A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014

Ezechiel 15

1
A do stalo se ke mně slovo Hospodinovo, výrok:
2
Synu člověka, čím je dřevo révy nade všechno dřevo, ratolesti, jež vznikly mezi dřevinami lesa?
3
Zda se z něho bere dřevo ke zpracování na výrobek? Berou-li kolík z něho k zavěšení jakéhokoli náčiní?
4
Hle, dává se za potravu ohni, oheň stráví oba jeho konce, i jeho střed shoří; zda se hodí k výrobě?
5
Hle, když je neporušené, nemůže se na výrobek zpracovat; natož když je stráví oheň a shoří, zda se ještě potom zpracuje na výrobek?
6
Proto Pán, Hospodin, řekl takto: Jako dřevo révy mezi dřívím lesa, jež jsem dal za potravu ohni, tak vy dám obyvatele Jerúsaléma
7
a budu namiřovat svou tvář proti nim; z ohně vyjdou a oheň je bude stravovat, i budete poznávat, při mém obrácení mé tváře proti nim, že já jsem Hospodin.
8
A tu to zem budu činit spouští, jelikož se dopustili vyslovené věrolomnosti, prohlášeno Pánem, Hospodinem.
Ezechiel 15:1
Ezechiel 15:2
Ezechiel 15:3
Ezechiel 15:4
Ezechiel 15:5
Ezechiel 15:6
Ezechiel 15:7
Ezechiel 15:8
Ezechiel 1 / Eze 1
Ezechiel 2 / Eze 2
Ezechiel 3 / Eze 3
Ezechiel 4 / Eze 4
Ezechiel 5 / Eze 5
Ezechiel 6 / Eze 6
Ezechiel 7 / Eze 7
Ezechiel 8 / Eze 8
Ezechiel 9 / Eze 9
Ezechiel 10 / Eze 10
Ezechiel 11 / Eze 11
Ezechiel 12 / Eze 12
Ezechiel 13 / Eze 13
Ezechiel 14 / Eze 14
Ezechiel 15 / Eze 15
Ezechiel 16 / Eze 16
Ezechiel 17 / Eze 17
Ezechiel 18 / Eze 18
Ezechiel 19 / Eze 19
Ezechiel 20 / Eze 20
Ezechiel 21 / Eze 21
Ezechiel 22 / Eze 22
Ezechiel 23 / Eze 23
Ezechiel 24 / Eze 24
Ezechiel 25 / Eze 25
Ezechiel 26 / Eze 26
Ezechiel 27 / Eze 27
Ezechiel 28 / Eze 28
Ezechiel 29 / Eze 29
Ezechiel 30 / Eze 30
Ezechiel 31 / Eze 31
Ezechiel 32 / Eze 32
Ezechiel 33 / Eze 33
Ezechiel 34 / Eze 34
Ezechiel 35 / Eze 35
Ezechiel 36 / Eze 36
Ezechiel 37 / Eze 37
Ezechiel 38 / Eze 38
Ezechiel 39 / Eze 39
Ezechiel 40 / Eze 40
Ezechiel 41 / Eze 41
Ezechiel 42 / Eze 42
Ezechiel 43 / Eze 43
Ezechiel 44 / Eze 44
Ezechiel 45 / Eze 45
Ezechiel 46 / Eze 46
Ezechiel 47 / Eze 47
Ezechiel 48 / Eze 48