Instagram
English
A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014
Přísloví 27
1
Nechť se nevychloubáš dnem zítřejším, neboť nevíš, co dnešek může přinést.
2
Nechť tě chválí jiný a ne tvá ústa, cizí a ne tvé rty.
3
Tíže kamene a váha písku? A le těžká nad to dvoje je nevole pošetilce.
4
Zuřivost popuzení a příboj hněvu? A le kdo může ob stát před tváří žárlivosti?
5
Lepší je kárání zjevné než láska skrývaná,
6
důvěryhodnější jsou rány od milujícího než hojné polibky nenávidícího.
7
Duše sytá pohrdlivě odmítá strdí, a le duše hladová - vše hořké je jí sladké.
8
Jako vrabec uprchnuvší od svého hnízda, tak ový je člověk uprchnuvší ˝ze svého místa.
9
Mast a kouřidlo rozradostňují srdce, i sladkost vlastního přítele, pro radu z duše.
10
Nechť neopouštíš svého přítele a ni přítele svého otce, a nechť v den své pohromy nevstupuješ v dům svého bratra; lepší je blízký soused než vzdálený bratr.
11
Buď moudrý, můj synu, a rozradostni mé srdce, a ť tupícímu mě mohu slovem odpovědět.
12
Bystrý zpozoruje zlo - skrývá se; prostoduší jdou dále - utrpí škodu.
13
Vezmi jeho roucho, neboť se zaručil za cizáka, a pro cizozemku ho zatěž zástavou.
14
Silným hlasem časně za jitra svému bližnímu žehnající - to se mu bude počítat za zlořečení.
15
Trvalý okap v den deštivého počasí a žena svárlivá se sobě rovnají;
16
schovávající ji schovává vítr a jeho pravice prozrazuje mast.
17
Železo se ostří železem, a jeden ostří tvář druhého.
18
Opatrovník fíkovníku jídá jeho ovoce, a pečující o svého pána bude vážen.
19
Jako voda tvář tváři, tak srdce člověka člověku.
20
Šeól a propast se nemohou nasytit, aniž se oči člověka nasytit mohou.
21
Na stříbro je kelímek a na zlato pec, a člověk - podle povahy své pověsti.
22
Byť jsi pošetilce v moždíři vprostřed krup tloukem rozmačkával, nebude od něho jeho pošetilost odstupovat.
23
Důkladně musíš zjišťovat vzhled svého drobného dobytka, přikládat svou mysl k stádům,
24
neboť bohatství ne ní navždy, a je- li koruna do pokolení za pokolení m?
25
Až se odklidí seno a ukáže se mladý porost, posvážejí se byliny z hor;
26
jehňata ti budou k oblečení a kozlové kupní cenou za pole
27
a dostatek mléka koz ke stravě tvé a ke stravě tvého domu a k obživě tvých děveček.
Přísloví 27:1
Přísloví 27:2
Přísloví 27:3
Přísloví 27:4
Přísloví 27:5
Přísloví 27:6
Přísloví 27:7
Přísloví 27:8
Přísloví 27:9
Přísloví 27:10
Přísloví 27:11
Přísloví 27:12
Přísloví 27:13
Přísloví 27:14
Přísloví 27:15
Přísloví 27:16
Přísloví 27:17
Přísloví 27:18
Přísloví 27:19
Přísloví 27:20
Přísloví 27:21
Přísloví 27:22
Přísloví 27:23
Přísloví 27:24
Přísloví 27:25
Přísloví 27:26
Přísloví 27:27
Přísloví 1 / Přís 1
Přísloví 2 / Přís 2
Přísloví 3 / Přís 3
Přísloví 4 / Přís 4
Přísloví 5 / Přís 5
Přísloví 6 / Přís 6
Přísloví 7 / Přís 7
Přísloví 8 / Přís 8
Přísloví 9 / Přís 9
Přísloví 10 / Přís 10
Přísloví 11 / Přís 11
Přísloví 12 / Přís 12
Přísloví 13 / Přís 13
Přísloví 14 / Přís 14
Přísloví 15 / Přís 15
Přísloví 16 / Přís 16
Přísloví 17 / Přís 17
Přísloví 18 / Přís 18
Přísloví 19 / Přís 19
Přísloví 20 / Přís 20
Přísloví 21 / Přís 21
Přísloví 22 / Přís 22
Přísloví 23 / Přís 23
Přísloví 24 / Přís 24
Přísloví 25 / Přís 25
Přísloví 26 / Přís 26
Přísloví 27 / Přís 27
Přísloví 28 / Přís 28
Přísloví 29 / Přís 29
Přísloví 30 / Přís 30
Přísloví 31 / Přís 31