A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

Přísloví 171
Lepší je suchá skývka a s ní poklid než dům plný obětí s vádou.
2
Nad zostuzujícím synem vládnout a vprostřed bratrů dědictví sdílet bude rozumný nevolník.
3
Na stříbro je kelímek a na zlato pec, a le srdce přezkušuje Hospodin.
4
Pachatel zla věnuje pozornost rtu špatnosti, lhář nastavuje ucho jazyku zhouby.
5
Vysmívající se chudému tupí jeho Tvůrce; radující se při pohromě nebude považován za nevinného.
6
Děti dětí - koruna starců, a jejich otcové - ozdoba dětí.
7
Pro blázna se nehodí ret domýšlivý; čím méně pro velmože ret lživý.
8
Kamenem přízně je dar v očích vládnoucích jím, kamkoli se obrací, má úspěch.
9
Přikrývající přestoupení usiluje o lásku, a le opakující se stran věci rozlučuje důvěrně spřátelené.
10
Hlouběji jde při majícím pochopení důtka než sto ran při zpozdilém.
11
Zlý usiluje jen o vzpouru, a le vysílá se proti němu zkázonosný posel.
12
Setkání medvědice o mláďata připravené s někým - ano, ne však zpozdilého v jeho pošetilosti.
13
Splácející zlem za dobro - nebude zlo ustupovat od jeho domu.
14
Začátek sváru dává prorazit vodám, proto před propuknutím vády nechej tak.
15
Ospravedlňující zlovolného a za zlovolného prohlašující spravedlivého - oni oba jsou ošklivostí Hospodinu.
16
Nač toto - peníze v ruce zpozdilého? Ke koupení moudrosti? Vždyť v něm není rozumu!
17
Pravý přítel miluje v každé době a bratr se rodí pro čas úzkost i.
18
Člověk mající nedostatek rozumu udeřuje dlaní, plně se zaručuje před tváří svého bližního.
19
Milující hádku miluje přestoupení a vyvyšující svůj vchod hledá potření.
20
Převrácený srdce m nedochází štěstí, a svým jazykem se sem-tam obracející u padá ve zlo.
21
Zplodivší zpozdilého - jemu je k zármutku, aniž se raduje otec blázna.
22
Radostné srdce potěšuje k uzdravení, a le zkrušený duch vysušuje kosti.
23
Zlovolný ze záňadří bere dar k ohýbání stezek práva.
24
Před tváří majícího pochopení je moudrost, a le oči zpozdilého - na konec země.
25
Zpozdilý syn - mrzutost svému otci a hořkost své rodičce.
26
Také ne ní dobré uložit pokutu spravedlivému, bít velmože za slušnost.
27
Mnoho vědoucí zadržuje své řeči, a chladný je duch muže obezřetného.
28
I pošetilec, mlče, může být považován za moudrého, zacpávaje své rty, za rozvážného.Přísloví 17:1

Přísloví 17:2

Přísloví 17:3

Přísloví 17:4

Přísloví 17:5

Přísloví 17:6

Přísloví 17:7

Přísloví 17:8

Přísloví 17:9

Přísloví 17:10

Přísloví 17:11

Přísloví 17:12

Přísloví 17:13

Přísloví 17:14

Přísloví 17:15

Přísloví 17:16

Přísloví 17:17

Přísloví 17:18

Přísloví 17:19

Přísloví 17:20

Přísloví 17:21

Přísloví 17:22

Přísloví 17:23

Přísloví 17:24

Přísloví 17:25

Přísloví 17:26

Přísloví 17:27

Přísloví 17:28Přísloví 1 / Přís 1

Přísloví 2 / Přís 2

Přísloví 3 / Přís 3

Přísloví 4 / Přís 4

Přísloví 5 / Přís 5

Přísloví 6 / Přís 6

Přísloví 7 / Přís 7

Přísloví 8 / Přís 8

Přísloví 9 / Přís 9

Přísloví 10 / Přís 10

Přísloví 11 / Přís 11

Přísloví 12 / Přís 12

Přísloví 13 / Přís 13

Přísloví 14 / Přís 14

Přísloví 15 / Přís 15

Přísloví 16 / Přís 16

Přísloví 17 / Přís 17

Přísloví 18 / Přís 18

Přísloví 19 / Přís 19

Přísloví 20 / Přís 20

Přísloví 21 / Přís 21

Přísloví 22 / Přís 22

Přísloví 23 / Přís 23

Přísloví 24 / Přís 24

Přísloví 25 / Přís 25

Přísloví 26 / Přís 26

Přísloví 27 / Přís 27

Přísloví 28 / Přís 28

Přísloví 29 / Přís 29

Přísloví 30 / Přís 30

Přísloví 31 / Přís 31