Instagram
English
A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014
1 Korintským 13
1
Mluvím-li jazyky lidí i andělů, nemám -li však lásky, stal jsem se zvučící mosazí anebo řinčící puklicí.
2
A mám-li proroctví a vím -li všechna tajemství a vše, co lze poznat, a mám-li veškerou víru, takže mohu přemísťovat hory, nemám -li však lásky, nejsem nic.
3
A vynaložím-li vše, co mám, na pokrmy chudým, a odevzdám-li své tělo, abych byl upálen, nemám -li však lásky, není mi to nic platno.
4
Láska je shovívavá, je vlídná; láska není řevnivá, láska není opovážlivá, nenadouvá se,
5
nechová se neslušně, neusiluje o své věci, nedává se vydráždit, nepřičítá zla,
6
neraduje se nad nepravostí, nýbrž se raduje s pravdou,
7
vše snáší, všemu věří, ve vše doufá, vše vydrží.
8
Láska nikdy nepomíjí, avšak - buď proroctví, ta zaniknou, nebo jazyky, ty přestanou, nebo poznání, to zanikne,
9
vždyť poznáváme částečně a prorokujeme částečně,
10
až však přijde dokonalé, částečné zanikne.
11
Když jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě; když jsem se stal mužem, skoncoval jsem s dětskými věcmi.
12
Ano, teď vidíme skrze matné okno, nejasně, potom však tváří v tvář; teď poznávám částečně, potom však poznám plně, tak, jak jsem i plně poznán byl.
13
Nuže, nyní zůstává víra, naděje, láska, tyto tři věci, láska však je z nich nej větší.
1 Korintským 13:1
1 Korintským 13:2
1 Korintským 13:3
1 Korintským 13:4
1 Korintským 13:5
1 Korintským 13:6
1 Korintským 13:7
1 Korintským 13:8
1 Korintským 13:9
1 Korintským 13:10
1 Korintským 13:11
1 Korintským 13:12
1 Korintským 13:13
1 Korintským 1 / 1Kor 1
1 Korintským 2 / 1Kor 2
1 Korintským 3 / 1Kor 3
1 Korintským 4 / 1Kor 4
1 Korintským 5 / 1Kor 5
1 Korintským 6 / 1Kor 6
1 Korintským 7 / 1Kor 7
1 Korintským 8 / 1Kor 8
1 Korintským 9 / 1Kor 9
1 Korintským 10 / 1Kor 10
1 Korintským 11 / 1Kor 11
1 Korintským 12 / 1Kor 12
1 Korintským 13 / 1Kor 13
1 Korintským 14 / 1Kor 14
1 Korintským 15 / 1Kor 15
1 Korintským 16 / 1Kor 16