A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014

Žalmy 941
BOŽE pomsty, Hospodine, BOŽE pomsty, zaskvěj se!
2
Pozvedni se, soudce země, zpět uval na vysokomyslné jejich zásluhu!
3
Dokdy se zlovolní, Hospodine, dokdy se zlovolní budou veselit,
4
budou prskat, mluvit drzosti, domlouvat se všichni působcové špatnosti?
5
Deptají tvůj lid, Hospodine, a tvé dědictví ponižují,
6
vdovu a cizince zabíjejí a sirotky vraždí
7
a říkají: Jáh nevidí, aniž si Bůh Jákóbův všímá.
8
Uvažte, hlupáci v lidu, a zpozdilci, kdy chcete nabýt rozumu?
9
Ten, jenž vsadil ucho - zda neslyší? Zda ten, jenž utvořil oko - nemůže-li hledět?
10
Zda ten, jenž kárá národy neumí trestat, ten, jenž vyučuje člověka poznání?
11
Hospodin zná myšlenky lidí, že ony jsou vánkem.
12
Blaho člověka, jejž ukázňuješ, Jáhu, a jej ž ze svého zákona vyučuješ
13
k zjednání mu klidu od dní zla, než se bude zlovolnému kopat jáma.
14
Vždyť Hospodin se nechce svého lidu zříci, aniž chce opustit své dědictví,
15
nýbrž se soud musí vrátit k spravedlnosti a za ním všichni upřímní srdce m.
16
Kdo se chce za mne vypořádat s pachateli zla, kdo mi chce pomoci s působci špatnosti?
17
Kdyby mi ne byl býval pomocí Hospodin, jen málo a má duše by se byla usídlila v mlčení;
18
řekl-li jsem si: má noha se viklá, podpírala mě, Hospodine, tvá laskavost,
19
při množství starostí v mém nitru blažila tvá útěcha mou duši.
20
Zda je tvým spojencem trůn zhouby, přetvářející ubližování v nařízení?
21
Dotírají na duši spravedlivého a odsuzují nevinnou krev,
22
mně však je Hospodin záštitou, můj Bůh skálou mého útočiště,
23
i bude na ně zpět uvalovat jejich špatnost a v jejich zlobě je bude hubit, hubit je bude Hospodin, náš Bůh.Žalmy 94:1

