A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

Přísloví 151
Vlídná odpověď od vrací popuzení, ale slovo urážlivé vzbuzuje hněv.
2
Jazyk moudrých působí dobro věděním, a le ústa zpozdilých chrlí pošetilost.
3
Na každém místě jsou oči Hospodinovy, pozorujíce zlé i dobré.
4
Mírnost jazyka - strom života, a le převrácenost na něm - zdrcení v duchu.
5
Pošetilec opovrhuje kázní svého otce, a le bystře jedná napomínání dbající.
6
Dům spravedlivého, tam je mnoho pokladu, a le příjem zlovolného se rozpadá.
7
Rty moudrých rozsévají poznání, a le srdce zpozdilých ne tak.
8
Oběť zlovolných - ošklivost Hospodinu, a le modlitba upřímných je mu libostí.
9
Ošklivostí Hospodinu je cesta zlovolného, a le následujícího spravedlnost miluje.
10
Tvrdé pokárání opouštějícímu stezku, a nenávidící napomínání musí umřít.
11
Před Hospodinem je šeól i propast, čím spíše srdce dětí člověka!
12
Posměvač nemiluje domlouvajícího mu; k moudrým nechodí.
13
Radostné srdce vyjasňuje tvář, a le v bolesti srdce je duch zkrušen.
14
Rozumné srdce hledá poznání, a le ústa zpozdilých se pasou pošetilostí.
15
Všechny dni sužovaného jsou zlé, a le šťastný srdce m - ustavičná hostina.
16
Lépe málo v úctě k Hospodinu než veliký poklad a při tom nepokoj;
17
lépe pohoštění ze zeleniny, kde je láska, než krmné hovězí dobytče a při tom nenávist.
18
Muž popudlivý rozněcuje svár, a le zdlouhavý k hněvu vádu utišuje.
19
Cesta lenocha je jako pichlavé křoví, a le stezka upřímných je nasypaná.
20
Moudrý syn rozradostňuje otce, ale zpozdilý je člověk pohrdající svou matkou.
21
Majícímu nedostatek rozumu je pošetilost radostí, a le muž obezřetný jde přímo.
22
Není-li důvěrné porady, maří se plány, to se při množství rádců uskutečňuje.
23
Člověk má radost z odpovědi svých úst; a no, slovo v pravý čas - jak dobré!
24
Stezka životem je rozumnému k vzestupu za účelem ujití před šeólem zdola.
25
Hospodin vyvrací dům vysokomyslných, a le pomezí vdovy upevňuje.
26
Ošklivostí Hospodinu jsou plány zlého, a le čistých - výroky líbezné.
27
Dychtící po nespravedlivém zisku týrá svůj dům, a le nenávidící úplatky bude žít.
28
Srdce spravedlivého přemýšlí, co odpovědět, a le ústa zlovolných chrlí zlé věci.
29
Hospodin je daleko od zlovolných, a le modlitbu spravedlivých slyší.
30
Záře očí rozradostňuje srdce, dobrá zvěst osvěžuje kosti.
31
Ucho poslouchající napomínání pro život zůstává vprostřed moudrých;
32
kázně nedbající necení svou duši, a le napomínání poslouchající nabývá rozumu.
33
Úcta k Hospodinu - výchova k moudrosti, a před slávou je pokora.Přísloví 15:1

Přísloví 15:2

Přísloví 15:3

Přísloví 15:4

Přísloví 15:5

Přísloví 15:6

Přísloví 15:7

Přísloví 15:8

Přísloví 15:9

Přísloví 15:10

Přísloví 15:11

Přísloví 15:12

Přísloví 15:13

Přísloví 15:14

Přísloví 15:15

Přísloví 15:16

Přísloví 15:17

Přísloví 15:18

Přísloví 15:19

Přísloví 15:20

Přísloví 15:21

Přísloví 15:22

Přísloví 15:23

Přísloví 15:24

Přísloví 15:25

Přísloví 15:26

Přísloví 15:27

Přísloví 15:28

Přísloví 15:29

Přísloví 15:30

Přísloví 15:31

Přísloví 15:32

Přísloví 15:33Přísloví 1 / Přís 1

Přísloví 2 / Přís 2

Přísloví 3 / Přís 3

Přísloví 4 / Přís 4

Přísloví 5 / Přís 5

Přísloví 6 / Přís 6

Přísloví 7 / Přís 7

Přísloví 8 / Přís 8

Přísloví 9 / Přís 9

Přísloví 10 / Přís 10

Přísloví 11 / Přís 11

Přísloví 12 / Přís 12

Přísloví 13 / Přís 13

Přísloví 14 / Přís 14

Přísloví 15 / Přís 15

Přísloví 16 / Přís 16

Přísloví 17 / Přís 17

Přísloví 18 / Přís 18

Přísloví 19 / Přís 19

Přísloví 20 / Přís 20

Přísloví 21 / Přís 21

Přísloví 22 / Přís 22

Přísloví 23 / Přís 23

Přísloví 24 / Přís 24

Přísloví 25 / Přís 25

Přísloví 26 / Přís 26

Přísloví 27 / Přís 27

Přísloví 28 / Přís 28

Přísloví 29 / Přís 29

Přísloví 30 / Přís 30

Přísloví 31 / Přís 31