A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

Žalmy 771
(Řediteli hudby, podle Jedúthúna. Od Ásáfa, zpěv s hudebním doprovodem.) Můj hlas je k Bohu, a budu křičet, můj hlas je k Bohu, i bude ke mně obracet ucho.
2
V den své úzkosti vyhledávám Pána, v noci je vztažena má ruka, aniž ochabuje, má duše se zpěčuje dát se potěšit.
3
Vzpomínám Boha a sténám, přemýšlím a můj duch zemdlívá. Seláh.
4
Ty držíš víčka mých očí, jsem zneklidněn, aniž mohu mluvit;
5
probírám v mysli dni od pradávna, léta věků,
6
vzpomínám v noci své hry na strunový nástroj, se svým srdcem rozmlouvám a můj duch hloubá:
7
Zda bude Pán do věků odhazovat, aniž bude kdy nadále projevovat blahovůli?
8
Zda navždy vymizela jeho laskavost? Ztratil platnost PŘÍSLIB pro pokolení a pokolení?
9
Zda BŮH zapomněl být milostiv? Uzavřel-li v hněvu svá smilování? Seláh.
10
I řekl jsem: To je mé zranění - změna pravice Nejvyššího?
11
Připomínám skutky Jáhovy, vzpomínám tvé divotvornosti od pradávna
12
a rozjímám o všem tvém působení, a no, přemýšlím o tvých počínáních.
13
Bože, tvá cesta je v svatosti; kdo je BOHEM, velikým jako Bůh?
14
Ty jsi BŮH, projevující divotvornost; dal jsi mezi národnostmi na vědomí svou sílu,
15
paží jsi vykoupil svůj lid, děti Jákóbovy a Josefovy. Seláh.
16
Uviděly tě vody, Bože, uviděly tě vody, vířily, ano, chvěly se hlubiny,
17
mrákavy chrlily vody, oblaka vy dala zvuk, ano, tvé šípy se rozletěly,
18
v smršti - zvuk tvého hřmění; blesky ozářily svět, zachvěla se a zakolísala země.
19
Tvá cesta byla v moři, a no, tvé stezky v mnohých vodách, a tvých šlépějí nebylo znát;
20
jako stádo jsi vedl svůj lid skrze Mojžíše a Áróna.Žalmy 77:1

