Instagram
English
A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014
Přísloví 26
1
Jako sníh v létě a jako déšť ve žni, tak se pro zpozdilého nehodí čest.
2
Jako vrabec při těkání sem-tam, jako vlaštovka při létání, tak bezdůvodná kletba nedochází.
3
Bič koni, uzda oslu a hůl hřbetu zpozdilých.
4
Nechť neodpovídáš zpozdilému podle jeho pošetilosti, abys mu nebyl podoben i ty;
5
odpovídej zpozdilému podle jeho pošetilosti, aby se v svých očích nestával moudrým.
6
Nohy osekává, násilí pije posílající vzkazy skrze zpozdilého.
7
Ochablá jsou stehna chromého, i přísloví v ústech zpozdilců.
8
Jako zavázání kamene v jímku praku, tak činí vz dávající čest zpozdilému.
9
Trn se dostává v ruku opilce a přísloví v ústa zpozdilců.
10
Veliký je Roditel všeho, jenž odměňuje zpozdilého a odměňuje přestupující.
11
Jako se pes vrací k svému vývratku, opakuje se zpozdilý ve své pošetilosti.
12
Vidíš někoho moudrého ve svých očích? Naděje je spíše o zpozdilém než o něm.
13
Lenoch řekne: Na cestě je ryčící, mezi prostranstvími je lev!
14
Dveře se obracejí na svých stěžejích a lenoch na svém loži.
15
Lenoch schovává svou ruku v míse, nechce se mu podat ji zpět k svým ústům.
16
Lenoch je v svých očích moudřejší než sedm dávajících rozumnou odpověď.
17
Chytající psa za uši - toť rozhorlující se, jda mimo, nad vádou ne týkající se ho.
18
Jako šílenec vystřelující ohnivé střely, šípy a smrt,
19
tak ový je člověk, jenž ošidí svého bližního a řekne: Zda já nežertuji?
20
Při nedostatku dříví hasne oheň, a není-li našeptávače, utuchá svár.
21
Uhlí je na rozžhavení a dříví na oheň, a člověk svárlivý na rozpoutání vády.
22
Slova našeptávače jsou jako by pamlsky; a no, ona sestupují v nejhlubší části nitra.
23
Stříbro strusky, roztažené po hlíně - toť vřelé rty a zlé srdce.
24
Nenávistník se svými rty přetvařuje a uvnitř sebe připravuje klam;
25
ač příjemným činí svůj hlas, nechť v něho nevěříš, neboť v jeho srdci je sedmero ošklivostí.
26
Jeho nenávist se utajuje přetvářkou; jeho zlo se odhaluje v sejití.
27
Kopající jámu padá v ni, a svalující kámen - na toho se on vrací.
28
Jazyk lživý nenávidí své poškozené a hladká ústa působí rozvrat.
Přísloví 26:1
Přísloví 26:2
Přísloví 26:3
Přísloví 26:4
Přísloví 26:5
Přísloví 26:6
Přísloví 26:7
Přísloví 26:8
Přísloví 26:9
Přísloví 26:10
Přísloví 26:11
Přísloví 26:12
Přísloví 26:13
Přísloví 26:14
Přísloví 26:15
Přísloví 26:16
Přísloví 26:17
Přísloví 26:18
Přísloví 26:19
Přísloví 26:20
Přísloví 26:21
Přísloví 26:22
Přísloví 26:23
Přísloví 26:24
Přísloví 26:25
Přísloví 26:26
Přísloví 26:27
Přísloví 26:28
Přísloví 1 / Přís 1
Přísloví 2 / Přís 2
Přísloví 3 / Přís 3
Přísloví 4 / Přís 4
Přísloví 5 / Přís 5
Přísloví 6 / Přís 6
Přísloví 7 / Přís 7
Přísloví 8 / Přís 8
Přísloví 9 / Přís 9
Přísloví 10 / Přís 10
Přísloví 11 / Přís 11
Přísloví 12 / Přís 12
Přísloví 13 / Přís 13
Přísloví 14 / Přís 14
Přísloví 15 / Přís 15
Přísloví 16 / Přís 16
Přísloví 17 / Přís 17
Přísloví 18 / Přís 18
Přísloví 19 / Přís 19
Přísloví 20 / Přís 20
Přísloví 21 / Přís 21
Přísloví 22 / Přís 22
Přísloví 23 / Přís 23
Přísloví 24 / Přís 24
Přísloví 25 / Přís 25
Přísloví 26 / Přís 26
Přísloví 27 / Přís 27
Přísloví 28 / Přís 28
Přísloví 29 / Přís 29
Přísloví 30 / Přís 30
Přísloví 31 / Přís 31