Žalmy 94:2

Žalmy 94:3

Žalmy 94:4

Žalmy 94:5

Žalmy 94:6

Žalmy 94:7

Žalmy 94:8

Žalmy 94:9

Žalmy 94:10

Žalmy 94:11

Žalmy 94:12

Žalmy 94:13

Žalmy 94:14

Žalmy 94:15

Žalmy 94:16

Žalmy 94:17

Žalmy 94:18

Žalmy 94:19

Žalmy 94:20

Žalmy 94:21

Žalmy 94:22

Žalmy 94:23Žalmy 1 / Žal 1

Žalmy 2 / Žal 2

Žalmy 3 / Žal 3

Žalmy 4 / Žal 4

Žalmy 5 / Žal 5

Žalmy 6 / Žal 6

Žalmy 7 / Žal 7

Žalmy 8 / Žal 8

Žalmy 9 / Žal 9

Žalmy 10 / Žal 10

Žalmy 11 / Žal 11

Žalmy 12 / Žal 12

Žalmy 13 / Žal 13

Žalmy 14 / Žal 14

Žalmy 15 / Žal 15

Žalmy 16 / Žal 16

Žalmy 17 / Žal 17

Žalmy 18 / Žal 18

Žalmy 19 / Žal 19

Žalmy 20 / Žal 20

Žalmy 21 / Žal 21

Žalmy 22 / Žal 22

Žalmy 23 / Žal 23

Žalmy 24 / Žal 24

Žalmy 25 / Žal 25

Žalmy 26 / Žal 26

Žalmy 27 / Žal 27

Žalmy 28 / Žal 28

Žalmy 29 / Žal 29

Žalmy 30 / Žal 30

Žalmy 31 / Žal 31

Žalmy 32 / Žal 32

Žalmy 33 / Žal 33

Žalmy 34 / Žal 34

Žalmy 35 / Žal 35

Žalmy 36 / Žal 36

Žalmy 37 / Žal 37

Žalmy 38 / Žal 38

Žalmy 39 / Žal 39

Žalmy 40 / Žal 40

Žalmy 41 / Žal 41

Žalmy 42 / Žal 42

Žalmy 43 / Žal 43

Žalmy 44 / Žal 44

Žalmy 45 / Žal 45

Žalmy 46 / Žal 46

Žalmy 47 / Žal 47

Žalmy 48 / Žal 48

Žalmy 49 / Žal 49

Žalmy 50 / Žal 50

Žalmy 51 / Žal 51

Žalmy 52 / Žal 52

Žalmy 53 / Žal 53

Žalmy 54 / Žal 54

Žalmy 55 / Žal 55

Žalmy 56 / Žal 56

Žalmy 57 / Žal 57

Žalmy 58 / Žal 58

Žalmy 59 / Žal 59

Žalmy 60 / Žal 60

Žalmy 61 / Žal 61

Žalmy 62 / Žal 62

Žalmy 63 / Žal 63

Žalmy 64 / Žal 64

Žalmy 65 / Žal 65

Žalmy 66 / Žal 66

Žalmy 67 / Žal 67

Žalmy 68 / Žal 68

Žalmy 69 / Žal 69

Žalmy 70 / Žal 70

Žalmy 71 / Žal 71

Žalmy 72 / Žal 72

Žalmy 73 / Žal 73

Žalmy 74 / Žal 74

Žalmy 75 / Žal 75

Žalmy 76 / Žal 76

Žalmy 77 / Žal 77

Žalmy 78 / Žal 78

Žalmy 79 / Žal 79

Žalmy 80 / Žal 80

Žalmy 81 / Žal 81

Žalmy 82 / Žal 82

Žalmy 83 / Žal 83

Žalmy 84 / Žal 84

Žalmy 85 / Žal 85

Žalmy 86 / Žal 86

Žalmy 87 / Žal 87

Žalmy 88 / Žal 88

Žalmy 89 / Žal 89

Žalmy 90 / Žal 90

Žalmy 91 / Žal 91

Žalmy 92 / Žal 92

Žalmy 93 / Žal 93

Žalmy 94 / Žal 94

Žalmy 95 / Žal 95

Žalmy 96 / Žal 96

Žalmy 97 / Žal 97

Žalmy 98 / Žal 98

Žalmy 99 / Žal 99

Žalmy 100 / Žal 100

Žalmy 101 / Žal 101

Žalmy 102 / Žal 102

Žalmy 103 / Žal 103

Žalmy 104 / Žal 104

Žalmy 105 / Žal 105

Žalmy 106 / Žal 106

Žalmy 107 / Žal 107

Žalmy 108 / Žal 108

Žalmy 109 / Žal 109

Žalmy 110 / Žal 110

Žalmy 111 / Žal 111

Žalmy 112 / Žal 112

Žalmy 113 / Žal 113

Žalmy 114 / Žal 114

Žalmy 115 / Žal 115

Žalmy 116 / Žal 116

Žalmy 117 / Žal 117

Žalmy 118 / Žal 118

Žalmy 119 / Žal 119

Žalmy 120 / Žal 120

Žalmy 121 / Žal 121

Žalmy 122 / Žal 122

Žalmy 123 / Žal 123

Žalmy 124 / Žal 124

Žalmy 125 / Žal 125

Žalmy 126 / Žal 126

Žalmy 127 / Žal 127

Žalmy 128 / Žal 128

Žalmy 129 / Žal 129

Žalmy 130 / Žal 130

Žalmy 131 / Žal 131

Žalmy 132 / Žal 132

Žalmy 133 / Žal 133

Žalmy 134 / Žal 134

Žalmy 135 / Žal 135

Žalmy 136 / Žal 136

Žalmy 137 / Žal 137

Žalmy 138 / Žal 138

Žalmy 139 / Žal 139

Žalmy 140 / Žal 140

Žalmy 141 / Žal 141

Žalmy 142 / Žal 142

Žalmy 143 / Žal 143

Žalmy 144 / Žal 144

Žalmy 145 / Žal 145

Žalmy 146 / Žal 146

Žalmy 147 / Žal 147

Žalmy 148 / Žal 148

Žalmy 149 / Žal 149

Žalmy 150 / Žal 150