A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

1 Petrův 51
Starší, kteří jsou mezi vámi, vybízím já, jenž jsem spolustarší a svědek KRISTOVÝCH utrpení, jenž jsem i účastník slávy, jež se bude brzy zjevovat:
2
buďte pastýři Božího stádečka, jež je mezi vámi, dohlížejíce ne z povinnosti, nýbrž z vlastního popudu, ani pro mrzký zisk, nýbrž z oddanosti,
3
ani jako byste panovali nad svými državami, nýbrž se stádečku stávejte vzory;
4
a až se ukáže nejvyšší pastýř, odnesete si nevadnoucí věnec slávy.
5
Podobně se vy mladší podřizujte starším, a všichni se pevně obvažte pokorou vůči sobě navzájem, protože pyšným Bůh klade odpor, pokorným však dává milost.
6
Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, aby vás v pravý čas povýšil,
7
a všechnu svou starost uvrhněte na něho, neboť jemu na vás záleží.
8
Nabuďte bdělosti, procitněte; váš protivník, ďábel, obchází jako ryčící lev, hledaje, koho by pohltil -
9
vzepřete se mu, jsouce pevní ve víře, neboť víte, že táž utrpení se uskutečňují při vašem bratrstvu, jež je ve světě.
10
Avšak Bůh vší milosti, jenž vás povolal k své věčné slávě v Kristu Ježíši, vás, až krátce potrpíte, sám zdokonalí, upevní, posilní, základem opatří;
11
jemu sláva a vláda na věky věků. AMÉN.
12
Skrze Silvana, věrného bratra, jak mám za to, jsem vám v krátkosti napsal, povzbuzuje a dosvědčuje, že pravá Boží milost je tato, v níž stojíte.
13
Pozdravuje vás spoluvyvolená, jež je v Babylóně, a Marek, můj syn.
14
Pozdravte se navzájem polibkem lásky. Pokoj vám všem, kteří jste v Kristu.1 Petrův 5:1

1 Petrův 5:2

1 Petrův 5:3

1 Petrův 5:4

1 Petrův 5:5

1 Petrův 5:6

1 Petrův 5:7

1 Petrův 5:8

1 Petrův 5:9

1 Petrův 5:10

1 Petrův 5:11

1 Petrův 5:12

1 Petrův 5:13

1 Petrův 5:141 Petrův 1 / 1Pet 1

1 Petrův 2 / 1Pet 2

1 Petrův 3 / 1Pet 3

1 Petrův 4 / 1Pet 4

1 Petrův 5 / 1Pet 5