A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

Efezským 21
a vás, kteří jste byli mrtvi v svých proviněních a hříších -
2
v nichž jste kdysi chodili podle běhu tohoto světa, podle toho, jenž vládne pravomocí nad ovzduším, ducha, jenž nyní působí v synech neposlušnosti,
3
mezi nimiž jsme se kdysi v chtivostech našeho masa pohybovali i my, konajíce věci, jež si přálo maso a myšlenky rozumu, i byli jsme přirozeností dětmi hněvu jako i ostatní,
4
Bůh však, jsa pro svou velikou lásku, jíž nás miloval, bohat soucitem,
5
nás, když jsme také byli mrtvi v proviněních, s KRISTEM oživil, (milostí jste zachráněni,)
6
a společně vzkřísil a společně v nebeských místech posadil v Kristu Ježíši,
7
aby ve věcích, jež nadcházejí, ukázal přenesmírné bohatství své milosti ve vlídnosti k nám v Kristu Ježíši.
8
Jsteť tou milostí skrze víru zachráněni a to ne ní z vás, je to Boží dar,
9
ne na základě činů, aby se někdo nepochlubil;
10
jsme přece dílo jeho, byvše v Kristu Ježíši stvořeni k dobrým činům, jež Bůh předem připravil, abychom v nich chodili.
11
Proto pamatujte, že vy, v mase kdysi národy, jimž se říká neobřízka, - od toho, čemu se říká obřízka, rukou vykonávaná na mase, -
12
že jste oné doby byli bez Krista, odcizení od obce Israélovy a cizinci co do úmluv příslibu, nemající naděje a bez Boha ve světě;
13
nyní jste se však v Kristu Ježíši vy, kteří jste kdysi byli daleko, KRISTOVOU krví dostali blízko.
14
Onť je náš mír, jenž obojí učinil jedním a přehradu oplocení zbořil
15
tím, že ve svém mase odklidil nepřátelství, zákon příkazů záležející v ustanoveních, aby to dvojí sám v sobě zpracoval v jednoho nového člověka, chtěje zjednat mír,
16
a aby obojí v jednom těle uvedl v soulad s Bohem skrze kříž, zabiv jím nepřátelství,
17
a přišed ohlásil v blahé zvěsti mír vám, kteří jste byli daleko, a mír těm, kteří byli blízko,
18
neboť obojí skrze něho máme jedním Duchem přístup k Otci.
19
Tak tedy již nejste cizinci a návštěvníci, nýbrž jste spoluobčané svatých a příslušníci Boží domácnosti,
20
byvše přibudováni na základě apoštolů a proroků, jehož hlavním nárožním kamenem je sám Ježíš Kristus,
21
v němž veškerá stavba, vespolek skloubovaná, roste v svatý chrám v Pánu,
22
v němž jste i vy spolu budováni v sídlo Boha v osobě Ducha.Efezským 2:1
Efezským 2:2
Efezským 2:3
Efezským 2:4
Efezským 2:5
Efezským 2:6
Efezským 2:7
Efezským 2:8
Efezským 2:9
Efezským 2:10
Efezským 2:11
Efezským 2:12
Efezským 2:13
Efezským 2:14
Efezským 2:15
Efezským 2:16
Efezským 2:17
Efezským 2:18
Efezským 2:19
Efezským 2:20
Efezským 2:21
Efezským 2:22


Efezským 1 / Efe 1
Efezským 2 / Efe 2
Efezským 3 / Efe 3
Efezským 4 / Efe 4
Efezským 5 / Efe 5
Efezským 6 / Efe 6