A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

Přísloví 61
Můj synu, jestliže ses zaručil za svého bližního, udeřil svou dlaní za cizáka,
2
jsi zapleten ve výrocích svých úst, jsi polapen ve výrocích svých úst.
3
Nuže, učiň toto, můj synu, a vyprosť se, když ses dostal v dlaň svého bližního: Jdi, pokoř se a na svého bližního naléhej.
4
Nechť svým očím nedáváš spánku a ni svým očním víčkům zdřímnutí;
5
vyprosť se jako gazela z ruky, jako ptáče z ruky čihaře.
6
Jdi k mravenci, lenochu, viz jeho cesty a zmoudři,
7
jenž nemá vůdce, dozorce a ni vládce,
8
v létě připravuje svůj pokrm, o žni sklízí svou potravu.
9
Až dokdy, lenochu, budeš ležet, kdy chceš vstát ze svého spánku?
10
Trocha pospaní, trocha podřímání, trocha založení rukou k ulehnutí,
11
i přijde jako tulák tvá bída, a no, tvůj nedostatek jako ozbrojenec.
12
Člověk ničemný, muž hanebný chodí s neupřímností úst,
13
mžourá svým okem, hrabe svou nohou, ukazuje svými prsty;
14
v jeho srdci jsou zvrácenosti, v každé době strojí zlo, rozsévá sváry.
15
Proto musí náhle přijít jeho pohroma, okamžitě musí být potřen, aniž bude vyhojení.
16
Toto šestero Hospodin nenávidí, b a sedmero - ošklivosti jeho duši:
17
vysoké oči, lživý jazyk a ruce prolévající nevinnou krev,
18
srdce kující plány špatnosti, nohy rychle běžící k zlu,
19
lživého svědka, jenž vydechuje nepravdy, a rozsévajícího sváry mezi bratry.
20
Dodržuj, můj synu, příkazy svého otce a nechť nezanedbáváš nauku své matky,
21
ustavičně si je přivazuj na své srdce, naviň je na svůj krk;
22
ona tě při tvém procházení bude vodit, při tvém uléhání nad tebou bdít; když budeš procitat, bude tě oslovovat.
23
Vždyť příkaz je lampa a nauka světlo, a napomínání kázně jsou cestou života
24
k uchránění tě před zlou ženou, před hladkostí jazyka cizinky;
25
nechť ve svém srdci nejsi žádostiv její krásy a ona nechť tě nezaujímá svými očními víčky,
26
neboť pro ženu, nevěstku, - až do krajíce chleba, a žena mužova loví drahocennou duši.
27
Zda kdo může shrnout oheň ve své záňadří, aniž se mohou spálit jeho roucha?
28
Může-li kdo chodit po žhavém uhlí, aniž se mohou ožehnout jeho nohy?
29
Tak ten, kdo vchází k ženě svého bližního; nikdo, kdo na ni sahá, není nevinen.
30
Neprojevují pohrdání vůči zloději, jestliže krade k nasycení své duše, neboť hladoví,
31
bude-li dopaden, musí nahradit škodu sedminásobně, dát všechen majetek svého domu;
32
cizoložící s žen o u je bez rozumu; on, jenž to páše, je zhoubcem své duše,
33
dochází ran a hanby a jeho potupa se nevymazává,
34
neboť žárlivost je zuřivost muže, ten v den pomsty nebude mít ohledu,
35
nebude se dívat na jakékoli výkupné, aniž si bude chtít dát říci, jakkoli budeš stupňovat nabídku.Přísloví 6:1
Přísloví 6:2
Přísloví 6:3
Přísloví 6:4
Přísloví 6:5
Přísloví 6:6
Přísloví 6:7
Přísloví 6:8
Přísloví 6:9
Přísloví 6:10
Přísloví 6:11
Přísloví 6:12
Přísloví 6:13
Přísloví 6:14
Přísloví 6:15
Přísloví 6:16
Přísloví 6:17
Přísloví 6:18
Přísloví 6:19
Přísloví 6:20
Přísloví 6:21
Přísloví 6:22
Přísloví 6:23
Přísloví 6:24
Přísloví 6:25
Přísloví 6:26
Přísloví 6:27
Přísloví 6:28
Přísloví 6:29
Přísloví 6:30
Přísloví 6:31
Přísloví 6:32
Přísloví 6:33
Přísloví 6:34
Přísloví 6:35


Přísloví 1 / Přís 1
Přísloví 2 / Přís 2
Přísloví 3 / Přís 3
Přísloví 4 / Přís 4
Přísloví 5 / Přís 5
Přísloví 6 / Přís 6
Přísloví 7 / Přís 7
Přísloví 8 / Přís 8
Přísloví 9 / Přís 9
Přísloví 10 / Přís 10
Přísloví 11 / Přís 11
Přísloví 12 / Přís 12
Přísloví 13 / Přís 13
Přísloví 14 / Přís 14
Přísloví 15 / Přís 15
Přísloví 16 / Přís 16
Přísloví 17 / Přís 17
Přísloví 18 / Přís 18
Přísloví 19 / Přís 19
Přísloví 20 / Přís 20
Přísloví 21 / Přís 21
Přísloví 22 / Přís 22
Přísloví 23 / Přís 23
Přísloví 24 / Přís 24
Přísloví 25 / Přís 25
Přísloví 26 / Přís 26
Přísloví 27 / Přís 27
Přísloví 28 / Přís 28
Přísloví 29 / Přís 29
Přísloví 30 / Přís 30
Přísloví 31 / Přís 31