Instagram
English
A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014
Přísloví 22
1
Jméno je hodno vyvolení nad veliké bohatství, a přízeň je lepší než stříbro a než zlato.
2
Bohatý a chudý se setkávají, Tvůrcem jich obou je Hospodin.
3
Když bystrý zpozoruje zlo, skryje se, a le prostoduší jdou dále a utrpí škodu.
4
Odměna pokory, úcty k Hospodinu - bohatství, sláva a život.
5
Na cestě převráceného - trní, pasti; střežící svou duši je od nich daleko.
6
Poskytuj mladému zacvičení podle povahy jeho cesty, a ť se od toho neodvrací, ani když bude stárnout.
7
Bohatý vládne nad chudými a vypůjčující je nevolníkem půjčujícímu.
8
Rozsévající křivdu bude žít utrpení a hůl jeho vzteku musí zmizet.
9
Kdo má dobr otiv é oko, ten bude požehnáván, neboť ze svého chleba dává nuznému.
10
Vyžeň posměvače, a ť se vytrácí svár a přestává hádka a hanba.
11
Milující čistotu srdce - pro přívětivost jeho rtů je král jeho přítelem.
12
Oči Hospodinovy opatrují poznání, on vyvrací slova věrolomného.
13
Lenoch řekne: Na ulici je lev, vprostřed prostranství bych mohl být zabit.
14
Ústa nepatřičných žen - hluboké propadliště; padá tam prokletý Hospodinem.
15
V srdci hocha je přivázána pošetilost; prut kázně ji od něho vzdaluje.
16
Utiskuje kdo nuzného? Jemu k prospěchu. Dává kdo bohatému? Jen ke škodě.
17
Nachyl své ucho a slyš slova moudrých, a by s své srdce přikládal k mému vědění,
18
neboť je to líbezné, jestliže je uchováváš ve svém nitru, nechť jsou spolu upevňována na tvých rtech;
19
aby tvá důvěra byla v Hospodina, uvědomil jsem tě dnes, ano, tebe!
20
Zda jsem ti předtím nenapsal stran rad a poznání,
21
abych ti dal poznat spolehlivost výroků pravdy k odpovídání výroky pravdy posílajícím tě?
22
Nechť nuzného neolupuješ, proto že on je nuzný, aniž budeš sužovaného v bráně deptat,
23
neboť jejich pří se bude přít Hospodin a ty, kdo je obírají, obere o žití.
24
Nechť se nepřátelíš s náchylným k hněvu, aniž s mužem popudlivým budeš chodit,
25
aby sis nezvykal na jeho stezky, takže bys přivodil léčku své duši.
26
Nechť nejsi mezi udeřujícími dlaní, mezi ručícími za půjčky;
27
nemáš-li čím splatit, nač má kdo brát tvé lůžko zpod tebe?
28
Nechť neposouváš dávnou mez, již zřídili tvoji otcové.
29
Spatřil jsi někoho hbitého ve své práci? Bude se postavovat před tvář králů, nebude se postavovat před tvář obyčejných lidí.
Přísloví 22:1
Přísloví 22:2
Přísloví 22:3
Přísloví 22:4
Přísloví 22:5
Přísloví 22:6
Přísloví 22:7
Přísloví 22:8
Přísloví 22:9
Přísloví 22:10
Přísloví 22:11
Přísloví 22:12
Přísloví 22:13
Přísloví 22:14
Přísloví 22:15
Přísloví 22:16
Přísloví 22:17
Přísloví 22:18
Přísloví 22:19
Přísloví 22:20
Přísloví 22:21
Přísloví 22:22
Přísloví 22:23
Přísloví 22:24
Přísloví 22:25
Přísloví 22:26
Přísloví 22:27
Přísloví 22:28
Přísloví 22:29
Přísloví 1 / Pre 1
Přísloví 2 / Pre 2
Přísloví 3 / Pre 3
Přísloví 4 / Pre 4
Přísloví 5 / Pre 5
Přísloví 6 / Pre 6
Přísloví 7 / Pre 7
Přísloví 8 / Pre 8
Přísloví 9 / Pre 9
Přísloví 10 / Pre 10
Přísloví 11 / Pre 11
Přísloví 12 / Pre 12
Přísloví 13 / Pre 13
Přísloví 14 / Pre 14
Přísloví 15 / Pre 15
Přísloví 16 / Pre 16
Přísloví 17 / Pre 17
Přísloví 18 / Pre 18
Přísloví 19 / Pre 19
Přísloví 20 / Pre 20
Přísloví 21 / Pre 21
Přísloví 22 / Pre 22
Přísloví 23 / Pre 23
Přísloví 24 / Pre 24
Přísloví 25 / Pre 25
Přísloví 26 / Pre 26
Přísloví 27 / Pre 27
Přísloví 28 / Pre 28
Přísloví 29 / Pre 29
Přísloví 30 / Pre 30
Přísloví 31 / Pre 31