Instagram
English
A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014
Žalmy 94
1
BOŽE pomsty, Hospodine, BOŽE pomsty, zaskvěj se!
2
Pozvedni se, soudce země, zpět uval na vysokomyslné jejich zásluhu!
3
Dokdy se zlovolní, Hospodine, dokdy se zlovolní budou veselit,
4
budou prskat, mluvit drzosti, domlouvat se všichni působcové špatnosti?
5
Deptají tvůj lid, Hospodine, a tvé dědictví ponižují,
6
vdovu a cizince zabíjejí a sirotky vraždí
7
a říkají: Jáh nevidí, aniž si Bůh Jákóbův všímá.
8
Uvažte, hlupáci v lidu, a zpozdilci, kdy chcete nabýt rozumu?
9
Ten, jenž vsadil ucho - zda neslyší? Zda ten, jenž utvořil oko - nemůže-li hledět?
10
Zda ten, jenž kárá národy neumí trestat, ten, jenž vyučuje člověka poznání?
11
Hospodin zná myšlenky lidí, že ony jsou vánkem.
12
Blaho člověka, jejž ukázňuješ, Jáhu, a jej ž ze svého zákona vyučuješ
13
k zjednání mu klidu od dní zla, než se bude zlovolnému kopat jáma.
14
Vždyť Hospodin se nechce svého lidu zříci, aniž chce opustit své dědictví,
15
nýbrž se soud musí vrátit k spravedlnosti a za ním všichni upřímní srdce m.
16
Kdo se chce za mne vypořádat s pachateli zla, kdo mi chce pomoci s působci špatnosti?
17
Kdyby mi ne byl býval pomocí Hospodin, jen málo a má duše by se byla usídlila v mlčení;
18
řekl-li jsem si: má noha se viklá, podpírala mě, Hospodine, tvá laskavost,
19
při množství starostí v mém nitru blažila tvá útěcha mou duši.
20
Zda je tvým spojencem trůn zhouby, přetvářející ubližování v nařízení?
21
Dotírají na duši spravedlivého a odsuzují nevinnou krev,
22
mně však je Hospodin záštitou, můj Bůh skálou mého útočiště,
23
i bude na ně zpět uvalovat jejich špatnost a v jejich zlobě je bude hubit, hubit je bude Hospodin, náš Bůh.
Žalmy 94:1
Žalmy 94:2
Žalmy 94:3
Žalmy 94:4
Žalmy 94:5
Žalmy 94:6
Žalmy 94:7
Žalmy 94:8
Žalmy 94:9
Žalmy 94:10
Žalmy 94:11
Žalmy 94:12
Žalmy 94:13
Žalmy 94:14
Žalmy 94:15
Žalmy 94:16
Žalmy 94:17
Žalmy 94:18
Žalmy 94:19
Žalmy 94:20
Žalmy 94:21
Žalmy 94:22
Žalmy 94:23
Žalmy 1 / Žal 1
Žalmy 2 / Žal 2
Žalmy 3 / Žal 3
Žalmy 4 / Žal 4
Žalmy 5 / Žal 5
Žalmy 6 / Žal 6
Žalmy 7 / Žal 7
Žalmy 8 / Žal 8
Žalmy 9 / Žal 9
Žalmy 10 / Žal 10
Žalmy 11 / Žal 11
Žalmy 12 / Žal 12
Žalmy 13 / Žal 13
Žalmy 14 / Žal 14
Žalmy 15 / Žal 15
Žalmy 16 / Žal 16
Žalmy 17 / Žal 17
Žalmy 18 / Žal 18
Žalmy 19 / Žal 19
Žalmy 20 / Žal 20
Žalmy 21 / Žal 21
Žalmy 22 / Žal 22
Žalmy 23 / Žal 23
