A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

4 Mojžíšova 81
A Hospodin k Mojžíšovi promluvil výrokem:
2
Promluv k Árónovi a řekni k němu: Při tvém rozžehání lamp bude těch sedm lamp svítit ku přední straně svícnu.
3
A Árón tak učinil: K přední straně svícnu se jal rozžehat jeho lampy podle toho, co Hospodin Mojžíšovi rozkázal.
4
A vypracování svícnu bylo toto: byl tepanou prací, až po svou patici, až po své květy byl on tepanou prací podle vidění, jež Hospodin dal vidět Mojžíšovi; tak svícen zhotovil i.
5
A Hospodin k Mojžíšovi promluvil výrokem:
6
Vezmi Lévíovce zprostřed Isráélových dětí a očisť je;
7
a k jejich očištění s nimi budeš činit takto: Nastříkej na ně vodu k očišťování, i přejdou po celém svém mase břitvou a operou svá roucha, a ť se očistí.
8
A vezmou mladého býka a k němu oběť dar u, jemnou mouku zadělanou olejem, a druhého mladého býka budeš brát k oběti za hřích;
9
a musíš Lévíovce přivést blíže k průčelí stanu setkávání a svolat celé shromáždění Isráélových dětí;
10
Lévíovce tedy budeš přivádět blíže před tvář Hospodinovu a Isráélovy děti položí na Lévíovce své ruce
11
a Árón Lévíovce poobrací v oběť obracení tváři Hospodinově ze strany Isráélových dětí, a ť jsou k sloužení službou Hospodinu.
12
A Lévíovci musejí položit své ruce na hlavu těch býků, i učiň jednoho obětí za hřích a jednoho vzestupnou obětí Hospodinu k učinění zadost za Lévíovce;
13
i musíš Lévíovce postavit před tvář Árónovu a před tvář jeho synů a poobracet je v oběť obracení Hospodinu.
14
Tak budeš Lévíovce zprostřed Isráélových dětí vyčleňovat, i do stanou se Lévíovci mně.
15
A potom budou Lévíovci přicházet k obsluhování stanu setkávání. Tak je budeš očišťovat a obracet je v oběť obracení,
16
neboť oni jsou mi dáni - dáni zprostřed Isráélových dětí, místo protrhujícího každou dělohu, všeho prvorozeného mezi Isráélovými dětmi, jsem je vzal sobě,
17
neboť vše prvorozené mezi Isráélovými dětmi patří mně, mezi lidmi i mezi dobytkem; v den mého pobití všeho prvorozeného v zemi Egypta jsem si je posvětil,
18
a místo všeho prvorozeného mezi Isráélovými dětmi jsem vzal Lévíovce
19
a dal jsem Lévíovce darem Árónovi a jeho synům zprostřed Isráélových dětí k sloužení službou Isráélových dětí při stanu setkávání a k činění zadost za Isráélovy děti, a ť není mezi Isráélovými dětmi pohromy pro přibližování Isráélových dětí k svatyni.
20
I učinil Mojžíš a Árón a celé shromáždění Isráélových dětí s Lévíovci podle všeho, co Hospodin Mojžíšovi stran Lévíovců rozkázal; tak s nimi Isráélovy děti učinily;
21
a Lévíovci se očistili a oprali svá roucha a Árón je poobracel v oběť obracení tváři Hospodinově, i učinil za ně Árón zadost a očistil je.
22
A potom se Lévíovci jali přicházet k sloužení službou při stanu setkávání před tváří Árónovou a před tváří jeho synů podle toho, co Hospodin Mojžíšovi o Lévíovcích rozkázal; tak s nimi učinili.
23
A Hospodin k Mojžíšovi promluvil výrokem:
24
Toto je, co se týče Lévíovců: od věku pětadvaceti let a výše bude přicházet k uskutečňování povolání ve službě stanu setkávání,
25
od věku padesáti let bude od povolání služby odstupovat a nebude již sloužit;
26
bude sice smět přisluhovat svým bratrům při stanu setkávání v zachovávání povinností, a le sám sloužit nebude. Takto budeš činit s Lévíovci při jejich povinnostech.4 Mojžíšova 8:1

4 Mojžíšova 8:2

4 Mojžíšova 8:3

4 Mojžíšova 8:4

4 Mojžíšova 8:5

4 Mojžíšova 8:6

4 Mojžíšova 8:7

4 Mojžíšova 8:8

4 Mojžíšova 8:9

4 Mojžíšova 8:10

4 Mojžíšova 8:11

4 Mojžíšova 8:12

4 Mojžíšova 8:13

4 Mojžíšova 8:14

4 Mojžíšova 8:15

4 Mojžíšova 8:16

4 Mojžíšova 8:17

4 Mojžíšova 8:18

4 Mojžíšova 8:19

4 Mojžíšova 8:20

4 Mojžíšova 8:21

4 Mojžíšova 8:22

4 Mojžíšova 8:23

4 Mojžíšova 8:24

4 Mojžíšova 8:25

4 Mojžíšova 8:264 Mojžíšova 1 / 4Moj 1

4 Mojžíšova 2 / 4Moj 2

4 Mojžíšova 3 / 4Moj 3

4 Mojžíšova 4 / 4Moj 4

4 Mojžíšova 5 / 4Moj 5

4 Mojžíšova 6 / 4Moj 6

4 Mojžíšova 7 / 4Moj 7

4 Mojžíšova 8 / 4Moj 8

4 Mojžíšova 9 / 4Moj 9

4 Mojžíšova 10 / 4Moj 10

4 Mojžíšova 11 / 4Moj 11

4 Mojžíšova 12 / 4Moj 12

4 Mojžíšova 13 / 4Moj 13

4 Mojžíšova 14 / 4Moj 14

4 Mojžíšova 15 / 4Moj 15

4 Mojžíšova 16 / 4Moj 16

4 Mojžíšova 17 / 4Moj 17

4 Mojžíšova 18 / 4Moj 18

4 Mojžíšova 19 / 4Moj 19

4 Mojžíšova 20 / 4Moj 20

4 Mojžíšova 21 / 4Moj 21

4 Mojžíšova 22 / 4Moj 22

4 Mojžíšova 23 / 4Moj 23

4 Mojžíšova 24 / 4Moj 24

4 Mojžíšova 25 / 4Moj 25

4 Mojžíšova 26 / 4Moj 26

4 Mojžíšova 27 / 4Moj 27

4 Mojžíšova 28 / 4Moj 28

4 Mojžíšova 29 / 4Moj 29

4 Mojžíšova 30 / 4Moj 30

4 Mojžíšova 31 / 4Moj 31

4 Mojžíšova 32 / 4Moj 32

4 Mojžíšova 33 / 4Moj 33

4 Mojžíšova 34 / 4Moj 34

4 Mojžíšova 35 / 4Moj 35

4 Mojžíšova 36 / 4Moj 36