A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (SNC) 2000

1 Mojžíšova 451
1-2 Po těchto slovech se již Josef nemohl déle ovládnout, a proto poslal okamžitě všechny, kromě svých bratrů pryč. Jakmile zůstal se svými bratry o samotě, dal se jim poznat a rozplakal se tak hlasitě, že jeho nářek byl slyšet po celém paláci, a tak se o celé záležitosti dozvěděl i faraón.
2
***
3
"Já jsem skutečně váš bratr Josef," řekl jim potom. "Říkáte tedy, že můj otec ještě žije?" Avšak odpovědi se Josef nedočkal, neboť všichni jeho bratři zůstali překvapením a úlekem jako němí.
4
Josef je proto vyzval, aby k němu přistoupili blíže a vyprávěl jim: "Opravdu jsem to já, váš bratr Josef, kterého jste prodali do Egypta.
5
Nevyčítejte si však nyní, co jste kdysi udělali, neboť to tak záměrně zařídil Bůh, aby mým prostřednictvím zachránil mnoho lidí od smrti hladem.
6
Hladomor už sužuje zemi dva roky a ještě dalších pět let se na polích nic neurodí.
7
Avšak Bůh mne sem poslal právě proto, aby zachoval vás a vaše potomky naživu až do doby velkého vysvobození.
8
A tak jste to ve skutečnosti nebyli vy, kdo mne sem poslal, ale sám Bůh. To on mne učinil faraónovým poradcem a správcem celého Egypta.
9
Vydejte se nyní bez otálení na zpáteční cestu a přineste našemu otci tento vzkaz: "Zdraví tě tvůj syn Josef, kterého Bůh ustanovil pánem celého Egypta. Proto neváhej a přijeď ihned za mnou.
10
Budeš se všemi svými potomky, stády i veškerým svým majetkem sídlit v Gošenu, abychom si byli nablízku.
11
Budu se tam o vás starat, neboť je před námi ještě pět let hladomoru. Nikdo z tvých blízkých nebude u mě trpět nouzí."
12
Všichni včetně Benjamína vidíte na vlastní oči, že jsem to skutečně já a že nemluvím do větru.
13
Povězte tedy otci, jakou mám zde v Egyptě vážnost a autoritu a vyprávějte mu o všem, co jste tady viděli. Na nic nečekejte a přiveďte ho sem."
14
Když Josef domluvil padl svému bratru Benjamínovi kolem krku a oba se rozplakali.
15
Potom se slzami v očích políbil rovněž všechny ostatní bratry a sklonil se k nim. Pak se všichni vzpamatovali a vrátila se jim řeč.
16
Zvěst o příjezdu Josefových bratrů se rychle donesla až k faraónovi. Jakmile se to dozvěděl, spolu se svými služebníky se zaradoval
17
a řekl Josefovi: "Řekni svým bratrům, ať si pospíší, osedlají svá zvířata a rychle jedou do kenaanské země.
18
Tam ať vezmou svého otce a své rodiny a všichni ať se vrátí ke mně do Egypta. Dostane se jim tady toho nejlepšího, čím jen Egypt oplývá.
19
Řekni jim, ať si z Egypta vezmou povozy, aby své ženy, malé děti a svého otce mohli přivézt.
20
Vyřiď jim, ať se nestrachují o nic ze svého majetku, neboť jim bude patřit to nejlepší z egyptské země."
21
Podle faraónova příkazu dal tedy Josef svým bratrům povozy a zásoby jídla na cestu a oni vykonali vše, co jim nařídil.
22
Každému dal po jednom svátečním šatu, ale Benjamínovi jich dal pět a přidal mu k nim tři sta šekelů stříbra.
23
Svému otci pak po bratrech poslal deset oslů s nákladem nejlepšího egyptského zboží, deset oslic s nákladem obilí a chleba a také stravu pro otce na cestu.
24
Když takto své bratry vypravil, prosil je, aby mezi sebou nevyvolávali cestou žádné hádky. Teprve pak je vyslal na cestu.
25
25-26 Bratři tedy odjeli a zakrátko dorazili do Kenaanu ke svému otci Jákobovi. Když mu radostně oznámili, že Josef je naživu a dokonce se stal vládcem Egypta, nechtěl tomu Jákob vůbec uvěřit,
26
***
27
a teprve když mu podrobně pověděli všechno, co je potkalo, a ukázali mu povozy, které pro něj Josef poslal, probudila se v něm opět naděje a radost ze života a zvolal:
28
"To mi stačí! Teď vidím, že můj syn Josef skutečně žije! Pojďme tedy, ať ho před svou smrtí ještě uvidím."1 Mojžíšova 45:1

