A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014

Přísloví 1

1
PŘÍSLOVÍ ŠALOMOUNA, SYNA DÁVIDOVA, KRÁLE ISRÁÉLOVA,
2
k poznání moudrosti a poučování, k dodání pochopení výroků soudnosti,
3
k získání zběhlosti v prozíravosti, spravedlnosti a právu a poctivosti,
4
k do dání opatrnosti prostoduchým, vědomosti a rozvahy mladíku.
5
Bude-li moudrý slyšet, bude přibírat ponaučení, a rozumný bude nabývat schopnosti moudrého vedení života
6
k dodání pochopení přísloví a záhadné řeči, slov moudrých a jejich hádanek.
7
Počátek poznání je úcta k Hospodinu; moudrostí a poučováním pohrdají pošetilci.
8
Slyš, můj synu, poučování svého otce, a nechť nezanedbáváš nauku své matky,
9
neboť to bude věncem přízně tvé hlavě a řetízkem tvému krku.
10
Můj synu, budou-li tě svádět hříšníci, nechť nepřivoluješ,
11
budou-li říkat: Pojď s námi, číhejme na krev, bez obav sliďme po nevinném;
12
jako šeól je budeme moci pohltit živé a celé, jako sestupující v jámu;
13
budeme nacházet všeliký drahocenný zisk, plnit své domy lupem,
14
měl bys vrhnout svůj los mezi nás; my všichni budeme mít jeden váček -
15
můj synu, nechť nechodíš cestou s nimi, zadrž svou nohu před jejich pěšinou,
16
vždyť jejich nohy běží ke zlu, neboť spěchají prolévat krev.
17
Ano, v očích každého okřídlence je nadarmo rozestřena síť;
18
a onino na svou vlastní krev číhají, po svých vlastních duších slídí.
19
Tak ové jsou stezky každého dychtícího po nespravedlivém zisku; ten uchvacuje duši svých majitelů.
20
Moudrost se ozývá na ulici, na prostranstvích vy dává svůj hlas,
21
volá v čele hlučících, pronáší své řeči ve vchodech do bran ve městě:
22
Až dokdy, prostoduší, budete milovat prostoduchost a posměvači si posměch neodpustí a zpozdilci budou nenávidět poznání?
23
Měli byste se obrátit k mému napomínání; hle, chci vám nalít svého ducha a svými slovy vás uvědomit.
24
Protože jsem volala a zpěčovali jste se, vztahovala jsem svou ruku a nebylo věnujícího pozornost,
25
nýbrž jste žádné mé rady nedbali, aniž jste přijali mé napomínání,
26
budu se i já smát při vaší pohromě, vysmívat se při příchodu vašeho postrachu,
27
až váš postrach přijde jako bouře, a ž se jako vichřice bude přicházet vaše pohroma, při příchodu úzkosti a soužení na vás;
28
tehdy mě budou volat, a le nebudu odpovídat, budou mě pilně hledat, a le nebudou mě moci najít,
29
za to, že nenáviděli poznání a nevyvolili si úctu k Hospodinu,
30
nepřivolili k mé radě, opovrhli vším mým napomínáním.
31
I budou jíst z ovoce své cesty a ze svých záměrů se budou sytit,
32
neboť prostoduché zabíjí jejich odvrácení a zpozdilce hubí jejich bezstarostnost,
33
a le mně naslouchající bude bezpečně bydlet a mít klid od strachu ze zla.
Přísloví 1:1
Přísloví 1:2
Přísloví 1:3
Přísloví 1:4
Přísloví 1:5
Přísloví 1:6
Přísloví 1:7
Přísloví 1:8
Přísloví 1:9
Přísloví 1:10
Přísloví 1:11
Přísloví 1:12
Přísloví 1:13
Přísloví 1:14
Přísloví 1:15
Přísloví 1:16
Přísloví 1:17
Přísloví 1:18
Přísloví 1:19
Přísloví 1:20
Přísloví 1:21
Přísloví 1:22
Přísloví 1:23
Přísloví 1:24
Přísloví 1:25
Přísloví 1:26
Přísloví 1:27
Přísloví 1:28
Přísloví 1:29
Přísloví 1:30
Přísloví 1:31
Přísloví 1:32
Přísloví 1:33
Přísloví 1 / Přís 1
Přísloví 2 / Přís 2
Přísloví 3 / Přís 3
Přísloví 4 / Přís 4
Přísloví 5 / Přís 5
Přísloví 6 / Přís 6
Přísloví 7 / Přís 7
Přísloví 8 / Přís 8
Přísloví 9 / Přís 9
Přísloví 10 / Přís 10
Přísloví 11 / Přís 11
Přísloví 12 / Přís 12
Přísloví 13 / Přís 13
Přísloví 14 / Přís 14
Přísloví 15 / Přís 15
Přísloví 16 / Přís 16
Přísloví 17 / Přís 17
Přísloví 18 / Přís 18
Přísloví 19 / Přís 19
Přísloví 20 / Přís 20
Přísloví 21 / Přís 21
Přísloví 22 / Přís 22
Přísloví 23 / Přís 23
Přísloví 24 / Přís 24
Přísloví 25 / Přís 25
Přísloví 26 / Přís 26
Přísloví 27 / Přís 27
Přísloví 28 / Přís 28
Přísloví 29 / Přís 29
Přísloví 30 / Přís 30
Přísloví 31 / Přís 31