Žalmy 24 / Žal 24
Žalmy 25 / Žal 25
Žalmy 26 / Žal 26
Žalmy 27 / Žal 27
Žalmy 28 / Žal 28
Žalmy 29 / Žal 29
Žalmy 30 / Žal 30
Žalmy 31 / Žal 31
Žalmy 32 / Žal 32
Žalmy 33 / Žal 33
Žalmy 34 / Žal 34
Žalmy 35 / Žal 35
Žalmy 36 / Žal 36
Žalmy 37 / Žal 37
Žalmy 38 / Žal 38
Žalmy 39 / Žal 39
Žalmy 40 / Žal 40
Žalmy 41 / Žal 41
Žalmy 42 / Žal 42
Žalmy 43 / Žal 43
Žalmy 44 / Žal 44
Žalmy 45 / Žal 45
Žalmy 46 / Žal 46
Žalmy 47 / Žal 47
Žalmy 48 / Žal 48
Žalmy 49 / Žal 49
Žalmy 50 / Žal 50
Žalmy 51 / Žal 51
Žalmy 52 / Žal 52
Žalmy 53 / Žal 53
Žalmy 54 / Žal 54
Žalmy 55 / Žal 55
Žalmy 56 / Žal 56
Žalmy 57 / Žal 57
Žalmy 58 / Žal 58
Žalmy 59 / Žal 59
Žalmy 60 / Žal 60
Žalmy 61 / Žal 61
Žalmy 62 / Žal 62
Žalmy 63 / Žal 63
Žalmy 64 / Žal 64
Žalmy 65 / Žal 65
Žalmy 66 / Žal 66
Žalmy 67 / Žal 67
Žalmy 68 / Žal 68
Žalmy 69 / Žal 69
Žalmy 70 / Žal 70
Žalmy 71 / Žal 71
Žalmy 72 / Žal 72
Žalmy 73 / Žal 73
Žalmy 74 / Žal 74
Žalmy 75 / Žal 75
Žalmy 76 / Žal 76
Žalmy 77 / Žal 77
Žalmy 78 / Žal 78
Žalmy 79 / Žal 79
Žalmy 80 / Žal 80
Žalmy 81 / Žal 81
Žalmy 82 / Žal 82
Žalmy 83 / Žal 83
Žalmy 84 / Žal 84
Žalmy 85 / Žal 85
Žalmy 86 / Žal 86
Žalmy 87 / Žal 87
Žalmy 88 / Žal 88
Žalmy 89 / Žal 89
Žalmy 90 / Žal 90
Žalmy 91 / Žal 91
Žalmy 92 / Žal 92
Žalmy 93 / Žal 93
Žalmy 94 / Žal 94
Žalmy 95 / Žal 95
Žalmy 96 / Žal 96
Žalmy 97 / Žal 97
Žalmy 98 / Žal 98
Žalmy 99 / Žal 99
Žalmy 100 / Žal 100
Žalmy 101 / Žal 101
Žalmy 102 / Žal 102
Žalmy 103 / Žal 103
Žalmy 104 / Žal 104
Žalmy 105 / Žal 105
Žalmy 106 / Žal 106
Žalmy 107 / Žal 107
Žalmy 108 / Žal 108
Žalmy 109 / Žal 109
Žalmy 110 / Žal 110
Žalmy 111 / Žal 111
Žalmy 112 / Žal 112
Žalmy 113 / Žal 113
Žalmy 114 / Žal 114
Žalmy 115 / Žal 115
Žalmy 116 / Žal 116
Žalmy 117 / Žal 117
Žalmy 118 / Žal 118
Žalmy 119 / Žal 119
Žalmy 120 / Žal 120
Žalmy 121 / Žal 121
Žalmy 122 / Žal 122
Žalmy 123 / Žal 123
Žalmy 124 / Žal 124
Žalmy 125 / Žal 125
Žalmy 126 / Žal 126
Žalmy 127 / Žal 127
Žalmy 128 / Žal 128
Žalmy 129 / Žal 129
Žalmy 130 / Žal 130
Žalmy 131 / Žal 131
Žalmy 132 / Žal 132
Žalmy 133 / Žal 133
Žalmy 134 / Žal 134
Žalmy 135 / Žal 135
Žalmy 136 / Žal 136
Žalmy 137 / Žal 137
Žalmy 138 / Žal 138
Žalmy 139 / Žal 139
Žalmy 140 / Žal 140
Žalmy 141 / Žal 141
Žalmy 142 / Žal 142
Žalmy 143 / Žal 143
Žalmy 144 / Žal 144
Žalmy 145 / Žal 145
Žalmy 146 / Žal 146
Žalmy 147 / Žal 147
Žalmy 148 / Žal 148
Žalmy 149 / Žal 149
Žalmy 150 / Žal 150