A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

3 Janův 11
Starší milovanému Gaiovi, jehož já miluji v pravdě.
2
Milovaný, přeji si, bys ve všech věcech prospíval a byl zdráv tak, jak prospívá tvá duše.
3
Zaradovalť jsem se velmi, když přicházeli bratři a svědčili o tvé m vztahu k pravdě, totiž jak ty v pravdě chodíš;
4
nemám větší radosti než tyto věci - slyším-li, že v pravdě chodí děti mé.
5
Milovaný, věrně si počínáš ve všem, co jsi učinil pro bratry, a to hosty,
6
(oni tvou lásku dosvědčili před shromážděním,) a správně si budeš počínat, vypravíš-li je, jak je důstojno Boha.
7
Vždyť vyšli pro Jméno, nic neberouce od těch z národů;
8
my tedy jsme povinni takovéto podporovat, abychom se projevovali jako spolupracovníci pravdy.
9
Napsal jsem něco shromáždění, ale Diotrefés, jenž by rád byl prvním z nich, nás nepřijímá;
10
pro tuto příčinu, přijdu-li, připomenu jeho činy, jež provozuje, tlachaje o nás zlými slovy, a nemaje dost na těchto věcech, ani sám bratry nepřijímá, a těm, kteří chtějí, brání a vyhání je ze shromáždění.
11
Milovaný, nenapodobuj to, co je zlé, nýbrž to, co je dobré; kdo působí dobro, je z Boha, kdo působí zlo, Boha neuviděl.
12
Démétrios má plné svědectví ode všech, i od samé pravdy, a svědčíme i my; a víš, že naše svědectví je pravdivé.
13
Měl bych ti mnoho co napsat, ale nerad bych ti psal černí a třtinou,
14
doufám však, že tě co nejdříve uvidím a promluvíme od úst k ústům. Pokoj tobě. Pozdravují tě přátelé; pozdravuj přátele jménem.3 Janův 1:1
3 Janův 1:2
3 Janův 1:3
3 Janův 1:4
3 Janův 1:5
3 Janův 1:6
3 Janův 1:7
3 Janův 1:8
3 Janův 1:9
3 Janův 1:10
3 Janův 1:11
3 Janův 1:12
3 Janův 1:13
3 Janův 1:14


3 Janův 1 / 3Jan 1