A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

1 Janův 41
Milovaní, nevěřte každému duchu, nýbrž duchy ověřujte, zda jsou z Boha, protože do světa vyšlo mnoho nepravých proroků.
2
Po tomto poznáte Božího Ducha: Každý duch, jenž vyznává Ježíše Krista přišedšího v mase, je z Boha,
3
a žádný duch, jenž Ježíše Krista v mase přišedšího nevyznává, z Boha není; a toto je působení antikrista, o němž jste uslyšeli, že přichází, a je ve světě již nyní.
4
Vy jste z Boha, dětičky, a přemohli jste je, protože ten, jenž je ve vás, je větší než ten, jenž je ve světě.
5
Oni jsou ze světa; pro tuto příčinu mluví jako ze světa a svět jim naslouchá.
6
My jsme z Boha; kdo Boha zná, naslouchá nám, kdo z Boha není, nenaslouchá nám. Podle tohoto poznáváme ducha pravdy a ducha podvodu.
7
Milovaní, milujme se navzájem, protože láska je z Boha a každý, kdo miluje, je z Boha zplozen a Boha zná.
8
Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.
9
V tomto byla Boží láska projevena vůči nám: že Bůh do světa vyslal svého jednorozeného Syna, abychom skrze něho ožili.
10
V tom je láska, ne že jsme my milovali Boha, nýbrž že on miloval nás a svého Syna vyslal jako zadostučinění stran našich hříchů.
11
Milovaní, když nás takto miloval Bůh, jsme i my povinni navzájem se milovat.
12
Boha nikdo nikdy nespatřil; milujeme-li se navzájem, zůstává Bůh v nás a láska k němu je v nás přivedena k dokonalosti.
13
Po tomto poznáváme, že zůstáváme v něm a on v nás: že nám dal ze svého Ducha;
14
a my jsme spatřili a svědčíme, že Otec vyslal Syna jako Zachránce světa.
15
Kdokoli vyzná, že Ježíš je Boží Syn, zůstává Bůh v něm a on v Bohu;
16
a my jsme poznali a uvěřili v lásku, již má Bůh vůči nám. Bůh je láska a kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm.
17
V tomto je láska při nás přivedena k dokonalosti, abychom měli smělost v den soudu: že podle toho, jak ý je on, jsme v tomto světě i my.
18
V lásce není bázně, nýbrž dokonalá láska zahání bázeň ven, protože bázeň s sebou nese trýzeň, a kdo se bojí, není v lásce přiveden k dokonalosti.
19
My milujeme, protože on nás miloval jako první.
20
Řekne-li někdo: Miluji Boha, a svého bratra nenávidí, je lhář; ano, kdo nemiluje svého bratra, jehož vidí, jak může milovat Boha, jehož nevidí?
21
I máme od něho tento příkaz: Aby ten, kdo miluje Boha, miloval i svého bratra;1 Janův 4:1
1 Janův 4:2
1 Janův 4:3
1 Janův 4:4
1 Janův 4:5
1 Janův 4:6
1 Janův 4:7
1 Janův 4:8
1 Janův 4:9
1 Janův 4:10
1 Janův 4:11
1 Janův 4:12
1 Janův 4:13
1 Janův 4:14
1 Janův 4:15
1 Janův 4:16
1 Janův 4:17
1 Janův 4:18
1 Janův 4:19
1 Janův 4:20
1 Janův 4:21


1 Janův 1 / 1Jan 1
1 Janův 2 / 1Jan 2
1 Janův 3 / 1Jan 3
1 Janův 4 / 1Jan 4
1 Janův 5 / 1Jan 5