A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

Ozeáš 91
Nechť se neveselíš, Isráéli, až k jásotu, jako národnosti, neboť jsi zpřed tváře svého Boha chodil smilnit, zamiloval si s odměňování na všech obilných mlatech.
2
Mlat a lis je nebudou moci uživit a mošt v něm bude selhávat;
3
nebudou bydlet v zemi Hospodinově, nýbrž se Efrájim vrátí v Egypt a v Aššúru budou jíst nečisté.
4
Nebudou Hospodinu lít víno, aniž mu budou příjemní; jejich oběti jim budou jako by chlebem zármutku, všichni jídající jej se budou znečišťovat, neboť jejich chléb bude pro ně samy, nebude přicházet v dům Hospodinův.
5
Co budete činit v den svátku a v den slavnosti Hospodinovy?
6
Vždyť, hle, odešli od pustošení; Egypt je bude sbírat, Móf je bude pohřbívat, jejich cennosti ve stříbře - bude se jich zmocňovat plevel, v jejich stanech bude trní.
7
Přišly dni navštívení, přišly dni odplaty, Isráél, ti budou poznávat: Prorok je pomatený, muž Ducha je šílený, pro množství tvé nepravosti a mnohou nevraživost.
8
Je Efrájim pozorovatelem při mém Bohu? Prorok - na všech jeho cestách je past čižebníka a v domě jeho Boha nevraživost.
9
Hluboko zašli, zvrhli se jako za dní Givey; bude si připomínat jejich nepravost, bude navštěvovat jejich hříchy.
10
Našel jsem Isráéle jako hrozny v pustině, uviděl jsem vaše otce jako raný plod na fíkovníku v jeho počátku; zašli k Baal-Peór ovi a oddělili se k ostudě, i stali se ohavnostmi jako jejich láska.
11
Efrájim - jejich sláva odlétá jako letounstvo, není rození, není těhotenství, není početí;
12
jestliže přece své děti vychovávají, pak je budu o děti připravovat - nebude člověka, ano, běda i jim při mém odvrácení od nich.
13
Efrájim, jak vidím stran Córu, byl zasazen na nivě, své děti však má Efrájim na vyvádění k zabíječi.
14
Dej jim, Hospodine, - co budeš dávat? - dej jim potrácející dělohu a vyschlé prsy!
15
Všechno jejich zlo, - v Gilgále, ano, tam jsem je pojal v nenávist pro zlo jejich skutků; chci je odehnat od svého domu, nebudu je nadále milovat, - všichni jejich vůdcové jsou vzbouřenci.
16
Efrájim je zbit, jejich kořen vyschl, neponesou plodu; byť i plodili, pak předmět touhy jejich lůna budu usmrcovat.
17
Můj Bůh je bude zavrhovat, neboť ho neposlouchali, a budou tuláky mezi národy.Ozeáš 9:1
Ozeáš 9:2
Ozeáš 9:3
Ozeáš 9:4
Ozeáš 9:5
Ozeáš 9:6
Ozeáš 9:7
Ozeáš 9:8
Ozeáš 9:9
Ozeáš 9:10
Ozeáš 9:11
Ozeáš 9:12
Ozeáš 9:13
Ozeáš 9:14
Ozeáš 9:15
Ozeáš 9:16
Ozeáš 9:17


Ozeáš 1 / Oze 1
Ozeáš 2 / Oze 2
Ozeáš 3 / Oze 3
Ozeáš 4 / Oze 4
Ozeáš 5 / Oze 5
Ozeáš 6 / Oze 6
Ozeáš 7 / Oze 7
Ozeáš 8 / Oze 8
Ozeáš 9 / Oze 9
Ozeáš 10 / Oze 10
Ozeáš 11 / Oze 11
Ozeáš 12 / Oze 12
Ozeáš 13 / Oze 13
Ozeáš 14 / Oze 14