A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014

Přísloví 18

1
Odpadlík usiluje o své choutky, proti všemu rozumnému se bouří.
2
Zpozdilec si nelibuje v obezřetnosti, nýbrž v projevení své mysli.
3
Při příchodu zlovolného přichází i pohrdání a s hanbou potupa.
4
Slova úst někoho - hluboké vody, zurčivý potok, studnice moudrosti.
5
Ne ní dobré přijímat osobu zlovolného k ukřivdění spravedlivému v soudu.
6
Rty zpozdilého se pletou ve vádu a jeho ústa volají po políčcích;
7
ústa zpozdilého jsou mu pohromou a jeho rty léčkou jeho duši.
8
Slova našeptávače jsou jako by pamlsky; a no, ona sestupují v nejhlubší části nitra.
9
I liknavý ve své práci, to je bratr působce zhouby.
10
Jméno Hospodinovo je věží silnou, v ni může spravedlivý v běhnout a být pozvednut.
11
Majetek bohatého je hradištěm jeho síly a v jeho představě se tyčí jako zeď.
12
Před potřením se srdce člověka vyvyšuje, a le před slávou je pokora.
13
Slovem odpovídající dříve než slyší - to je od něho pošetilost a hanba.
14
Duch člověka může pomoci vydržet jeho nemoc, a le kdo může snést zkrušeného ducha?
15
Srdce rozvážného nabývá poznání, a no, ucho moudrých o poznání usiluje.
16
Dar člověka mu zjednává prostor a u vádí ho před tvář mocných.
17
Má pravdu první ve své rozepři? Musí přijít jeho bližní, a ť se to vyšetří.
18
Los upokojuje sváry a působí odloučení mezi mocnými.
19
Bratr zrazený - nad hradiště silné, a sváry jsou jako závora hradu.
20
Břicho každého se sytí z ovoce jeho úst, on se sytí úrodou svých rtů;
21
smrt i život je v moci jazyka a milující jej jí jeho ovoce.
22
Kdo našel ženu, našel štěstí a odnesl si blahovůli od Hospodina.
23
Chudý vyslovuje úpěnlivé prosby, a le bohatý odpovídá drsně.
24
Někdo má přátele k vzájemnému potírání, a le je milující příchylný nad bratra.
Přísloví 18:1
Přísloví 18:2
Přísloví 18:3
Přísloví 18:4
Přísloví 18:5
Přísloví 18:6
Přísloví 18:7
Přísloví 18:8
Přísloví 18:9
Přísloví 18:10
Přísloví 18:11
Přísloví 18:12
Přísloví 18:13
Přísloví 18:14
Přísloví 18:15
Přísloví 18:16
Přísloví 18:17
Přísloví 18:18
Přísloví 18:19
Přísloví 18:20
Přísloví 18:21
Přísloví 18:22
Přísloví 18:23
Přísloví 18:24
Přísloví 1 / Přís 1
Přísloví 2 / Přís 2
Přísloví 3 / Přís 3
Přísloví 4 / Přís 4
Přísloví 5 / Přís 5
Přísloví 6 / Přís 6
Přísloví 7 / Přís 7
Přísloví 8 / Přís 8
Přísloví 9 / Přís 9
Přísloví 10 / Přís 10
Přísloví 11 / Přís 11
Přísloví 12 / Přís 12
Přísloví 13 / Přís 13
Přísloví 14 / Přís 14
Přísloví 15 / Přís 15
Přísloví 16 / Přís 16
Přísloví 17 / Přís 17
Přísloví 18 / Přís 18
Přísloví 19 / Přís 19
Přísloví 20 / Přís 20
Přísloví 21 / Přís 21
Přísloví 22 / Přís 22
Přísloví 23 / Přís 23
Přísloví 24 / Přís 24
Přísloví 25 / Přís 25
Přísloví 26 / Přís 26
Přísloví 27 / Přís 27
Přísloví 28 / Přís 28
Přísloví 29 / Přís 29
Přísloví 30 / Přís 30
Přísloví 31 / Přís 31