Instagram
English
A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014
Izajáš 39
1
V oné době poslal Meródach Baleádán, syn Baleádánův, král Bávelu, k Chizkijjáhúovi dopisy a dar; neboť byl uslyšel, že byl nemocen a uzdravil se.
2
A Chizkijjáhú se nad nimi zaradoval a ukázal jim všechen dům svých vonných koření, stříbro a zlato a vonné látky a cenný olej a dům svých zbrojí a vše, co se shledalo v jeho pokladnicích; nevyskytlo se nic, co by jim Chizkijjáhú ve svém domě a ve vší své říši nebyl ukázal.
3
Tu ke králi Chizkijjáhúovi přišel Isajá, prorok, a řekl k němu: Co řekli tito muži a odkud k tobě přišli? A Chizkijjáhú řekl: Přišli z daleké země, z Bávelu.
4
I řekl: Co v tvém domě uviděli? A Chizkijjáhú řekl: Uviděli vše, co v mém domě je; nevyskytlo se v mých pokladnicích nic, co by ch jim nebyl ukázal.
5
A Isajá k Chizkijjáhúovi řekl: Slyš slovo Hospodina zástupů:
6
Hle, přicházejí dni, kdy vše, co je v tvém domě a co po tento den nahromadili tvoji otcové, bude od neseno v Bável, pozůstávat nebude nic, řekl Hospodin;
7
a z tvých synů, kteří budou z tebe pocházet, jež máš zplodit, budou brát, i budou se v paláci krále Bávelu stávat komorníky.
8
A Chizkijjáhú k Isajovi řekl: Dobré je slovo Hospodinovo, jež jsi vyslovil. A řekl: Jestliže v mých dnech potrvá pokoj a pravda.
Izajáš 39:1
Izajáš 39:2
Izajáš 39:3
Izajáš 39:4
Izajáš 39:5
Izajáš 39:6
Izajáš 39:7
Izajáš 39:8
Izajáš 1 / Iza 1
Izajáš 2 / Iza 2
Izajáš 3 / Iza 3
Izajáš 4 / Iza 4
Izajáš 5 / Iza 5
Izajáš 6 / Iza 6
Izajáš 7 / Iza 7
Izajáš 8 / Iza 8
Izajáš 9 / Iza 9
Izajáš 10 / Iza 10
Izajáš 11 / Iza 11
Izajáš 12 / Iza 12
Izajáš 13 / Iza 13
Izajáš 14 / Iza 14
Izajáš 15 / Iza 15
Izajáš 16 / Iza 16
Izajáš 17 / Iza 17
Izajáš 18 / Iza 18
Izajáš 19 / Iza 19
Izajáš 20 / Iza 20
Izajáš 21 / Iza 21
Izajáš 22 / Iza 22
Izajáš 23 / Iza 23
Izajáš 24 / Iza 24
Izajáš 25 / Iza 25
Izajáš 26 / Iza 26
Izajáš 27 / Iza 27
Izajáš 28 / Iza 28
Izajáš 29 / Iza 29
Izajáš 30 / Iza 30
Izajáš 31 / Iza 31
Izajáš 32 / Iza 32
Izajáš 33 / Iza 33
Izajáš 34 / Iza 34
Izajáš 35 / Iza 35
Izajáš 36 / Iza 36
Izajáš 37 / Iza 37
Izajáš 38 / Iza 38
Izajáš 39 / Iza 39
Izajáš 40 / Iza 40
Izajáš 41 / Iza 41
Izajáš 42 / Iza 42
Izajáš 43 / Iza 43
Izajáš 44 / Iza 44
Izajáš 45 / Iza 45
Izajáš 46 / Iza 46
Izajáš 47 / Iza 47
Izajáš 48 / Iza 48
Izajáš 49 / Iza 49
Izajáš 50 / Iza 50
Izajáš 51 / Iza 51
Izajáš 52 / Iza 52
Izajáš 53 / Iza 53
Izajáš 54 / Iza 54
Izajáš 55 / Iza 55
Izajáš 56 / Iza 56
Izajáš 57 / Iza 57
Izajáš 58 / Iza 58
Izajáš 59 / Iza 59
Izajáš 60 / Iza 60
Izajáš 61 / Iza 61
Izajáš 62 / Iza 62
Izajáš 63 / Iza 63
Izajáš 64 / Iza 64
Izajáš 65 / Iza 65
Izajáš 66 / Iza 66