Instagram
English
A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014
Přísloví 17
1
Lepší je suchá skývka a s ní poklid než dům plný obětí s vádou.
2
Nad zostuzujícím synem vládnout a vprostřed bratrů dědictví sdílet bude rozumný nevolník.
3
Na stříbro je kelímek a na zlato pec, a le srdce přezkušuje Hospodin.
4
Pachatel zla věnuje pozornost rtu špatnosti, lhář nastavuje ucho jazyku zhouby.
5
Vysmívající se chudému tupí jeho Tvůrce; radující se při pohromě nebude považován za nevinného.
6
Děti dětí - koruna starců, a jejich otcové - ozdoba dětí.
7
Pro blázna se nehodí ret domýšlivý; čím méně pro velmože ret lživý.
8
Kamenem přízně je dar v očích vládnoucích jím, kamkoli se obrací, má úspěch.
9
Přikrývající přestoupení usiluje o lásku, a le opakující se stran věci rozlučuje důvěrně spřátelené.
10
Hlouběji jde při majícím pochopení důtka než sto ran při zpozdilém.
11
Zlý usiluje jen o vzpouru, a le vysílá se proti němu zkázonosný posel.
12
Setkání medvědice o mláďata připravené s někým - ano, ne však zpozdilého v jeho pošetilosti.
13
Splácející zlem za dobro - nebude zlo ustupovat od jeho domu.
14
Začátek sváru dává prorazit vodám, proto před propuknutím vády nechej tak.
15
Ospravedlňující zlovolného a za zlovolného prohlašující spravedlivého - oni oba jsou ošklivostí Hospodinu.
16
Nač toto - peníze v ruce zpozdilého? Ke koupení moudrosti? Vždyť v něm není rozumu!
17
Pravý přítel miluje v každé době a bratr se rodí pro čas úzkost i.
18
Člověk mající nedostatek rozumu udeřuje dlaní, plně se zaručuje před tváří svého bližního.
19
Milující hádku miluje přestoupení a vyvyšující svůj vchod hledá potření.
20
Převrácený srdce m nedochází štěstí, a svým jazykem se sem-tam obracející u padá ve zlo.
21
Zplodivší zpozdilého - jemu je k zármutku, aniž se raduje otec blázna.
22
Radostné srdce potěšuje k uzdravení, a le zkrušený duch vysušuje kosti.
23
Zlovolný ze záňadří bere dar k ohýbání stezek práva.
24
Před tváří majícího pochopení je moudrost, a le oči zpozdilého - na konec země.
25
Zpozdilý syn - mrzutost svému otci a hořkost své rodičce.
26
Také ne ní dobré uložit pokutu spravedlivému, bít velmože za slušnost.
27
Mnoho vědoucí zadržuje své řeči, a chladný je duch muže obezřetného.
28
I pošetilec, mlče, může být považován za moudrého, zacpávaje své rty, za rozvážného.
Přísloví 17:1
Přísloví 17:2
Přísloví 17:3
Přísloví 17:4
Přísloví 17:5
Přísloví 17:6
Přísloví 17:7
Přísloví 17:8
Přísloví 17:9
Přísloví 17:10
Přísloví 17:11
Přísloví 17:12
Přísloví 17:13
Přísloví 17:14
Přísloví 17:15
Přísloví 17:16
Přísloví 17:17
Přísloví 17:18
Přísloví 17:19
Přísloví 17:20
Přísloví 17:21
Přísloví 17:22
Přísloví 17:23
Přísloví 17:24
Přísloví 17:25
Přísloví 17:26
Přísloví 17:27
Přísloví 17:28
Přísloví 1 / Přís 1
Přísloví 2 / Přís 2
Přísloví 3 / Přís 3
Přísloví 4 / Přís 4
Přísloví 5 / Přís 5
Přísloví 6 / Přís 6
Přísloví 7 / Přís 7
Přísloví 8 / Přís 8
Přísloví 9 / Přís 9
Přísloví 10 / Přís 10
Přísloví 11 / Přís 11
Přísloví 12 / Přís 12
Přísloví 13 / Přís 13
Přísloví 14 / Přís 14
Přísloví 15 / Přís 15
Přísloví 16 / Přís 16
Přísloví 17 / Přís 17
Přísloví 18 / Přís 18
Přísloví 19 / Přís 19
Přísloví 20 / Přís 20
Přísloví 21 / Přís 21
Přísloví 22 / Přís 22
Přísloví 23 / Přís 23
Přísloví 24 / Přís 24
Přísloví 25 / Přís 25
Přísloví 26 / Přís 26
Přísloví 27 / Přís 27
Přísloví 28 / Přís 28
Přísloví 29 / Přís 29
Přísloví 30 / Přís 30
Přísloví 31 / Přís 31