A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014

Přísloví 31

1
SLOVA PRO LEMÚÉLA, KRÁLE, BŘÍMĚ, JÍMŽ HO POUČOVALA JEHO MATKA.
2
Co, můj synu, a no, co, synu mého nitra, a no, co, synu mých slibů?
3
Nechť svou zdatnost ne vy dáváš ženám a své cesty tomu, co krále ničí.
4
Ne pro krále, Lemúéli, ne pro krále je pití vína, a ni pro knížata, nebo opojného nápoje,
5
aby nepil, takže by zapomínal, co je ustanoveno, a překrucoval právo všech zbědovaných.
6
Dejte opojný nápoj hynoucímu a víno za hořk l ým v duši,
7
nechť pije a zapomíná svého strádání, aniž si ještě má připomínat svou bídu.
8
Otvírej svá ústa za němého pro právo všech mizících,
9
otvírej svá ústa, suď spravedlivě a zajišťuj právo sužovaného a nemajetného.
10
( Álef ) Kdo může najít zdatnou ženu? A no, její cena je daleko nad perly!
11
( Béth ) Srdce jejího manžela v ni důvěřuje a výdělku není nedostatku.
12
( Gímel ) Prokazuje mu dobro a ne zlo po všechny dni jeho života,
13
( Dáleth ) shání vlnu a len a pracuje se zálibou svých dlaní.
14
( Hé ) Je jako lodi obchodníka - přiváží svůj pokrm z dáli
15
( Váu ) a vstává ještě v noci a dává stravu svému domu a podíl svým děvečkám.
16
( Zajin ) Pomýšlí na pole a získává je, z výtěžku práce svých dlaní vysazuje vinici,
17
( Chéth ) opasuje své boky silou a zmocňuje své paže.
18
( Téth ) Okouší, že její činnost je úspěšná; její lampa v noci nehasne.
19
( Jód ) Své ruce vztahuje po přeslici a její dlaně se chápou vřetena.
20
( Káf ) Rozvírá svou dlaň sužovanému, a no, své ruce podává nemajetnému.
21
( Lámed ) Za sněhu se o svůj dům nebojí, neboť všechen její dům si obléká šarlat.
22
( Mém ) Dělá si koberce, její oblečení - kment a červený purpur;
23
( Nún ) její manžel je znám v branách při svém za sedání se starci země.
24
( Sámech ) Dělá a prodává spodní prádlo, i opasky pro dává kupci.
25
( Ajin ) Její oblečení - síla a nádhera, i usmívá se na budoucí den,
26
( Pé ) svá ústa otvírá v moudrosti a na jejím jazyku je nauka laskavosti;
27
( Cádé ) pozoruje provoz své domácnosti, aniž jídá chléb lenosti.
28
( Kóf ) Povstávají její synové a nazývají ji blaženou, její manžel ji také chválí:
29
( Réš ) Mnohé jsou dcery, jež si počínají zdatně, a le ty jsi vynikla nad ně všechny;
30
( Šín ) klam ný je půvab a marností je krása - žena mající Hospodina v úctě, ta si zasluhuje chválu.
31
( Táu ) Dejte jí z ovoce jejích rukou a v branách nechť ji chválí její činy!
Přísloví 31:1
Přísloví 31:2
Přísloví 31:3
Přísloví 31:4
Přísloví 31:5
Přísloví 31:6
Přísloví 31:7
Přísloví 31:8
Přísloví 31:9
Přísloví 31:10
Přísloví 31:11
Přísloví 31:12
Přísloví 31:13
Přísloví 31:14
Přísloví 31:15
Přísloví 31:16
Přísloví 31:17
Přísloví 31:18
Přísloví 31:19
Přísloví 31:20
Přísloví 31:21
Přísloví 31:22
Přísloví 31:23
Přísloví 31:24
Přísloví 31:25
Přísloví 31:26
Přísloví 31:27
Přísloví 31:28
Přísloví 31:29
Přísloví 31:30
Přísloví 31:31
Přísloví 1 / Přís 1
Přísloví 2 / Přís 2
Přísloví 3 / Přís 3
Přísloví 4 / Přís 4
Přísloví 5 / Přís 5
Přísloví 6 / Přís 6
Přísloví 7 / Přís 7
Přísloví 8 / Přís 8
Přísloví 9 / Přís 9
Přísloví 10 / Přís 10
Přísloví 11 / Přís 11
Přísloví 12 / Přís 12
Přísloví 13 / Přís 13
Přísloví 14 / Přís 14
Přísloví 15 / Přís 15
Přísloví 16 / Přís 16
Přísloví 17 / Přís 17
Přísloví 18 / Přís 18
Přísloví 19 / Přís 19
Přísloví 20 / Přís 20
Přísloví 21 / Přís 21
Přísloví 22 / Přís 22
Přísloví 23 / Přís 23
Přísloví 24 / Přís 24
Přísloví 25 / Přís 25
Přísloví 26 / Přís 26
Přísloví 27 / Přís 27
Přísloví 28 / Přís 28
Přísloví 29 / Přís 29
Přísloví 30 / Přís 30
Přísloví 31 / Přís 31