A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

2 Mojžíšova 241
A k Mojžíšovi řekl: Vystup k Hospodinu, ty a Árón, Nádáv a Avíhú a sedmdesát z Isráélových starších, a z daleka se pokloňte;
2
a Mojžíš nechť se k Hospodinu přiblíží sám, a le oni nechť se nepřibližují, a lid, ti nechť s ním nevystupují.
3
I přišel Mojžíš a všechna slova Hospodinova a všechna práva vyrozprávěl lidu; a všechen lid jedním hlasem odpověděl, i řekli: Všechna slova, jež Hospodin vyslovil, budeme vykonávat.
4
A Mojžíš všechna slova Hospodinova zapsal a za jitra časně vstal a pod horou zbudoval oltář a dvanáct sloupů podle dvanácti kmenů Isráélových,
5
a poslal mladíky Isráélových dětí, a ť vznesou vzestupné oběti a ať obětují oběti pokojných hodů Hospodinu, býky.
6
A polovinu krve Mojžíš vzal a dal v mísy a polovinu krve vykropil na oltář,
7
a vzal knihu smlouvy a jal se číst v uši lidu, i řekli: Vše, co Hospodin vyslovil, budeme konat a budeme poslouchat.
8
A Mojžíš vzal krev a vykropil na lid a řekl: Hle, krev smlouvy, již s vámi uzavřel Hospodin stran všech těchto slov.
9
I vystoupil Mojžíš a Árón, Nádáv a Avíhú a sedmdesát z Isráélových starších
10
a uviděli Isráélova Boha, a pod jeho nohama jako by práce z průsvitného safíru a co do lesku jako sama nebesa;
11
a na významné Isráélových dětí nevztáhl svou ruku, i spatřili Boha a jedli a pili.
12
A Hospodin k Mojžíšovi řekl: Vystup ke mně na horu a buď tam, a ť ti mohu dát desky z kamene a zákon a rozkazy, jež jsem napsal k jejich poučování.
13
I vstal Mojžíš, i Jóšua, jeho pobočník, a Mojžíš vystoupil na Boží horu,
14
a k starším řekl: Počkejte zde na nás, než se k vám budeme moci vrátit; a hle, jsou s vámi Árón a Chúr - kdo bude mít nějaké záležitosti, může se přiblížit k nim.
15
A Mojžíš vystoupil na horu a horu přikryl oblak,
16
i usadila se Hospodinova sláva na hoře Sínaji a oblak ji přikrýval po šest dní, a v sedmý den zavolal zprostřed oblaku na Mojžíše,
17
a vzhled Hospodinovy slávy na temeni hory byl před očima Isráélových dětí jako stravující oheň.
18
A Mojžíš vešel v střed oblaku a vystoupil k Hospodinu, i zůstal Mojžíš na té hoře čtyřicet dní a čtyřicet nocí.2 Mojžíšova 24:1

2 Mojžíšova 24:2

2 Mojžíšova 24:3

2 Mojžíšova 24:4

2 Mojžíšova 24:5

2 Mojžíšova 24:6

2 Mojžíšova 24:7

2 Mojžíšova 24:8

2 Mojžíšova 24:9

2 Mojžíšova 24:10

2 Mojžíšova 24:11

2 Mojžíšova 24:12

2 Mojžíšova 24:13

2 Mojžíšova 24:14

2 Mojžíšova 24:15

2 Mojžíšova 24:16

2 Mojžíšova 24:17

2 Mojžíšova 24:182 Mojžíšova 1 / 2Moj 1

2 Mojžíšova 2 / 2Moj 2

2 Mojžíšova 3 / 2Moj 3

2 Mojžíšova 4 / 2Moj 4

2 Mojžíšova 5 / 2Moj 5

2 Mojžíšova 6 / 2Moj 6

2 Mojžíšova 7 / 2Moj 7

2 Mojžíšova 8 / 2Moj 8

2 Mojžíšova 9 / 2Moj 9

2 Mojžíšova 10 / 2Moj 10

2 Mojžíšova 11 / 2Moj 11

2 Mojžíšova 12 / 2Moj 12

2 Mojžíšova 13 / 2Moj 13

2 Mojžíšova 14 / 2Moj 14

2 Mojžíšova 15 / 2Moj 15

2 Mojžíšova 16 / 2Moj 16

2 Mojžíšova 17 / 2Moj 17

2 Mojžíšova 18 / 2Moj 18

2 Mojžíšova 19 / 2Moj 19

2 Mojžíšova 20 / 2Moj 20

2 Mojžíšova 21 / 2Moj 21

2 Mojžíšova 22 / 2Moj 22

2 Mojžíšova 23 / 2Moj 23

2 Mojžíšova 24 / 2Moj 24

2 Mojžíšova 25 / 2Moj 25

2 Mojžíšova 26 / 2Moj 26

2 Mojžíšova 27 / 2Moj 27

2 Mojžíšova 28 / 2Moj 28

2 Mojžíšova 29 / 2Moj 29

2 Mojžíšova 30 / 2Moj 30

2 Mojžíšova 31 / 2Moj 31

2 Mojžíšova 32 / 2Moj 32

2 Mojžíšova 33 / 2Moj 33

2 Mojžíšova 34 / 2Moj 34

2 Mojžíšova 35 / 2Moj 35

2 Mojžíšova 36 / 2Moj 36

2 Mojžíšova 37 / 2Moj 37

2 Mojžíšova 38 / 2Moj 38

2 Mojžíšova 39 / 2Moj 39

2 Mojžíšova 40 / 2Moj 40