A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

4 Mojžíšova 61
A Hospodin k Mojžíšovi promluvil výrokem:
2
Promluv k Isráélovým dětem a řekni k nim: Kdykoli se muž nebo žena bude chtít oddělit slíbením slibu zasvěcence k zasvěcení Hospodinu,
3
bude se zdržovat vína i všeho opojného; nesmí pít octa z vína a ni octa z ničeho opojného, a ni nesmí pít žádné šťávy z hroznů a ni nesmí jíst hroznů čerstvých a ni sušených.
4
Po všechny dni svého zasvěcenectví nesmí jíst z ničeho, co je připravováno z vinné révy, od jader a ž po slupku.
5
Po všechny dni slibu jeho zasvěcenectví nesmí přes jeho hlavu přejít břitva; do vyplnění dní, jež zasvěcuje Hospodinu, bude svatá; nechá růst uvolněnost vlasů své hlavy.
6
Po všechny dni svého zasvěcenectví Hospodinu nesmí přistoupit k mrtvé osobě,
7
k svému otci a ni k své matce, k svému bratru a ni k své sestře; nesmí se při nich znečistit, když budou mrtvi, neboť na jeho hlavě je zasvěcenectví jeho Boha.
8
Po všechny dni svého zasvěcenectví bude on svatý Hospodinu
9
a kdykoli před ním někdo v okamžiku náhle bude umírat, takže se znečistí hlava jeho zasvěcenectví, pak svou hlavu v den svého očištění oholí, bude ji holit v sedmý den,
10
a v osmý den ke knězi ke vchodu stanu setkávání musí přinést dvě hrdličky nebo dvě mláďata holubice
11
a kněz učiní jedno obětí za hřích a jedno vzestupnou obětí a učiní za něho zadost stran toho, čím při tom mrtvém zhřešil, a v onen den jeho hlavu posvětí.
12
A on dni svého zasvěcenectví Hospodinu zasvětí a za provinění přivede ročního beránka, a le dřívější dni budou muset pro padnout, neboť jeho zasvěcenectví bylo znečištěno.
13
A toto je zákon zasvěcence v den vyplnění dní jeho zasvěcenectví: Bude se přivádět ke vchodu stanu setkávání
14
a předloží Hospodinu svůj obětní dar, jednoho bezvadného ročního beránka k vzestupné oběti a jednu bezvadnou roční ovečku k oběti za hřích a jednoho bezvadného berana k pokojným hodům
15
a ošatku nekvašených chlebů z jemné mouky, preclíků zadělaných olejem a nekvašených lívanců pomazaných olejem za oběť dar u k nim, a úlitby k nim;
16
to kněz předloží před tvář Hospodinovu a vykoná jeho oběť za hřích a jeho vzestupnou oběť
17
a toho berana bude činit obětí pokojných hodů Hospodinu s ošatkou nekvašených chlebů; také kněz vykoná jeho oběť dar u a jeho úlitbu.
18
A zasvěcenec u vchod u stanu setkávání oholí hlavu svého zasvěcenectví a vlasy hlavy svého zasvěcenectví vezme a dá na oheň, jenž bude pod obětí pokojných hodů.
19
A kněz vezme vařené rameno z berana a jeden nekvašený preclík z ošatky a jeden nekvašený lívanec; to dá na dlaně zasvěcence po jeho oholení si svého zasvěcenectví;
20
a kněz to poobrací v oběť obracení před tváří Hospodinovou; to je svaté a je to pro kněze kromě hrudi oběti obracení a kromě plece oběti věnování. A potom bude zasvěcenec smět pít víno.
21
Toto je zákon zasvěcence, jenž bude činit slib, jeho obětního daru Hospodinu k jeho zasvěcenectví, mimo to, na č bude stačit jeho ruka podle povahy jeho slibu; tak bude činit, jak slíbil, dle zákona svého zasvěcenectví.
22
A Hospodin k Mojžíšovi promluvil výrokem:
23
Promluv k Árónovi a k jeho synům výrokem: Takto budete žehnat Isráélovým dětem, výrokem k nim:
24
Nechť ti Hospodin žehná a nechť tě zachovává,
25
nechť na tebe Hospodin svítí svou tváří a nechť je ti milostiv,
26
nechť k tobě Hospodin povznáší svou tvář a uděluje ti pokoj.
27
I uvedou na Isráélovy děti mé jméno a já jim budu žehnat.4 Mojžíšova 6:1

4 Mojžíšova 6:2

4 Mojžíšova 6:3

4 Mojžíšova 6:4

4 Mojžíšova 6:5

4 Mojžíšova 6:6

4 Mojžíšova 6:7

4 Mojžíšova 6:8

4 Mojžíšova 6:9

4 Mojžíšova 6:10

4 Mojžíšova 6:11

4 Mojžíšova 6:12

4 Mojžíšova 6:13

4 Mojžíšova 6:14

4 Mojžíšova 6:15

4 Mojžíšova 6:16

4 Mojžíšova 6:17

4 Mojžíšova 6:18

4 Mojžíšova 6:19

4 Mojžíšova 6:20

4 Mojžíšova 6:21

4 Mojžíšova 6:22

4 Mojžíšova 6:23

4 Mojžíšova 6:24

4 Mojžíšova 6:25

4 Mojžíšova 6:26

4 Mojžíšova 6:274 Mojžíšova 1 / 4Moj 1

4 Mojžíšova 2 / 4Moj 2

4 Mojžíšova 3 / 4Moj 3

4 Mojžíšova 4 / 4Moj 4

4 Mojžíšova 5 / 4Moj 5

4 Mojžíšova 6 / 4Moj 6

4 Mojžíšova 7 / 4Moj 7

4 Mojžíšova 8 / 4Moj 8

4 Mojžíšova 9 / 4Moj 9

4 Mojžíšova 10 / 4Moj 10

4 Mojžíšova 11 / 4Moj 11

4 Mojžíšova 12 / 4Moj 12

4 Mojžíšova 13 / 4Moj 13

4 Mojžíšova 14 / 4Moj 14

4 Mojžíšova 15 / 4Moj 15

4 Mojžíšova 16 / 4Moj 16

4 Mojžíšova 17 / 4Moj 17

4 Mojžíšova 18 / 4Moj 18

4 Mojžíšova 19 / 4Moj 19

4 Mojžíšova 20 / 4Moj 20

4 Mojžíšova 21 / 4Moj 21

4 Mojžíšova 22 / 4Moj 22

4 Mojžíšova 23 / 4Moj 23

4 Mojžíšova 24 / 4Moj 24

4 Mojžíšova 25 / 4Moj 25

4 Mojžíšova 26 / 4Moj 26

4 Mojžíšova 27 / 4Moj 27

4 Mojžíšova 28 / 4Moj 28

4 Mojžíšova 29 / 4Moj 29

4 Mojžíšova 30 / 4Moj 30

4 Mojžíšova 31 / 4Moj 31

4 Mojžíšova 32 / 4Moj 32

4 Mojžíšova 33 / 4Moj 33

4 Mojžíšova 34 / 4Moj 34

4 Mojžíšova 35 / 4Moj 35

4 Mojžíšova 36 / 4Moj 36