A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

Přísloví 211
Srdce královo v ruce Hospodinově - potoky vod; k čemukoli, v čem si libuje, je naklání.
2
Kterákoli cesta někoho je v jeho očích správná, a le srdce zkoušce podrobuje Hospodin.
3
Uskutečňování spravedlnosti a práva je Hospodinu vyvolení hodno nad oběť.
4
Povýšenost očí, nadutost srdce, řádění zlovolných je hřích.
5
Myšlenky pilného - jen k užitku, a le každého ukvapeného jen ke škodě.
6
Získávání pokladů jazykem lživým je prchavý dech hledajících smrt.
7
Zlovolné odstraňuje jejich násilí, neboť se zpěčovali uskutečňovat právo.
8
Cesta člověka vinou obtíženého je křivolaká, a le čistý - jeho působení je přímé.
9
Lepší je bydlet v koutě na střeše než žena svárlivá a společný dům.
10
Duše zlovolného je žádostiva zla, bližní v jeho očích nenachází přízně.
11
Pokutováním posměvače může prostoduchý zmoudřet a věnováním pozornosti moudrému přijmout poznání.
12
Spravedlivý věnuje pozornost domu zlovolného; uvrhuje zlovolné v neštěstí.
13
Zacpávající své ucho před křikem nuzného - i on bude volat a nebude se odpovídat.
14
Dar v tajnosti odvrací hněv a úplatek v záňadří prudké popuzení.
15
Uskutečňovat právo je radostí spravedlivému, a le zkázou pachatelům špatnosti.
16
Člověk pobloudivší z cesty prozíravosti bude spočívat v sejití stínů.
17
Milovník veselí bude nuzákem, milovník vína a mastí nebude bohatnout.
18
Zlovolný bude výkupným za spravedlivého, a místo upřímných věrolomný.
19
Lepší je bydlení v zemi pustiny než žena svárlivá a mrzutá.
20
V příbytku moudrého je žádoucí poklad a olej, a le člověk zpozdilý to pohlcuje.
21
Následující spravedlnost a laskavost dochází života, spravedlnosti a cti.
22
Moudrý zlézá město siláků a strhává pevnost jeho důvěry.
23
Střežící svá ústa a svůj jazyk střeží svou duši před úzkostmi.
24
Pyšný, nadutý, posměvač - jméno toho, jenž jedná s přemírou pýchy.
25
Lenocha usmrcuje jeho žádostivost, neboť jeho ruce se zpěčují pracovat;
26
po celý den se žádostivě projevuje svou žádostivostí; a le spravedlivý dává a neujímá.
27
Oběť zlovolného je ošklivostí, zejména jestliže ji přináší se zlým úmyslem.
28
Svědek-lhář musí zhynout, a le muž slyšící smí mluvit navždy.
29
Člověk zlovolný činí drzou svou tvář, a le upřímný, ten upevňuje své cesty.
30
Není moudrosti a není obezřetnosti a není rady vůči Hospodinu.
31
Kůň je připravován ke dni boje, a le vítězství je Hospodinovo.Přísloví 21:1

Přísloví 21:2

Přísloví 21:3

Přísloví 21:4

Přísloví 21:5

Přísloví 21:6

Přísloví 21:7

Přísloví 21:8

Přísloví 21:9

Přísloví 21:10

Přísloví 21:11

Přísloví 21:12

Přísloví 21:13

Přísloví 21:14

Přísloví 21:15

Přísloví 21:16

Přísloví 21:17

Přísloví 21:18

Přísloví 21:19

Přísloví 21:20

Přísloví 21:21

Přísloví 21:22

Přísloví 21:23

Přísloví 21:24

Přísloví 21:25

Přísloví 21:26

Přísloví 21:27

Přísloví 21:28

Přísloví 21:29

Přísloví 21:30

Přísloví 21:31Přísloví 1 / Přís 1

Přísloví 2 / Přís 2

Přísloví 3 / Přís 3

Přísloví 4 / Přís 4

Přísloví 5 / Přís 5

Přísloví 6 / Přís 6

Přísloví 7 / Přís 7

Přísloví 8 / Přís 8

Přísloví 9 / Přís 9

Přísloví 10 / Přís 10

Přísloví 11 / Přís 11

Přísloví 12 / Přís 12

Přísloví 13 / Přís 13

Přísloví 14 / Přís 14

Přísloví 15 / Přís 15

Přísloví 16 / Přís 16

Přísloví 17 / Přís 17

Přísloví 18 / Přís 18

Přísloví 19 / Přís 19

Přísloví 20 / Přís 20

Přísloví 21 / Přís 21

Přísloví 22 / Přís 22

Přísloví 23 / Přís 23

Přísloví 24 / Přís 24

Přísloví 25 / Přís 25

Přísloví 26 / Přís 26

Přísloví 27 / Přís 27

Přísloví 28 / Přís 28

Přísloví 29 / Přís 29

Přísloví 30 / Přís 30

Přísloví 31 / Přís 31