1 Mojžíšova 45:2

1 Mojžíšova 45:3

1 Mojžíšova 45:4

1 Mojžíšova 45:5

1 Mojžíšova 45:6

1 Mojžíšova 45:7

1 Mojžíšova 45:8

1 Mojžíšova 45:9

1 Mojžíšova 45:10

1 Mojžíšova 45:11

1 Mojžíšova 45:12

1 Mojžíšova 45:13

1 Mojžíšova 45:14

1 Mojžíšova 45:15

1 Mojžíšova 45:16

1 Mojžíšova 45:17

1 Mojžíšova 45:18

1 Mojžíšova 45:19

1 Mojžíšova 45:20

1 Mojžíšova 45:21

1 Mojžíšova 45:22

1 Mojžíšova 45:23

1 Mojžíšova 45:24

1 Mojžíšova 45:25

1 Mojžíšova 45:26

1 Mojžíšova 45:27

1 Mojžíšova 45:281 Mojžíšova 1 / 1Moj 1

1 Mojžíšova 2 / 1Moj 2

1 Mojžíšova 3 / 1Moj 3

1 Mojžíšova 4 / 1Moj 4

1 Mojžíšova 5 / 1Moj 5

1 Mojžíšova 6 / 1Moj 6

1 Mojžíšova 7 / 1Moj 7

1 Mojžíšova 8 / 1Moj 8

1 Mojžíšova 9 / 1Moj 9

1 Mojžíšova 10 / 1Moj 10

1 Mojžíšova 11 / 1Moj 11

1 Mojžíšova 12 / 1Moj 12

1 Mojžíšova 13 / 1Moj 13

1 Mojžíšova 14 / 1Moj 14

1 Mojžíšova 15 / 1Moj 15

1 Mojžíšova 16 / 1Moj 16

1 Mojžíšova 17 / 1Moj 17

1 Mojžíšova 18 / 1Moj 18

1 Mojžíšova 19 / 1Moj 19

1 Mojžíšova 20 / 1Moj 20

1 Mojžíšova 21 / 1Moj 21

1 Mojžíšova 22 / 1Moj 22

1 Mojžíšova 23 / 1Moj 23

1 Mojžíšova 24 / 1Moj 24

1 Mojžíšova 25 / 1Moj 25

1 Mojžíšova 26 / 1Moj 26

1 Mojžíšova 27 / 1Moj 27

1 Mojžíšova 28 / 1Moj 28

1 Mojžíšova 29 / 1Moj 29

1 Mojžíšova 30 / 1Moj 30

1 Mojžíšova 31 / 1Moj 31

1 Mojžíšova 32 / 1Moj 32

1 Mojžíšova 33 / 1Moj 33

1 Mojžíšova 34 / 1Moj 34

1 Mojžíšova 35 / 1Moj 35

1 Mojžíšova 36 / 1Moj 36

1 Mojžíšova 37 / 1Moj 37

1 Mojžíšova 38 / 1Moj 38

1 Mojžíšova 39 / 1Moj 39

1 Mojžíšova 40 / 1Moj 40

1 Mojžíšova 41 / 1Moj 41

1 Mojžíšova 42 / 1Moj 42

1 Mojžíšova 43 / 1Moj 43

1 Mojžíšova 44 / 1Moj 44

1 Mojžíšova 45 / 1Moj 45

1 Mojžíšova 46 / 1Moj 46

1 Mojžíšova 47 / 1Moj 47

1 Mojžíšova 48 / 1Moj 48

1 Mojžíšova 49 / 1Moj 49

1 Mojžíšova 50 / 1Moj 50