A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

Přísloví 191
Lepší je chudý chodící ve své bezúhonnosti než převrácený na svých rtech, jenž je zpozdilý.
2
Ani bez poznání se duše ne má dobře, a nohama ukvapený hřeší.
3
Cestu člověka podvrací jeho pošetilost, a le jeho srdce se hněvá na Hospodina.
4
Majetek přidává mnoho přátel, a le nuzný je od svého přítele odlučován.
5
Svědek lživý nebude považován za nevinného, a kdo vydechuje nepravdy, nebude moci vyváznout.
6
Mnozí se ucházejí o přízeň velmože a každý chce být pravým přítelem štědrému.
7
Chudého nenávidí všichni jeho bratři; čím spíše se od něho vzdalují jeho přátelé; následuje je s prosbami - ne ní jich.
8
Milující svou duši nabývá rozumu, dbá obezřetnosti k dojití štěstí.
9
Svědek lživý nebude považován za nevinného, a kdo vydechuje nepravdy, musí zahynout.
10
Pro zpozdilého se nehodí blahobyt, čím méně pro nevolníka vládnout nad veliteli.
11
Prozíravost člověka oddaluje jeho hněv, a přejít mimo přestoupení - jeho čest.
12
Králova nevole - vrčení jako by hřivnatce, a le jeho blahovůle - jako rosa na bylinstvo.
13
Zpozdilý syn je strastí svému otci, a sváry s ženou - trvalý okap.
14
Dům a majetek - dědictví otců, a le rozumná žena je od Hospodina.
15
Lenost pohružuje v tvrdý spánek a nedbalá duše hladoví.
16
Dbající své duše dbá příkazu, a le lhostejný stran svých cest musí umřít.
17
Milostivý k nuznému půjčuje Hospodinu, i bude mu jeho zásluhu odplácet.
18
Napravuj svého syna, neboť je naděje, a le nechť se tvá duše nepozdvihuje k jeho usmrcení.
19
Velmi se vztekající musí nést pokutu, neboť budeš-li ho vyprošťovat, pak budeš ještě přidávat.
20
Slyš radu a přijmi kázeň, abys ve svém posledku mohl zmoudřet.
21
V srdci člověka jsou mnohé myšlenky, a le rada Hospodinova, ta se uskutečňuje.
22
Žádoucí věcí při člověku je jeho laskavost, a chudý je lepší než lhář.
23
Úcta k Hospodinu je k životu, takže se může spokojeně přenocovat bez navštívení neštěstím.
24
Lenoch schovává svou ruku v míse, ani k svým ústům ji nepodává zpět.
25
Posměvače bys měl bít, a ť prostoduchý nabývá bystrosti, a rozvážnému domluvíš, nechť věnuje pozornost poznání.
26
Trýznitel otce, jenž zahání matku, je syn zostuzující a hanebně jednající.
27
Přestaň, můj synu, poslouchat nabádání k poblouzení od výroků poznání.
28
Svědek ničemnosti zesměšňuje právo a ústa zlovolných pohlcují špatnost;
29
posměvačům jsou připraveny soudy a hřbetu zpozdilých štulce.Přísloví 19:1

Přísloví 19:2

Přísloví 19:3

Přísloví 19:4

Přísloví 19:5

Přísloví 19:6

Přísloví 19:7

Přísloví 19:8

Přísloví 19:9

Přísloví 19:10

Přísloví 19:11

Přísloví 19:12

Přísloví 19:13

Přísloví 19:14

Přísloví 19:15

Přísloví 19:16

Přísloví 19:17

Přísloví 19:18

Přísloví 19:19

Přísloví 19:20

Přísloví 19:21

Přísloví 19:22

Přísloví 19:23

Přísloví 19:24

Přísloví 19:25

Přísloví 19:26

Přísloví 19:27

Přísloví 19:28

Přísloví 19:29Přísloví 1 / Přís 1

Přísloví 2 / Přís 2

Přísloví 3 / Přís 3

Přísloví 4 / Přís 4

Přísloví 5 / Přís 5

Přísloví 6 / Přís 6

Přísloví 7 / Přís 7

Přísloví 8 / Přís 8

Přísloví 9 / Přís 9

Přísloví 10 / Přís 10

Přísloví 11 / Přís 11

Přísloví 12 / Přís 12

Přísloví 13 / Přís 13

Přísloví 14 / Přís 14

Přísloví 15 / Přís 15

Přísloví 16 / Přís 16

Přísloví 17 / Přís 17

Přísloví 18 / Přís 18

Přísloví 19 / Přís 19

Přísloví 20 / Přís 20

Přísloví 21 / Přís 21

Přísloví 22 / Přís 22

Přísloví 23 / Přís 23

Přísloví 24 / Přís 24

Přísloví 25 / Přís 25

Přísloví 26 / Přís 26

Přísloví 27 / Přís 27

Přísloví 28 / Přís 28

Přísloví 29 / Přís 29

Přísloví 30 / Přís 30

Přísloví 31 / Přís 31