A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

Přísloví 291
Člověk často napomínaný, zatvrzující šíji, musí být náhle potřen, aniž bude vyhojení.
2
Za množení spravedlivých se lid raduje, a le za vlády zlovolného lid vzdychá.
3
Člověk milující moudrost rozradostňuje svého otce, a le vyhledávající společnost nevěstek utrácí majetek.
4
Král soudem upevňuje zem, a le beroucí dary ji boří.
5
Muž lichotící svému bližnímu rozestírá síť jeho krokům.
6
V přestupku zlého člověka je léčka, a le spravedlivý může plesat a radovat se.
7
Spravedlivý si uvědomuje právo nuzných, a le zlovolný nedbá o to vědomí.
8
Muži posměchu rozněcují město, a le moudří od vracejí hněv.
9
Když se mudřec soudí s pošetilcem, nebude klidu, a ť se chvěje, a ť se směje.
10
Muži krve nenávidí bezúhonného, a le upřímní pečují o jeho duši.
11
Zpozdilý dává najevo všechnu svou nevoli, a le moudrý, drže se zpátky, ji utišuje.
12
Věnuje- li vládce pozornost slovům lživým, jsou všichni jeho obsluhující zlovolní.
13
Chudý a utiskovatel se setkávají; oči jich dvou osvěcuje Hospodin.
14
Král podle pravdy soudící nuzné - jeho trůn bude navěky upevněn.
15
Prut a napomínání dává moudrost, a le hoch sobě ponechaný zostuzuje svou matku.
16
Při rozmnožování zlovolných se rozmnožují přestoupení, a le spravedliví budou hledět na jejich pád.
17
Napravuj svého syna a bude ti ulevovat a do dávat slastí tvé duši.
18
Není-li vidění, stává se lid bezuzdným, a le dbající zákona - ó, jeho blaho!
19
Nevolník nebývá napravován slovy, neboť rozumí, a le odpovědi není.
20
Spatřil jsi někoho ukvapeného v svých slovech? Zpozdilý má více naděje než on.
21
Svého nevolníka od mládí hýčkající - on mu na posled bude synem.
22
Muž hněvivý rozněcuje svár, a náchylný k popuzení se dopouští mnoha přestoupení.
23
Člověka snižuje jeho pýcha, a le nízký duchem dosahuje cti.
24
Podílející se se zlodějem nenávidí svou duši; slyší zakletí, aniž oznamuje.
25
Strach před lidmi klade léčku, a le důvěřující v Hospodina bude pozdvihován.
26
Mnozí hledají tvář vládce, a le soud stran každého je od Hospodina.
27
Ošklivostí spravedlivému je zlosyn, ošklivostí zlovolnému upřímný stran své cesty.Přísloví 29:1

Přísloví 29:2

Přísloví 29:3

Přísloví 29:4

Přísloví 29:5

Přísloví 29:6

Přísloví 29:7

Přísloví 29:8

Přísloví 29:9

Přísloví 29:10

Přísloví 29:11

Přísloví 29:12

Přísloví 29:13

Přísloví 29:14

Přísloví 29:15

Přísloví 29:16

Přísloví 29:17

Přísloví 29:18

Přísloví 29:19

Přísloví 29:20

Přísloví 29:21

Přísloví 29:22

Přísloví 29:23

Přísloví 29:24

Přísloví 29:25

Přísloví 29:26

Přísloví 29:27Přísloví 1 / Přís 1

Přísloví 2 / Přís 2

Přísloví 3 / Přís 3

Přísloví 4 / Přís 4

Přísloví 5 / Přís 5

Přísloví 6 / Přís 6

Přísloví 7 / Přís 7

Přísloví 8 / Přís 8

Přísloví 9 / Přís 9

Přísloví 10 / Přís 10

Přísloví 11 / Přís 11

Přísloví 12 / Přís 12

Přísloví 13 / Přís 13

Přísloví 14 / Přís 14

Přísloví 15 / Přís 15

Přísloví 16 / Přís 16

Přísloví 17 / Přís 17

Přísloví 18 / Přís 18

Přísloví 19 / Přís 19

Přísloví 20 / Přís 20

Přísloví 21 / Přís 21

Přísloví 22 / Přís 22

Přísloví 23 / Přís 23

Přísloví 24 / Přís 24

Přísloví 25 / Přís 25

Přísloví 26 / Přís 26

Přísloví 27 / Přís 27

Přísloví 28 / Přís 28

Přísloví 29 / Přís 29

Přísloví 30 / Přís 30

Přísloví 31 / Přís 31