A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014

Žalmy 91
(Řediteli hudby; na Múth-labbén. Zpěv s hudebním doprovodem od Dávida.) Budu chválit Hospodina celým svým srdcem, chci vyrozprávět všechny tvé divy,
2
radovat se a jásat v tobě, při hudbě opěvat tvé jméno, Nejvyšší!
3
Moji nepřátelé při svém obratu zpět klopýtali a od tvé přítomnosti hynuli,
4
neboť ses při činil o mé právo a o mou soudní věc a na trůn jsi zasedl - spravedlivý soudce,
5
vyplísnil jsi národy, zahubil jsi zlovolného, jejich jméno jsi vyhladil navždy a věčně.
6
Nepříteli, navždy jsou pustošení dovršena! A no, vyvrátil jsi města, jejich památka zahynula s nimi,
7
a le Hospodin navždy zůstává; postavil svůj trůn k soudu,
8
i bude on v spravedlnosti rozsuzovat svět, lidská plemena v přímosti soudit.
9
A bude Hospodin záštitou utlačovanému, a no, záštitou v dobách soužení,
10
a znající tvé jméno budou v tebe důvěřovat, neboť jsi neopustil vyhledávající tebe, Hospodine!
11
Při hudbě zpívejte Hospodinu, obývajícímu Cijjón, mezi národnostmi oznamujte jeho skutky,
12
neboť vyhledává krev, pamatuje si ji, nezapomněl křiku sužovaných.
13
Buď mi milostiv, Hospodine, viz mé soužení od nenávidících mě, vyzdvihuje mě z bran smrti,
14
abych mohl vyrozprávět všechnu tvou slávu, v branách dcery Cijjóna jásat v tvém vysvobození.
15
Národy klesly v propast, již vytvořily, v síti té, již utajily, uvázla jejich noha.
16
Hospodin vešel v známost, vykonal soud, zlovolný se zapletl v činnost svých dlaní. Higgájón, seláh.
17
Zlovolní se musí obrátit do šeólu, všechny národy zapomínající Boha,
18
kdežto nemajetný nemůže navěky být zapomínán, naděje tichých nemůže na věčnost zahynout.
19
Povstaň, Hospodine, nechť smrtelník nenabývá moci, nechť jsou národy souzeny před tvou tváří!
20
Uval, Hospodine, na ně hrůzu, nechť národy vědí, že ony jsou smrtelník y! Seláh.Žalmy 9:1

