A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

Přísloví 201
Víno je posměvač, opojný nápoj je halasný a nikdo při něm bloudící ne ní moudrý.
2
Hrůza z krále - vrčení jako by hřivnatce; vyvolávající jeho vztek hřeší na své duši.
3
Ustání od vády je každému ctí, a le kdokoli je pošetilý, propuká.
4
Lenoch na podzim nebude orat; ve žni bude žebrat, a le ničeho nebude.
5
Záměr v srdci někoho - hluboké vody, a člověk obezřetný jej čerpá.
6
Z mnoha lidí každý prohlašuje svou laskavost, a le kdo může najít někoho věrohodného?
7
Spravedlivý chodívá ve své bezúhonnosti - blaho jeho dětí po něm!
8
Král, sedě na stolici soudu, prohlédá svýma očima vše zlé.
9
Kdo může říci: Očistil jsem své srdce, jsem čist od svého hříchu?
10
Rozdílná závaží a rozdílné éfy, oboje ty věci jsou ošklivostí Hospodinu.
11
Již podle svých způsobů se hoch dává poznat, zda čisté a zda upřímné bude jeho počínání.
12
Ucho slyšící a oko vidoucí - oboje utvořil Hospodin.
13
Nechť nemiluješ spánek, abys nemusel zchudnout; otevři své oči a nasyť se chlebem.
14
Špatné, špatné, říká kupující, a odejda svou cestou, bude se pak vychloubat.
15
Je zlato a mnoho perel, a le drahocenná věc jsou rty poznání.
16
Vezmi jeho roucho, neboť se zaručil za cizáka, a pro cizozemce ho zatěž zástavou.
17
Někomu je sladký chléb podvodu, ale potom se jeho ústa plní pískem.
18
Plány - to se musí připravit radou; jen s moudrým vedením podnikej boj.
19
Pomlouvač, odhaluje tajnosti, ob chází, i nesmíš se k svými rty vábícímu přidružovat.
20
Zlořečící svému otci a své matce - jeho lampa bude hasnout vprostřed tmy.
21
Dědictví na počátku chvatně získané, tomu se v jeho budoucnosti nebude žehnat.
22
Nechť neříkáš: Chci odplatit zlo; čekej na Hospodina, on ti bude pomáhat.
23
Rozdílná závaží jsou ošklivostí Hospodinu a váhy klamné ne jsou dobré.
24
Kroky muže jsou od Hospodina, a le co ž člověk chápe jeho cestu?
25
Léčka: člověk nerozvážně praví: Svaté! a po slibech bude rozmýšlet.
26
Moudrý král prohlédá zlovolné a dává po nich sem-tam jezdit kolem.
27
Duch člověka je lampa Hospodinova, propátrávající všechny nejhlubší části nitra.
28
Laskavost a věrnost opatrují krále; on má svůj trůn laskavostí podepřený.
29
Slávou jinochů je jejich síla, a ozdoba starců - šediny.
30
Očista stran zla - modřiny po zranění, a no, údery, až do nejhlubších částí nitra.Přísloví 20:1
Přísloví 20:2
Přísloví 20:3
Přísloví 20:4
Přísloví 20:5
Přísloví 20:6
Přísloví 20:7
Přísloví 20:8
Přísloví 20:9
Přísloví 20:10
Přísloví 20:11
Přísloví 20:12
Přísloví 20:13
Přísloví 20:14
Přísloví 20:15
Přísloví 20:16
Přísloví 20:17
Přísloví 20:18
Přísloví 20:19
Přísloví 20:20
Přísloví 20:21
Přísloví 20:22
Přísloví 20:23
Přísloví 20:24
Přísloví 20:25
Přísloví 20:26
Přísloví 20:27
Přísloví 20:28
Přísloví 20:29
Přísloví 20:30


Přísloví 1 / Přís 1
Přísloví 2 / Přís 2
Přísloví 3 / Přís 3
Přísloví 4 / Přís 4
Přísloví 5 / Přís 5
Přísloví 6 / Přís 6
Přísloví 7 / Přís 7
Přísloví 8 / Přís 8
Přísloví 9 / Přís 9
Přísloví 10 / Přís 10
Přísloví 11 / Přís 11
Přísloví 12 / Přís 12
Přísloví 13 / Přís 13
Přísloví 14 / Přís 14
Přísloví 15 / Přís 15
Přísloví 16 / Přís 16
Přísloví 17 / Přís 17
Přísloví 18 / Přís 18
Přísloví 19 / Přís 19
Přísloví 20 / Přís 20
Přísloví 21 / Přís 21
Přísloví 22 / Přís 22
Přísloví 23 / Přís 23
Přísloví 24 / Přís 24
Přísloví 25 / Přís 25
Přísloví 26 / Přís 26
Přísloví 27 / Přís 27
Přísloví 28 / Přís 28
Přísloví 29 / Přís 29
Přísloví 30 / Přís 30
Přísloví 31 / Přís 31