A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

Ozeáš 101
Isráél je bující réva, ovoce nasazuje sobě; podle množství svého ovoce zřídil množství oltářů, podle dobroty země dobrem dařili pamětní sloupy.
2
Jejich srdce se rozdělilo; nyní ponesou svou vinu, on bude jejich oltáře rozbíjet, jejich pamětní sloupy porážet;
3
ano, nyní budou říkat: Nemáme krále, neboť jsme neměli Hospodina v úctě, a král - co by pro nás mohl učinit?
4
Vyslovovali slova křivým přísaháním při uzavírání smlouvy, takže jako jedovatá bylina na brázdách pole vypučí soud.
5
Osídlenci Šómrónu budou mít strach o telata Béth-Ávenu, ano, jeho lid nad tím upadne v zármutek, i jeho popové, již nad tím jásali, nad slávou toho, neboť od nich odejde do vyhnanství;
6
i ona bude přinášena Aššúrovi, dar svárlivému králi, Efrájim bude muset přijmout hanbu a Isráél bude mít ostudu ze svého rozhodnutí.
7
Šómrón zhyne, jeho král bude jako tříska na tváři vody,
8
a výšiny Ávenu, hřích Isráéle, budou vypleněny, na jejich oltářích bude vzcházet trní a bodláčí, i budou říkat horám: Přikryjte nás! a pahorkům: Padněte na nás!
9
Ode dní Givey hřešíš, Isráéli, tam se zastavili, nestačil je v Givei dostihnout boj proti synům zločinu;
10
až si budu přát, pak je budu trestat, i shrnou se proti nim národnosti za jejich připoutání k jejich dvěma nepravostem.
11
A Efrájim je vycvičená jalovice, milující mlácení, já však přejdu přes půvab její šíje - chci Efrájima zapřáhnout, Júdá bude orat, Jákób mu bude vláčet.
12
Rozsévejte si k spravedlnosti, žněte podle příkazu laskavosti, obdělejte si neobdělané, neboť je čas vyhledávat Hospodina, než bude přicházet, a by vám vštěpoval spravedlnost.
13
Orali jste zlovůli, žali jste nepravost, jedli jste ovoce lži, neboť ses jal důvěřovat ve svou cestu, v množství svých siláků,
14
i povstane mezi zástupy tvého lidu vřava a všechny tvé pevnosti budou pustošeny, jako Šalmanovo pustošení Béth-Arbelu v den bitvy - matky s dětmi byly rozráženy.
15
Takto učiní Béth-Él vám z příčiny zla vašeho zla; za úsvitu král Isráélův bezpodmínečně zhyne.Ozeáš 10:1
Ozeáš 10:2
Ozeáš 10:3
Ozeáš 10:4
Ozeáš 10:5
Ozeáš 10:6
Ozeáš 10:7
Ozeáš 10:8
Ozeáš 10:9
Ozeáš 10:10
Ozeáš 10:11
Ozeáš 10:12
Ozeáš 10:13
Ozeáš 10:14
Ozeáš 10:15


Ozeáš 1 / Oze 1
Ozeáš 2 / Oze 2
Ozeáš 3 / Oze 3
Ozeáš 4 / Oze 4
Ozeáš 5 / Oze 5
Ozeáš 6 / Oze 6
Ozeáš 7 / Oze 7
Ozeáš 8 / Oze 8
Ozeáš 9 / Oze 9
Ozeáš 10 / Oze 10
Ozeáš 11 / Oze 11
Ozeáš 12 / Oze 12
Ozeáš 13 / Oze 13
Ozeáš 14 / Oze 14