A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014

Přísloví 13

1
Moudrý syn - otcova kázeň, a le posměvač neslyšel důtku.
2
Kdokoli může jíst dobro z ovoce svých úst, a le duše věrolomných násilí.
3
Opatrující svá ústa ochraňuje svou duši; protrhávající své rty - běda mu!
4
Roztoužena je a nic nemá duše lenochova, a le duše pilných se bude mít dobře.
5
Spravedlivý nenávidí lživou řeč, a le zlovolný vzbuzuje hnus a jedná hanebně.
6
Bezúhonného stran jeho cesty opatruje spravedlnost, a le zlovůli k pádu přivádí hřích.
7
Je stavějící se bohatým, jenž nic nemá; je stavějící se strádajícím, jenž má mnoho majetku.
8
Vykoupením žití člověka je jeho bohatství, chudý pak neuslyší důtku.
9
Světlo spravedlivých vesele svítí, a le lampa zlovolných hasne.
10
Jen pýchou se působí hádka, a le při dávajících si poradit je moudrost.
11
Majetek z nepoctivosti se bude zmenšovat, a le hromadící rukou se bude množit.
12
Prodlužované očekávání působí onemocnění srdce, a le splněná tužba je strom života.
13
Pohrdající slovem si ponese důsledky, a le mající příkaz v úctě, ten bude dostávat odplatu.
14
Nauka moudrého je studnice života k ujití před léčkami smrti.
15
Dobrá prozíravost přináší přízeň, a le cesta věrolomných je tvrdá.
16
Každý bystrý jedná s uvážením, a le zpozdilý rozšiřuje pošetilost.
17
Zlovolný posel u padá ve zlo, a le vyslanec spolehlivý je lék.
18
Strádání a hanba pomíjející mu poučování, a le dbající napomínání bude vážen.
19
Uskutečněná tužba je sladká duši, a le odstoupit od zla je zpozdilým ošklivostí.
20
Chodící s moudrými také bude moudřet, a le za přátele mající zpozdilé musí pochodit zle.
21
Hříšníky pronásleduje zlo, a le spravedlivé odměňuje dobro.
22
Dobr otiv ý obdaří dědictvím děti dětí, a le jmění hříšníka se uschovává pro spravedlivé.
23
Mnoho pokrmu dává novina chudých, a le někdo bývá smeten pro bezpráví.
24
Zadržující svůj prut nenávidí svého syna, a le milující ho mu zavčas udílí kázeň.
25
Spravedlivý jídá do své sytosti, a le břicho zlovolných má nedostatek.
Přísloví 13:1
Přísloví 13:2
Přísloví 13:3
Přísloví 13:4
Přísloví 13:5
Přísloví 13:6
Přísloví 13:7
Přísloví 13:8
Přísloví 13:9
Přísloví 13:10
Přísloví 13:11
Přísloví 13:12
Přísloví 13:13
Přísloví 13:14
Přísloví 13:15
Přísloví 13:16
Přísloví 13:17
Přísloví 13:18
Přísloví 13:19
Přísloví 13:20
Přísloví 13:21
Přísloví 13:22
Přísloví 13:23
Přísloví 13:24
Přísloví 13:25
Přísloví 1 / Přís 1
Přísloví 2 / Přís 2
Přísloví 3 / Přís 3
Přísloví 4 / Přís 4
Přísloví 5 / Přís 5
Přísloví 6 / Přís 6
Přísloví 7 / Přís 7
Přísloví 8 / Přís 8
Přísloví 9 / Přís 9
Přísloví 10 / Přís 10
Přísloví 11 / Přís 11
Přísloví 12 / Přís 12
Přísloví 13 / Přís 13
Přísloví 14 / Přís 14
Přísloví 15 / Přís 15
Přísloví 16 / Přís 16
Přísloví 17 / Přís 17
Přísloví 18 / Přís 18
Přísloví 19 / Přís 19
Přísloví 20 / Přís 20
Přísloví 21 / Přís 21
Přísloví 22 / Přís 22
Přísloví 23 / Přís 23
Přísloví 24 / Přís 24
Přísloví 25 / Přís 25
Přísloví 26 / Přís 26
Přísloví 27 / Přís 27
Přísloví 28 / Přís 28
Přísloví 29 / Přís 29
Přísloví 30 / Přís 30
Přísloví 31 / Přís 31