Žalmy 77:2

Žalmy 77:3

Žalmy 77:4

Žalmy 77:5

Žalmy 77:6

Žalmy 77:7

Žalmy 77:8

Žalmy 77:9

Žalmy 77:10

Žalmy 77:11

Žalmy 77:12

Žalmy 77:13

Žalmy 77:14

Žalmy 77:15

Žalmy 77:16

Žalmy 77:17

Žalmy 77:18

Žalmy 77:19

Žalmy 77:20Žalmy 1 / Žal 1

Žalmy 2 / Žal 2

Žalmy 3 / Žal 3

Žalmy 4 / Žal 4

Žalmy 5 / Žal 5

Žalmy 6 / Žal 6

Žalmy 7 / Žal 7

Žalmy 8 / Žal 8

Žalmy 9 / Žal 9

Žalmy 10 / Žal 10

Žalmy 11 / Žal 11

Žalmy 12 / Žal 12

Žalmy 13 / Žal 13

Žalmy 14 / Žal 14

Žalmy 15 / Žal 15

Žalmy 16 / Žal 16

Žalmy 17 / Žal 17

Žalmy 18 / Žal 18

Žalmy 19 / Žal 19

Žalmy 20 / Žal 20

Žalmy 21 / Žal 21

Žalmy 22 / Žal 22

Žalmy 23 / Žal 23

Žalmy 24 / Žal 24

Žalmy 25 / Žal 25

Žalmy 26 / Žal 26

Žalmy 27 / Žal 27

Žalmy 28 / Žal 28

Žalmy 29 / Žal 29

Žalmy 30 / Žal 30

Žalmy 31 / Žal 31

Žalmy 32 / Žal 32

Žalmy 33 / Žal 33

Žalmy 34 / Žal 34

Žalmy 35 / Žal 35

Žalmy 36 / Žal 36

Žalmy 37 / Žal 37

Žalmy 38 / Žal 38

Žalmy 39 / Žal 39

Žalmy 40 / Žal 40

Žalmy 41 / Žal 41

Žalmy 42 / Žal 42

Žalmy 43 / Žal 43

Žalmy 44 / Žal 44

Žalmy 45 / Žal 45

Žalmy 46 / Žal 46

Žalmy 47 / Awit 47

Žalmy 48 / Awit 48

Žalmy 49 / Awit 49

Žalmy 50 / Awit 50

Žalmy 51 / Awit 51

Žalmy 52 / Awit 52

Žalmy 53 / Awit 53

Žalmy 54 / Awit 54

Žalmy 55 / Awit 55

Žalmy 56 / Awit 56

Žalmy 57 / Awit 57

Žalmy 58 / Awit 58

Žalmy 59 / Awit 59

Žalmy 60 / Awit 60

Žalmy 61 / Awit 61

Žalmy 62 / Awit 62

Žalmy 63 / Awit 63

Žalmy 64 / Awit 64

Žalmy 65 / Awit 65

Žalmy 66 / Awit 66

Žalmy 67 / Awit 67

Žalmy 68 / Awit 68

Žalmy 69 / Awit 69

Žalmy 70 / Awit 70

Žalmy 71 / Awit 71

Žalmy 72 / Awit 72

Žalmy 73 / Awit 73

Žalmy 74 / Awit 74

Žalmy 75 / Awit 75

Žalmy 76 / Awit 76

Žalmy 77 / Awit 77

Žalmy 78 / Awit 78

Žalmy 79 / Awit 79

Žalmy 80 / Awit 80

Žalmy 81 / Awit 81

Žalmy 82 / Awit 82

Žalmy 83 / Awit 83

Žalmy 84 / Awit 84

Žalmy 85 / Awit 85

Žalmy 86 / Awit 86

Žalmy 87 / Awit 87

Žalmy 88 / Awit 88

Žalmy 89 / Awit 89

Žalmy 90 / Awit 90

Žalmy 91 / Awit 91

Žalmy 92 / Awit 92

Žalmy 93 / Awit 93

Žalmy 94 / Awit 94

Žalmy 95 / Awit 95

Žalmy 96 / Awit 96

Žalmy 97 / Awit 97

Žalmy 98 / Awit 98

Žalmy 99 / Awit 99

Žalmy 100 / Awit 100

Žalmy 101 / Awit 101

Žalmy 102 / Awit 102

Žalmy 103 / Awit 103

Žalmy 104 / Awit 104

Žalmy 105 / Awit 105

Žalmy 106 / Awit 106

Žalmy 107 / Awit 107

Žalmy 108 / Awit 108

Žalmy 109 / Awit 109

Žalmy 110 / Awit 110

Žalmy 111 / Awit 111

Žalmy 112 / Awit 112

Žalmy 113 / Awit 113

Žalmy 114 / Awit 114

Žalmy 115 / Awit 115

Žalmy 116 / Awit 116

Žalmy 117 / Awit 117

Žalmy 118 / Awit 118

Žalmy 119 / Awit 119

Žalmy 120 / Awit 120

Žalmy 121 / Awit 121

Žalmy 122 / Awit 122

Žalmy 123 / Awit 123

Žalmy 124 / Awit 124

Žalmy 125 / Awit 125

Žalmy 126 / Awit 126

Žalmy 127 / Awit 127

Žalmy 128 / Awit 128

Žalmy 129 / Awit 129

Žalmy 130 / Awit 130

Žalmy 131 / Awit 131

Žalmy 132 / Awit 132

Žalmy 133 / Awit 133

Žalmy 134 / Awit 134

Žalmy 135 / Awit 135

Žalmy 136 / Awit 136

Žalmy 137 / Awit 137

Žalmy 138 / Awit 138

Žalmy 139 / Awit 139

Žalmy 140 / Awit 140

Žalmy 141 / Awit 141

Žalmy 142 / Awit 142

Žalmy 143 / Awit 143

Žalmy 144 / Awit 144

Žalmy 145 / Awit 145

Žalmy 146 / Awit 146

Žalmy 147 / Awit 147

Žalmy 148 / Awit 148

Žalmy 149 / Awit 149

Žalmy 150 / Awit 150