A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014

Přísloví 9

1
Moudrost zbudovala svůj dům, vytesala svých sedm sloupů,
2
zabila svou zabíjačku, namíchala své víno, ba i svůj stůl přistrojila;
3
poslala své dívky, volá - na vrcholech vyvýšenin města:
4
Kdo je prostoduchý, nechť odstupuje sem! Majícímu nedostatek rozumu řekne:
5
Pojďte, jezte z mého jídla a pijte z vína, jež jsem namíchala,
6
opusťte hloupost a žijte a kráčejte cestou soudnosti!
7
Karatel posměvače hanbu a domlouvající zlovolnému úhonu svou si sklízí.
8
Nechť nenapomínáš posměvače, aby tě neměl v nenávisti, domluv moudrému a bude tě milovat;
9
při dej moudrému, a ť může ještě zmoudřet, uvědom spravedlivého, a ť přibírá poučení.
10
Úcta k Hospodinu je počátek moudrosti a soudnost je poznání Nejsvětějšího,
11
neboť mnou se budou množit tvé dni a přibývat ti bude let života.
12
Zmoudříš-li, zmoudříš sobě, posmíváš-li se, poneseš to ty sám.
13
Zpozdilost je halasná žena, hloupá, aniž co ví;
14
ta sedí u vchodu do svého domu, na sedadle na vyvýšeninách města,
15
k přivolávání mimojdoucích cestou, přímo se ubírajících svými stezkami:
16
Kdo je prostoduchý nechť odstupuje sem! A majícímu nedostatek rozumu zase řekne:
17
Ukradené vody jsou sladké a chléb tajností je chutný.
18
A le neví se, že jsou tam stíny; její pozvaní jsou v hlubokostech šeólu.
Přísloví 9:1
Přísloví 9:2
Přísloví 9:3
Přísloví 9:4
Přísloví 9:5
Přísloví 9:6
Přísloví 9:7
Přísloví 9:8
Přísloví 9:9
Přísloví 9:10
Přísloví 9:11
Přísloví 9:12
Přísloví 9:13
Přísloví 9:14
Přísloví 9:15
Přísloví 9:16
Přísloví 9:17
Přísloví 9:18
Přísloví 1 / Přís 1
Přísloví 2 / Přís 2
Přísloví 3 / Přís 3
Přísloví 4 / Přís 4
Přísloví 5 / Přís 5
Přísloví 6 / Přís 6
Přísloví 7 / Přís 7
Přísloví 8 / Přís 8
Přísloví 9 / Přís 9
Přísloví 10 / Přís 10
Přísloví 11 / Přís 11
Přísloví 12 / Přís 12
Přísloví 13 / Přís 13
Přísloví 14 / Přís 14
Přísloví 15 / Přís 15
Přísloví 16 / Přís 16
Přísloví 17 / Přís 17
Přísloví 18 / Přís 18
Přísloví 19 / Přís 19
Přísloví 20 / Přís 20
Přísloví 21 / Přís 21
Přísloví 22 / Přís 22
Přísloví 23 / Přís 23
Přísloví 24 / Přís 24
Přísloví 25 / Přís 25
Přísloví 26 / Přís 26
Přísloví 27 / Přís 27
Přísloví 28 / Přís 28
Přísloví 29 / Přís 29
Přísloví 30 / Přís 30
Přísloví 31 / Přís 31