A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014

Přísloví 10

1
PŘÍSLOVÍ ŠALOMOUNOVA. Moudrý syn rozradostňuje otce, a le syn zpozdilý je zármutkem své matky.
2
Poklady zlovůle neprospívají, a le spravedlnost vyprošťuje ze smrti.
3
Hospodin nedává duši spravedlivého hladovět, a le žádostivost zlovolných zamítá.
4
Nedbalou dlaní pracující strádá, a le ruka pilných obohacuje.
5
Rozumný syn v létě sklízí, syn zostuzující o žni vyspává.
6
Požehnání hlavě spravedlivého, ústa zlovolných pak přikrývá násilí.
7
Památka spravedlivého je k požehnání, a le jméno zlovolných hnije.
8
Moudrý srdce m přijímá rozkazy, pošetilý na rtech však dospívá k pádu.
9
Chodící v bezúhonnosti chodí bezpečně, a le převracející své cesty se musí projevit.
10
Mžourající okem působí obtíž, a žvanivý pošetilec dospívá k pádu.
11
Ústa spravedlivého - studnice života, a le ústa zlovolného přikrývá násilí.
12
Nenávist vzbuzuje sváry, a le láska je příkrovem nade všemi přestoupeními.
13
Na rtech rozvážného lze najít moudrost, a le pro hřbet majícího nedostatek rozumu je hůl.
14
Moudří uschovávají poznání, a le ústa pošetilce jsou blízká zkáze.
15
Majetek bohatého je hradištěm jeho moci a zkázou nuzných je jejich strádání.
16
Výdělek spravedlivého je k životu, a le příjem zlovolného k hříchu.
17
Putující k životu dbá kázně, a le nevšímající si napomínání svádí k bloudění.
18
Lživými rty skrývající nenávist a vynášející pomluvy - to je zpozdilec.
19
V množství slov nebude chybět přestoupení; a no, zadržující své rty je rozumný.
20
Jazyk spravedlivého - vybrané stříbro, srdce zlovolných stojí za málo.
21
Rty spravedlivého pasou mnohé, a le pošetilci umírají v nedostatku rozumu.
22
Požehnání Hospodinovo, to obohacuje, aniž on s ním přidává utrpení.
23
Zpozdilci je jako by hrou páchání hanebnosti, muži obezřetnému však moudrost.
24
Postrach zlovolného, ten ho potkává, a spravedlivým se dostává jejich tužby.
25
Jako když přejde vichřice, tak zlovolného nebude, a le spravedlivý je základem na vždy.
26
Jako ocet zubům a kouř očím, tak ový je lenoch těm, kdo ho posílají.
27
Úcta k Hospodinu přidává dní, a le léta zlovolných se ukracují.
28
Doufání spravedlivých je radost né, a le naděje zlovolných hyne.
29
Cesta Hospodinova je posilou bezúhonnosti, a le zkázou pachatelům špatnosti.
30
Spravedlivý se nikdy neviklá, a le zlovolní nebudou obývat zem.
31
Ústa spravedlivého dávají rašit moudrosti, a le jazyk zvráceností se bude vytínat.
32
Rty spravedlivého znají, co je potěšující, a le ústa zlovolných zvrácenosti.
Přísloví 10:1
Přísloví 10:2
Přísloví 10:3
Přísloví 10:4
Přísloví 10:5
Přísloví 10:6
Přísloví 10:7
Přísloví 10:8
Přísloví 10:9
Přísloví 10:10
Přísloví 10:11
Přísloví 10:12
Přísloví 10:13
Přísloví 10:14
Přísloví 10:15
Přísloví 10:16
Přísloví 10:17
Přísloví 10:18
Přísloví 10:19
Přísloví 10:20
Přísloví 10:21
Přísloví 10:22
Přísloví 10:23
Přísloví 10:24
Přísloví 10:25
Přísloví 10:26
Přísloví 10:27
Přísloví 10:28
Přísloví 10:29
Přísloví 10:30
Přísloví 10:31
Přísloví 10:32
Přísloví 1 / Přís 1
Přísloví 2 / Přís 2
Přísloví 3 / Přís 3
Přísloví 4 / Přís 4
Přísloví 5 / Přís 5
Přísloví 6 / Přís 6
Přísloví 7 / Přís 7
Přísloví 8 / Přís 8
Přísloví 9 / Přís 9
Přísloví 10 / Přís 10
Přísloví 11 / Přís 11
Přísloví 12 / Přís 12
Přísloví 13 / Přís 13
Přísloví 14 / Přís 14
Přísloví 15 / Přís 15
Přísloví 16 / Přís 16
Přísloví 17 / Přís 17
Přísloví 18 / Přís 18
Přísloví 19 / Přís 19
Přísloví 20 / Přís 20
Přísloví 21 / Přís 21
Přísloví 22 / Přís 22
Přísloví 23 / Přís 23
Přísloví 24 / Přís 24
Přísloví 25 / Přís 25
Přísloví 26 / Přís 26
Přísloví 27 / Přís 27
Přísloví 28 / Přís 28
Přísloví 29 / Přís 29
Přísloví 30 / Přís 30
Přísloví 31 / Přís 31