A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014

Přísloví 2

1
Můj synu, budeš-li přijímat mé výroky a u sebe uschovávat mé rozkazy,
2
aby tvé ucho pozorně naslouchalo moudrosti, naklánět své srdce k obezřetnosti,
3
ano, budeš-li přivolávat soudnost, k obezřetnosti svůj hlas pozvedat,
4
budeš-li to hledat jako stříbro a jako po skrytých pokladech po tom pátrat,
5
tehdy budeš nabývat pochopení úcty k Hospodinu a docházet poznání Boha.
6
Vždyť moudrost dává Hospodin, poznání a obezřetnost je z jeho úst;
7
on upřímným uchovává rozumnost, je štítem pro chodící v bezúhonnosti
8
opatrováním stezek práva; on střeží cestu svého zbožného.
9
Tehdy budeš nabývat pochopení spravedlnosti a práva a poctivosti; každé koleje dobra.
10
Když v tvé srdce bude vstupovat moudrost a poznání se bude stávat libým tvé duši,
11
bude nad tebou bdít rozvaha, obezřetnost tě bude opatrovat
12
k vyprošťování tě od cesty zla, od člověka vyslovujícího zvrácenosti,
13
od těch, již opouštějí stezky upřímnosti k chození cestami tmy,
14
již se radují při páchání zla - ti ve zvrácenostech zla jásají -
15
jejichž stezky jsou pokroucené, takže jsou na všech svých kolejích pokřiveni;
16
k vyprošťování tě od nepatřičné ženy, od cizinky, jež uhlazuje své řeči,
17
od té, jež opouští vůdce svého mládí a Boží smlouvu zapomněla,
18
takže její dům klesá k smrti a její koleje k stínům;
19
kteříkoli k ní vcházejí, nevracejí se, aniž dosahují stezek života;
20
abys mohl chodit cestou dobrých a dbát stezek spravedlivých,
21
neboť zem budou obývat upřímní, a no, bezúhonní v ní budou pozůstávat
22
a zlovolní budou ze země vytínáni a nevěrné z ní budou vyrvávat.
Přísloví 2:1
Přísloví 2:2
Přísloví 2:3
Přísloví 2:4
Přísloví 2:5
Přísloví 2:6
Přísloví 2:7
Přísloví 2:8
Přísloví 2:9
Přísloví 2:10
Přísloví 2:11
Přísloví 2:12
Přísloví 2:13
Přísloví 2:14
Přísloví 2:15
Přísloví 2:16
Přísloví 2:17
Přísloví 2:18
Přísloví 2:19
Přísloví 2:20
Přísloví 2:21
Přísloví 2:22
Přísloví 1 / Přís 1
Přísloví 2 / Přís 2
Přísloví 3 / Přís 3
Přísloví 4 / Přís 4
Přísloví 5 / Přís 5
Přísloví 6 / Přís 6
Přísloví 7 / Přís 7
Přísloví 8 / Přís 8
Přísloví 9 / Přís 9
Přísloví 10 / Přís 10
Přísloví 11 / Přís 11
Přísloví 12 / Přís 12
Přísloví 13 / Přís 13
Přísloví 14 / Přís 14
Přísloví 15 / Přís 15
Přísloví 16 / Přís 16
Přísloví 17 / Přís 17
Přísloví 18 / Přís 18
Přísloví 19 / Přís 19
Přísloví 20 / Přís 20
Přísloví 21 / Přís 21
Přísloví 22 / Přís 22
Přísloví 23 / Přís 23
Přísloví 24 / Přís 24
Přísloví 25 / Přís 25
Přísloví 26 / Přís 26
Přísloví 27 / Přís 27
Přísloví 28 / Přís 28
Přísloví 29 / Přís 29
Přísloví 30 / Přís 30
Přísloví 31 / Přís 31