Instagram
English
A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014
Píseň Písní 5
1
Přišel jsem do své zahrady, má sestro, nevěsto, sbírám svou myrhu se svými vonnými látkami, jím svou plástev se svým medem, piji své víno se svým mlékem.Jezte, přátelé, pijte a hojně se napijte, milovaní!
2
Já spím, a le mé srdce bdí… Hlas mého milovaného, klepajícího! Otevři mi, má sestro, má přítelkyně, má holubice, má bezúhonná, neboť má hlava je poseta rosou a mé kadeře krůpějemi noci!
3
- Stáhla jsem svou tuniku, jakže ji mám oblékat? Umyla jsem své nohy, jakže je mám špinit?
4
Můj milovaný pro strčil svou ruku otvorem a mé vnitřnosti se nad ním vzrušily;
5
já jsem vstala otevřít svému milovanému a mé ruce kropily myrhou, a no, mé prsty tekutou myrhou na objímky závor.
6
Já jsem svému milovanému otevřela, a le můj milovaný byl odbočil a šel dále; při jeho promlouvání byla vyšla má duše.Hledala jsem ho, aniž jsem ho našla, volala jsem ho, aniž mi odpověděl.
7
Našli mě strážcové, již obcházeli po městě, zbili mě, poranili mě, strhli ze mne můj plášť, strážcové hradeb!
8
Zapřísahávám vás, dcery Jerúsaléma: Budete-li moci najít mého milovaného, co mu máte oznámit? Že já jsem onemocněná láskou!
9
Čím je tvůj milovaný nad jiného milovaného, nejkrásnější mezi ženami? Čím je tvůj milovaný nad jiného milovaného, že nás tak zapřísaháváš?
10
Můj milovaný je bílý a červený, význačný nad deset tisíc;
11
jeho hlava - zlato, zlato, jeho kadeře vlnité, černé jako krkavec,
12
jeho oči jako oči holubic při potůčcích vod, umyté mlékem, sedící při jich plnosti,
13
jeho líce jako záhony vonných rostlin, věže kořenných bylin, jeho rty - lilie, kropící tekutou myrhou,
14
jeho ruce - válce ze zlata, posázené chrysolity, jeho trup - výtvor ze slonoviny, vykládaný safíry,
15
jeho nohy - sloupy z mramoru, založené na paticích ze zlata, jeho vzhled jako vzhled Levánón u, je vynikající jako cedry;
16
jeho ústa - samá sladkost, a on všechen - samá žádoucnost.Toto je můj milovaný, a no, toto je můj přítel, dcery Jerúsaléma!
Píseň Písní 5:1
Píseň Písní 5:2
Píseň Písní 5:3
Píseň Písní 5:4
Píseň Písní 5:5
Píseň Písní 5:6
Píseň Písní 5:7
Píseň Písní 5:8
Píseň Písní 5:9
Píseň Písní 5:10
Píseň Písní 5:11
Píseň Písní 5:12
Píseň Písní 5:13
Píseň Písní 5:14
Píseň Písní 5:15
Píseň Písní 5:16
Píseň Písní 1 / PíPí 1
Píseň Písní 2 / PíPí 2
Píseň Písní 3 / PíPí 3
Píseň Písní 4 / PíPí 4
Píseň Písní 5 / PíPí 5
Píseň Písní 6 / PíPí 6
Píseň Písní 7 / PíPí 7
Píseň Písní 8 / PíPí 8