A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

Přísloví 291
Člověk často napomínaný, zatvrzující šíji, musí být náhle potřen, aniž bude vyhojení.
2
Za množení spravedlivých se lid raduje, a le za vlády zlovolného lid vzdychá.
3
Člověk milující moudrost rozradostňuje svého otce, a le vyhledávající společnost nevěstek utrácí majetek.
4
Král soudem upevňuje zem, a le beroucí dary ji boří.
5
Muž lichotící svému bližnímu rozestírá síť jeho krokům.
6
V přestupku zlého člověka je léčka, a le spravedlivý může plesat a radovat se.
7
Spravedlivý si uvědomuje právo nuzných, a le zlovolný nedbá o to vědomí.
8
Muži posměchu rozněcují město, a le moudří od vracejí hněv.
9
Když se mudřec soudí s pošetilcem, nebude klidu, a ť se chvěje, a ť se směje.
10
Muži krve nenávidí bezúhonného, a le upřímní pečují o jeho duši.
11
Zpozdilý dává najevo všechnu svou nevoli, a le moudrý, drže se zpátky, ji utišuje.
12
Věnuje- li vládce pozornost slovům lživým, jsou všichni jeho obsluhující zlovolní.
13
Chudý a utiskovatel se setkávají; oči jich dvou osvěcuje Hospodin.
14
Král podle pravdy soudící nuzné - jeho trůn bude navěky upevněn.
15
Prut a napomínání dává moudrost, a le hoch sobě ponechaný zostuzuje svou matku.
16
Při rozmnožování zlovolných se rozmnožují přestoupení, a le spravedliví budou hledět na jejich pád.
17
Napravuj svého syna a bude ti ulevovat a do dávat slastí tvé duši.
18
Není-li vidění, stává se lid bezuzdným, a le dbající zákona - ó, jeho blaho!
19
Nevolník nebývá napravován slovy, neboť rozumí, a le odpovědi není.
20
Spatřil jsi někoho ukvapeného v svých slovech? Zpozdilý má více naděje než on.
21
Svého nevolníka od mládí hýčkající - on mu na posled bude synem.
22
Muž hněvivý rozněcuje svár, a náchylný k popuzení se dopouští mnoha přestoupení.
23
Člověka snižuje jeho pýcha, a le nízký duchem dosahuje cti.
24
Podílející se se zlodějem nenávidí svou duši; slyší zakletí, aniž oznamuje.
25
Strach před lidmi klade léčku, a le důvěřující v Hospodina bude pozdvihován.
26
Mnozí hledají tvář vládce, a le soud stran každého je od Hospodina.
27
Ošklivostí spravedlivému je zlosyn, ošklivostí zlovolnému upřímný stran své cesty.Přísloví 29:1
Přísloví 29:2
Přísloví 29:3
Přísloví 29:4
Přísloví 29:5
Přísloví 29:6
Přísloví 29:7
Přísloví 29:8
Přísloví 29:9
Přísloví 29:10
Přísloví 29:11
Přísloví 29:12
Přísloví 29:13
Přísloví 29:14
Přísloví 29:15
Přísloví 29:16
Přísloví 29:17
Přísloví 29:18
Přísloví 29:19
Přísloví 29:20
Přísloví 29:21
Přísloví 29:22
Přísloví 29:23
Přísloví 29:24
Přísloví 29:25
Přísloví 29:26
Přísloví 29:27


Přísloví 1 / Přís 1
Přísloví 2 / Přís 2
Přísloví 3 / Přís 3
Přísloví 4 / Přís 4
Přísloví 5 / Přís 5
Přísloví 6 / Přís 6
Přísloví 7 / Přís 7
Přísloví 8 / Přís 8
Přísloví 9 / Přís 9
Přísloví 10 / Přís 10
Přísloví 11 / Přís 11
Přísloví 12 / Přís 12
Přísloví 13 / Přís 13
Přísloví 14 / Přís 14
Přísloví 15 / Přís 15
Přísloví 16 / Přís 16
Přísloví 17 / Přís 17
Přísloví 18 / Přís 18
Přísloví 19 / Přís 19
Přísloví 20 / Přís 20
Přísloví 21 / Přís 21
Přísloví 22 / Přís 22
Přísloví 23 / Přís 23
Přísloví 24 / Přís 24
Přísloví 25 / Přís 25
Přísloví 26 / Přís 26
Přísloví 27 / Přís 27
Přísloví 28 / Přís 28
Přísloví 29 / Přís 29
Přísloví 30 / Přís 30
Přísloví 31 / Přís 31