A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

Přísloví 281
Zlovolní - tací prchají, a č není pronásledujícího, a le spravedliví jsou jako hřivnatec, jenž je bezpečen.
2
Při nepořádku v zemi bývá mnoho vládců, a le skrze člověka rozumného, uvědomělého se prodlužuje stav, jaký je.
3
Muž chudý a utiskující nuzné - lijavec vše odplavující, takže není chleba.
4
Opouštějící zákon chválí zlovolného, a le zákona dbající se pro ně rozhořčují.
5
Zlí lidé nechápou právo, a le hledající Hospodina chápou vše.
6
Lepší je chudý chodící ve své bezúhonnosti než zahýbající na dvě cesty, a č on je bohat.
7
Rozvážný syn zachovává zákon, a le za přátele mající zhýralce hanobí svého otce.
8
Úrokem a lichvou svůj majetek rozmnožující jej hromadí pro milostivého k nuzným.
9
Odvracející své ucho od slyšení zákona - i jeho modlitba je ošklivostí.
10
Svádějící upřímné na zlou cestu, ten bude padat ve svou jámu, a le bezúhonní budou dědit štěstí.
11
Bohatý člověk je v svých očích moudrý, a le rozvážný nuzný ho prohlédá.
12
Při jásání spravedlivých je veliká sláva, a le při povstávání zlovolných se po lidech musí pátrat.
13
Přikrývající svá přestoupení nebude mít zdaru, a le vyznávající a opouštějící je dochází slitování.
14
Blaho člověka ustavičně se obávajícího! A le zatvrzující své srdce u padá v neštěstí.
15
Řvoucí lev a dychtivý medvěd - toť zlovolný vládce nad nuzným lidem;
16
panovníče mající nedostatek obezřetnosti a bohatý vydíráním, dni si prodlužuje nenávidící nespravedlivý zisk!
17
Člověk obtížený něčí krví prchá až po jámu; nechť ho nezadržují.
18
Chodící bezúhonně je zachraňován, a le převrácený na dvě cesty jednou u padá.
19
Obdělávající svou půdu se nasycuje chlebem, a le následující lehkomyslné se nasycuje strádáním.
20
Muž věrný je bohat požehnáními, a le chvátající zbohatnout není nevinen.
21
Rozlišovat osobu ne ní dobré; a no, za kousek chleba se muž dopouští přestoupení.
22
Člověk závistivý spěšně usiluje o majetek, aniž ví, že na něho bude přicházet nedostatek.
23
Domlouvající člověku posléze spíše dochází přízně než uhlazující svůj jazyk.
24
Olupující svého otce a svou matku a říkající: není to přestoupení, to je společník zhoubce.
25
Nadutý v duši rozněcuje svár, a le spoléhající na Hospodina se bude mít dobře.
26
Důvěřující ve své srdce, ten je zpozdilý, a le chodící v moudrosti, ten smí vyváznout.
27
Dávající chudému - tam není nedostatku, a le zastírající své oči je bohat prokletími.
28
Při povstávání zlovolných se lidé skrývají, a le při jejich záhubě se rozmnožují spravedliví.Přísloví 28:1

Přísloví 28:2

Přísloví 28:3

Přísloví 28:4

Přísloví 28:5

Přísloví 28:6

Přísloví 28:7

Přísloví 28:8

Přísloví 28:9

Přísloví 28:10

Přísloví 28:11

Přísloví 28:12

Přísloví 28:13

Přísloví 28:14

Přísloví 28:15

Přísloví 28:16

Přísloví 28:17

Přísloví 28:18

Přísloví 28:19

Přísloví 28:20

Přísloví 28:21

Přísloví 28:22

Přísloví 28:23

Přísloví 28:24

Přísloví 28:25

Přísloví 28:26

Přísloví 28:27

Přísloví 28:28Přísloví 1 / Přís 1

Přísloví 2 / Přís 2

Přísloví 3 / Přís 3

Přísloví 4 / Přís 4

Přísloví 5 / Přís 5

Přísloví 6 / Přís 6

Přísloví 7 / Přís 7

Přísloví 8 / Přís 8

Přísloví 9 / Přís 9

Přísloví 10 / Přís 10

Přísloví 11 / Přís 11

Přísloví 12 / Přís 12

Přísloví 13 / Přís 13

Přísloví 14 / Přís 14

Přísloví 15 / Přís 15

Přísloví 16 / Přís 16

Přísloví 17 / Přís 17

Přísloví 18 / Přís 18

Přísloví 19 / Přís 19

Přísloví 20 / Přís 20

Přísloví 21 / Přís 21

Přísloví 22 / Přís 22

Přísloví 23 / Přís 23

Přísloví 24 / Přís 24

Přísloví 25 / Přís 25

Přísloví 26 / Přís 26

Přísloví 27 / Přís 27

Přísloví 28 / Přís 28

Přísloví 29 / Přís 29

Přísloví 30 / Přís 30

Přísloví 31 / Přís 31