A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

Přísloví 211
Srdce královo v ruce Hospodinově - potoky vod; k čemukoli, v čem si libuje, je naklání.
2
Kterákoli cesta někoho je v jeho očích správná, a le srdce zkoušce podrobuje Hospodin.
3
Uskutečňování spravedlnosti a práva je Hospodinu vyvolení hodno nad oběť.
4
Povýšenost očí, nadutost srdce, řádění zlovolných je hřích.
5
Myšlenky pilného - jen k užitku, a le každého ukvapeného jen ke škodě.
6
Získávání pokladů jazykem lživým je prchavý dech hledajících smrt.
7
Zlovolné odstraňuje jejich násilí, neboť se zpěčovali uskutečňovat právo.
8
Cesta člověka vinou obtíženého je křivolaká, a le čistý - jeho působení je přímé.
9
Lepší je bydlet v koutě na střeše než žena svárlivá a společný dům.
10
Duše zlovolného je žádostiva zla, bližní v jeho očích nenachází přízně.
11
Pokutováním posměvače může prostoduchý zmoudřet a věnováním pozornosti moudrému přijmout poznání.
12
Spravedlivý věnuje pozornost domu zlovolného; uvrhuje zlovolné v neštěstí.
13
Zacpávající své ucho před křikem nuzného - i on bude volat a nebude se odpovídat.
14
Dar v tajnosti odvrací hněv a úplatek v záňadří prudké popuzení.
15
Uskutečňovat právo je radostí spravedlivému, a le zkázou pachatelům špatnosti.
16
Člověk pobloudivší z cesty prozíravosti bude spočívat v sejití stínů.
17
Milovník veselí bude nuzákem, milovník vína a mastí nebude bohatnout.
18
Zlovolný bude výkupným za spravedlivého, a místo upřímných věrolomný.
19
Lepší je bydlení v zemi pustiny než žena svárlivá a mrzutá.
20
V příbytku moudrého je žádoucí poklad a olej, a le člověk zpozdilý to pohlcuje.
21
Následující spravedlnost a laskavost dochází života, spravedlnosti a cti.
22
Moudrý zlézá město siláků a strhává pevnost jeho důvěry.
23
Střežící svá ústa a svůj jazyk střeží svou duši před úzkostmi.
24
Pyšný, nadutý, posměvač - jméno toho, jenž jedná s přemírou pýchy.
25
Lenocha usmrcuje jeho žádostivost, neboť jeho ruce se zpěčují pracovat;
26
po celý den se žádostivě projevuje svou žádostivostí; a le spravedlivý dává a neujímá.
27
Oběť zlovolného je ošklivostí, zejména jestliže ji přináší se zlým úmyslem.
28
Svědek-lhář musí zhynout, a le muž slyšící smí mluvit navždy.
29
Člověk zlovolný činí drzou svou tvář, a le upřímný, ten upevňuje své cesty.
30
Není moudrosti a není obezřetnosti a není rady vůči Hospodinu.
31
Kůň je připravován ke dni boje, a le vítězství je Hospodinovo.Přísloví 21:1
Přísloví 21:2
Přísloví 21:3
Přísloví 21:4
Přísloví 21:5
Přísloví 21:6
Přísloví 21:7
Přísloví 21:8
Přísloví 21:9
Přísloví 21:10
Přísloví 21:11
Přísloví 21:12
Přísloví 21:13
Přísloví 21:14
Přísloví 21:15
Přísloví 21:16
Přísloví 21:17
Přísloví 21:18
Přísloví 21:19
Přísloví 21:20
Přísloví 21:21
Přísloví 21:22
Přísloví 21:23
Přísloví 21:24
Přísloví 21:25
Přísloví 21:26
Přísloví 21:27
Přísloví 21:28
Přísloví 21:29
Přísloví 21:30
Přísloví 21:31


Přísloví 1 / Přís 1
Přísloví 2 / Přís 2
Přísloví 3 / Přís 3
Přísloví 4 / Přís 4
Přísloví 5 / Přís 5
Přísloví 6 / Přís 6
Přísloví 7 / Přís 7
Přísloví 8 / Přís 8
Přísloví 9 / Přís 9
Přísloví 10 / Přís 10
Přísloví 11 / Přís 11
Přísloví 12 / Přís 12
Přísloví 13 / Přís 13
Přísloví 14 / Přís 14
Přísloví 15 / Přís 15
Přísloví 16 / Přís 16
Přísloví 17 / Přís 17
Přísloví 18 / Přís 18
Přísloví 19 / Přís 19
Přísloví 20 / Přís 20
Přísloví 21 / Přís 21
Přísloví 22 / Přís 22
Přísloví 23 / Přís 23
Přísloví 24 / Přís 24
Přísloví 25 / Přís 25
Přísloví 26 / Přís 26
Přísloví 27 / Přís 27
Přísloví 28 / Přís 28
Přísloví 29 / Přís 29
Přísloví 30 / Přís 30
Přísloví 31 / Přís 31