A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

Přísloví 41
Slyšte, děti, poučování otcovo, věnujte pozornost k poznání soudnosti,
2
neboť vám po dávám dobré ponaučení, neměli byste opouštět mou nauku.
3
Vždyť když jsem býval jako syn při svém otci, útlý a jediný před tváří své matky,
4
vyučoval mě a říkával mi: Nechť tvé srdce uchovává má slova, dbej mých příkazů a žij,
5
nabuď moudrosti, nabuď soudnosti, nechť nezapomínáš, neodchyluj se od výroků mých úst.
6
Nebudeš-li ji opouštět, bude tě ochraňovat; miluj ji a bude tě opatrovat.
7
Moudrost je první věc; nabuď moudrosti a za všechen svůj majetek nabuď soudnosti;
8
vyvyšuj ji, i bude tě vyzdvihovat, bude tě ctít, když ji budeš objímat,
9
chce tvé hlavě dát věnec přízně, obdarovat tě korunou slávy.
10
Slyš, můj synu, a přijímej mé řeči, a léta tvého života se budou množit;
11
poučím tě stran cesty moudrosti, zavedu tě na koleje upřímnosti.
12
Při tvé chůzi nebude tvůj krok tísněn, a poběžíš-li, nebudeš klopýtat;
13
pevně se drž kázně, nechť se jí nevzdáváš, dbej jí, neboť ona je tvým životem.
14
Nechť nevstupuješ v stezku zlovolných a nechť nevkročuješ v cestu ničemů,
15
vyhýbej se jí, nechť po ní nepřecházíš, sejdi z ní a přejdi mimo,
16
neboť nemohou spát, nepáší-li zlo, a no, jejich spánek je uloupen, nepřivádějí-li někoho ke klopýtnutí;
17
neboť jídají jídlo zlovůle a pijí víno násilí.
18
A le stezka spravedlivých je jako zářivé světlo, dále a dále svítící, až než den zplna nastane,
19
cesta zlovolných jako hluboká tma, nevědí, oč mohou klopýtnout.
20
Můj synu, věnuj pozornost mým slovům, nakloň své ucho k mým řečem,
21
nechť neuhýbají od tvých očí, uchovávej je vprostřed svého srdce,
22
neboť ony jsou životem těm, kdo je nacházejí, a uzdravením všemu jejich masu.
23
Nade vše, co třeba chránit, opatruj své srdce, neboť z něho jsou zdroje života.
24
Odstraň od sebe neupřímnost úst, i převrácenost rtů od sebe vzdal.
25
Nechť tvé oči hledí rovně, a no, tvá oční víčka nechť míří přímo před tebe.
26
Zvaž šlépěj své nohy a všechny tvé cesty nechť jsou upevňovány,
27
nechť se neodchyluješ na pravo a ni na levo, odvrať svou nohu od zla!Přísloví 4:1
Přísloví 4:2
Přísloví 4:3
Přísloví 4:4
Přísloví 4:5
Přísloví 4:6
Přísloví 4:7
Přísloví 4:8
Přísloví 4:9
Přísloví 4:10
Přísloví 4:11
Přísloví 4:12
Přísloví 4:13
Přísloví 4:14
Přísloví 4:15
Přísloví 4:16
Přísloví 4:17
Přísloví 4:18
Přísloví 4:19
Přísloví 4:20
Přísloví 4:21
Přísloví 4:22
Přísloví 4:23
Přísloví 4:24
Přísloví 4:25
Přísloví 4:26
Přísloví 4:27


Přísloví 1 / Přís 1
Přísloví 2 / Přís 2
Přísloví 3 / Přís 3
Přísloví 4 / Přís 4
Přísloví 5 / Přís 5
Přísloví 6 / Přís 6
Přísloví 7 / Přís 7
Přísloví 8 / Přís 8
Přísloví 9 / Přís 9
Přísloví 10 / Přís 10
Přísloví 11 / Přís 11
Přísloví 12 / Přís 12
Přísloví 13 / Přís 13
Přísloví 14 / Přís 14
Přísloví 15 / Přís 15
Přísloví 16 / Přís 16
Přísloví 17 / Přís 17
Přísloví 18 / Přís 18
Přísloví 19 / Přís 19
Přísloví 20 / Přís 20
Přísloví 21 / Přís 21
Přísloví 22 / Přís 22
Přísloví 23 / Přís 23
Přísloví 24 / Přís 24
Přísloví 25 / Přís 25
Přísloví 26 / Přís 26
Přísloví 27 / Přís 27
Přísloví 28 / Přís 28
Přísloví 29 / Přís 29
Přísloví 30 / Přís 30
Přísloví 31 / Přís 31