Žalmy 9:2

Žalmy 9:3

Žalmy 9:4

Žalmy 9:5

Žalmy 9:6

Žalmy 9:7

Žalmy 9:8

Žalmy 9:9

Žalmy 9:10

Žalmy 9:11

Žalmy 9:12

Žalmy 9:13

Žalmy 9:14

Žalmy 9:15

Žalmy 9:16

Žalmy 9:17

Žalmy 9:18

Žalmy 9:19

Žalmy 9:20Žalmy 1 / Žal 1

Žalmy 2 / Žal 2

Žalmy 3 / Žal 3

Žalmy 4 / Žal 4

Žalmy 5 / Žal 5

Žalmy 6 / Žal 6

Žalmy 7 / Žal 7

Žalmy 8 / Žal 8

Žalmy 9 / Žal 9

Žalmy 10 / Žal 10

Žalmy 11 / Žal 11

Žalmy 12 / Žal 12

Žalmy 13 / Žal 13

Žalmy 14 / Žal 14

Žalmy 15 / Žal 15

Žalmy 16 / Žal 16

Žalmy 17 / Žal 17

Žalmy 18 / Žal 18

Žalmy 19 / Žal 19

Žalmy 20 / Žal 20

Žalmy 21 / Žal 21

Žalmy 22 / Žal 22

Žalmy 23 / Žal 23

Žalmy 24 / Žal 24

Žalmy 25 / Žal 25

Žalmy 26 / Žal 26

Žalmy 27 / Žal 27

Žalmy 28 / Žal 28

Žalmy 29 / Žal 29

Žalmy 30 / Žal 30

Žalmy 31 / Žal 31

Žalmy 32 / Žal 32

Žalmy 33 / Žal 33

Žalmy 34 / Žal 34

Žalmy 35 / Žal 35

Žalmy 36 / Žal 36

Žalmy 37 / Žal 37

Žalmy 38 / Žal 38

Žalmy 39 / Žal 39

Žalmy 40 / Žal 40

Žalmy 41 / Žal 41

Žalmy 42 / Žal 42

Žalmy 43 / Žal 43

Žalmy 44 / Žal 44

Žalmy 45 / Žal 45

Žalmy 46 / Žal 46

Žalmy 47 / Žal 47

Žalmy 48 / Žal 48

Žalmy 49 / Žal 49

Žalmy 50 / Žal 50

Žalmy 51 / Žal 51

Žalmy 52 / Žal 52

Žalmy 53 / Žal 53

Žalmy 54 / Žal 54

Žalmy 55 / Žal 55

Žalmy 56 / Žal 56

Žalmy 57 / Žal 57

Žalmy 58 / Žal 58

Žalmy 59 / Žal 59

Žalmy 60 / Žal 60

Žalmy 61 / Žal 61

Žalmy 62 / Žal 62

Žalmy 63 / Žal 63

Žalmy 64 / Žal 64

Žalmy 65 / Žal 65

Žalmy 66 / Žal 66

Žalmy 67 / Žal 67

Žalmy 68 / Žal 68

Žalmy 69 / Žal 69

Žalmy 70 / Žal 70

Žalmy 71 / Žal 71

Žalmy 72 / Žal 72

Žalmy 73 / Žal 73

Žalmy 74 / Žal 74

Žalmy 75 / Žal 75

Žalmy 76 / Žal 76

Žalmy 77 / Žal 77

Žalmy 78 / Žal 78

Žalmy 79 / Žal 79

Žalmy 80 / Žal 80

Žalmy 81 / Žal 81

Žalmy 82 / Žal 82

Žalmy 83 / Žal 83

Žalmy 84 / Žal 84

Žalmy 85 / Žal 85

Žalmy 86 / Žal 86

Žalmy 87 / Žal 87

Žalmy 88 / Žal 88

Žalmy 89 / Žal 89

Žalmy 90 / Žal 90

Žalmy 91 / Žal 91

Žalmy 92 / Žal 92

Žalmy 93 / Žal 93

Žalmy 94 / Žal 94

Žalmy 95 / Žal 95

Žalmy 96 / Žal 96

Žalmy 97 / Žal 97

Žalmy 98 / Žal 98

Žalmy 99 / Žal 99

Žalmy 100 / Žal 100

Žalmy 101 / Žal 101

Žalmy 102 / Žal 102

Žalmy 103 / Žal 103

Žalmy 104 / Žal 104

Žalmy 105 / Žal 105

Žalmy 106 / Žal 106

Žalmy 107 / Žal 107

Žalmy 108 / Žal 108

Žalmy 109 / Žal 109

Žalmy 110 / Žal 110

Žalmy 111 / Žal 111

Žalmy 112 / Žal 112

Žalmy 113 / Žal 113

Žalmy 114 / Žal 114

Žalmy 115 / Žal 115

Žalmy 116 / Žal 116

Žalmy 117 / Žal 117

Žalmy 118 / Žal 118

Žalmy 119 / Žal 119

Žalmy 120 / Žal 120

Žalmy 121 / Žal 121

Žalmy 122 / Žal 122

Žalmy 123 / Žal 123

Žalmy 124 / Žal 124

Žalmy 125 / Žal 125

Žalmy 126 / Žal 126

Žalmy 127 / Žal 127

Žalmy 128 / Žal 128

Žalmy 129 / Žal 129

Žalmy 130 / Žal 130

Žalmy 131 / Žal 131

Žalmy 132 / Žal 132

Žalmy 133 / Žal 133

Žalmy 134 / Žal 134

Žalmy 135 / Žal 135

Žalmy 136 / Žal 136

Žalmy 137 / Žal 137

Žalmy 138 / Žal 138

Žalmy 139 / Žal 139

Žalmy 140 / Žal 140

Žalmy 141 / Žal 141

Žalmy 142 / Žal 142

Žalmy 143 / Žal 143

Žalmy 144 / Žal 144

Žalmy 145 / Žal 145

Žalmy 146 / Žal 146

Žalmy 147 / Žal 147

Žalmy 148 / Žal 148

Žalmy 149 / Žal 149

Žalmy 150 / Žal 150