 36
1 Mojžíšova 37 / Gen 37
1 Mojžíšova 38 / Gen 38
1 Mojžíšova 39 / Gen 39
1 Mojžíšova 40 / Gen 40
1 Mojžíšova 41 / Gen 41
1 Mojžíšova 42 / Gen 42
1 Mojžíšova 43 / Gen 43
1 Mojžíšova 44 / Gen 44
1 Mojžíšova 45 / Gen 45
1 Mojžíšova 46 / Gen 46
1 Mojžíšova 47 / Gen 47
1 Mojžíšova 48 / Gen 48
1 Mojžíšova 49 / Gen 49
1 Mojžíšova 50 / Gen 50