A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014

Píseň Písní 61
Kam odešel tvůj milovaný, nejkrásnější mezi ženami? Kam se tvůj milovaný obrátil? I budeme ho hledat s tebou.
2
Můj milovaný sestoupil do své zahrady k záhonům vonných rostlin, pást v zahradách a trhat lilie.
3
Já patřím svému milovanému a mně můj milovaný, jenž pase mezi liliemi.
4
Ty jsi krásná, má přítelkyně, jako Tircá, spanilá jako Jerúsalém, působící dojmem jako zástupy pod korouhvemi,
5
odvrať své oči zpřed mne, neboť ony mě vzrušují.Tvůj vlas je jako stádo koz, jež se hrnou z Gileádu,
6
tvé zuby jako stádo ovcí, jež vystupují z koupele, jež všechny rodí po dvou a není mezi nimi zmetající,
7
jako kus granátového jablka jsou tvé spánky zpoza tvého závoje.
8
Šedesát je jich - královen, a osmdesát souložnic, a panen bez počtu,
9
ona je jediná - má holubice, má bezúhonná, ona je jediná své matky, ona je čistá své rodičky.Uviděly ji dcery a nazvaly ji blaženou, královny a souložnice, a jaly se ji velebit:
10
Kdo je tato, shlížející tak jako úsvit, krásná jako luna, čistá jako slunce, působící dojmem jako zástupy pod korouhvemi?
11
Sestoupila jsem do zahrady ořechů podívat se na zeleň údolí, podívat se, zda pučí réva, rozvily se granátové jabloně;
12
nezvěděla jsem. Má duše mě upozornila: Vozy mého vznešeného lidu!
13
Vrať se, vrať se, Šúlammíth, vrať se, vrať se, a ť na tebe můžeme hledět! Co chcete na Šúlammíth vidět? - Něco jako tanec dvou táborů.Píseň Písní 6:1

Píseň Písní 6:2

Píseň Písní 6:3

Píseň Písní 6:4

Píseň Písní 6:5

Píseň Písní 6:6

Píseň Písní 6:7

Píseň Písní 6:8

Píseň Písní 6:9

Píseň Písní 6:10

Píseň Písní 6:11

Píseň Písní 6:12

Píseň Písní 6:13Píseň Písní 1 / PíPí 1

Píseň Písní 2 / PíPí 2

Píseň Písní 3 / PíPí 3

Píseň Písní 4 / PíPí 4

Píseň Písní 5 / PíPí 5

Píseň Písní 6 / PíPí 6

Píseň Písní 7 / PíPí 7

Píseň Písní 8 / PíPí 8