A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

Přísloví 111
Váhy klamné - ošklivost Hospodinu, a le závaží řádné je mu libostí.
2
Když přijde pýcha, přijde hanba, a le moudrost je s pokornými.
3
Upřímné vodí jejich počestnost, a le věrolomné zase zničí jejich převrácenost.
4
V den hněvu neprospívá majetek, a le spravedlnost vyprošťuje ze smrti.
5
Spravedlnost bezúhonného upravuje jeho cestu, a le zlovolný padá svou zlovůlí.
6
Upřímné vyprošťuje jejich spravedlnost, a le zlovolní jsou polapováni svou žádostivostí.
7
Při smrti člověka zlovolného hyne naděje, i doufání mocných zhyne.
8
Spravedlivý bývá vytrhován z tísně a místo něho vchází zlovolný.
9
Nevěřící ústy kazí svého bližního, a le poznáním jsou spravedliví vytrhováni.
10
Město jásá při blahobytu spravedlivých a při zhoubě zlovolných je plesání.
11
Požehnáním upřímných se město povznáší, a le ústy zlovolných se vyvrací.
12
Mající nedostatek rozumu pohrdá svým bližním, a le muž obezřetný mlčí.
13
Pomlouvač ob cházeje zveřejňuje tajnosti, a le muž věrný duchem věc přikrývá.
14
V nedostatku moudrého vedení lid u padá, a le v množství rádců je záchrana.
15
Velmi zle se musí pochodit, jestliže se ručí cizákovi, a le nenávidící rukojemství je bezpečen.
16
Žena půvabná si uchovává čest a násilníci si uchovávají bohatství.
17
Zbožný muž obšťastňuje svou duši, a le krutý týrá své tělo.
18
Zlovolný pracuje za výdělek klamný, a le rozsévající spravedlnost za mzdu pravdivou.
19
Tak je spravedlnost k životu, jako ten, kdo následuje zlo, k své smrti.
20
Převrácení srdce m jsou ošklivostí Hospodinu, a le bezúhonní stran své cesty jsou jeho libostí.
21
Ruku na ruku - zlý nebude považován za nevinného, a le símě spravedlivých vyvázne.
22
Kroužek ze zlata v rypáku vepře je žena krásná, a le bez schopnosti úsudku.
23
Tužbou spravedlivých je jen dobro, nadějí zlovolných hněv.
24
Je rozsypávající a ještě více dostávající, i zadržující nad přiměřenost, jen k nedostatku.
25
Duše štědrá se bude mít dobře, a zavlažující - i on bude skrápěn.
26
Zadržující zrní - budou ho proklínat, lid, a le pro hlavu prodávajícího obilí je požehnání.
27
Pilně hledající dobro usiluje o blahovůli, a le shánějící zlo - ono ho potkává.
28
Důvěřující ve své bohatství bude padat, a le spravedliví budou pučet jako listí.
29
Týrající svůj dům bude dědit vítr a pošetilec bude nevolníkem moudrému srdce m.
30
Ovoce spravedlivého je strom života a moudrý získává duše.
31
Hle, na zemi dostává odplatu spravedlivý, čím spíše zlovolný a hříšník!Přísloví 11:1

Přísloví 11:2

Přísloví 11:3

Přísloví 11:4

Přísloví 11:5

Přísloví 11:6

Přísloví 11:7

Přísloví 11:8

Přísloví 11:9

Přísloví 11:10

Přísloví 11:11

Přísloví 11:12

Přísloví 11:13

Přísloví 11:14

Přísloví 11:15

Přísloví 11:16

Přísloví 11:17

Přísloví 11:18

Přísloví 11:19

Přísloví 11:20

Přísloví 11:21

Přísloví 11:22

Přísloví 11:23

Přísloví 11:24

Přísloví 11:25

Přísloví 11:26

Přísloví 11:27

Přísloví 11:28

Přísloví 11:29

Přísloví 11:30

Přísloví 11:31Přísloví 1 / Přís 1

Přísloví 2 / Přís 2

Přísloví 3 / Přís 3

Přísloví 4 / Přís 4

Přísloví 5 / Přís 5

Přísloví 6 / Přís 6

Přísloví 7 / Přís 7

Přísloví 8 / Přís 8

Přísloví 9 / Přís 9

Přísloví 10 / Přís 10

Přísloví 11 / Přís 11

Přísloví 12 / Přís 12

Přísloví 13 / Přís 13

Přísloví 14 / Přís 14

Přísloví 15 / Přís 15

Přísloví 16 / Přís 16

Přísloví 17 / Přís 17

Přísloví 18 / Přís 18

Přísloví 19 / Přís 19

Přísloví 20 / Přís 20

Přísloví 21 / Přís 21

Přísloví 22 / Přís 22

Přísloví 23 / Přís 23

Přísloví 24 / Přís 24

Přísloví 25 / Přís 25

Přísloví 26 / Přís 26

Přísloví 27 / Přís 27

Přísloví 28 / Přís 28

Přísloví 29 / Přís 29

Přísloví 30 / Přís 30

Přísloví 31 / Přís 31