A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014

Žalmy 741
(Poučení od Ásáfa.) Nač, Bože, do nekonečna odhazuješ, tvůj hněv dýmá proti stádu tvé pastvy?
2
Vzpomeň svého shromáždění, jehož jsi za pradávna nabyl, jež jsi vykoupil, kmene tvého dědictví, hory Cijjónu, na níž ses usadil!
3
Povznes své kroky k trvalým troskám! Vše ve svatyni zkazil nepřítel,
4
uvnitř tvého shromaždiště hulákají tvoji protivníci; za znamení umístili znamení svá;
5
zdá se, jako by se sekerami zasahoval o do výše v houšti stromoví,
6
tak nyní řezby toho hlavatkou a kladivy vespolek rozbíjejí;
7
tvou svatyni vydali v oheň, k zemi znesvětili obydlí tvého jména.
8
Řekli ve svém srdci: Potlačujme je vespolek; spálili všechna BOŽÍ shromaždiště v zemi,
9
svých znamení nevidíme, proroka již není a není s námi, kdo by věděl, dokdy.
10
Až dokdy, Bože, bude protivník tupit, nepřítel stále pohrdat tvým jménem?
11
Nač od vracíš svou ruku, a no, svou pravici? Z nitra své hrudi skoncuj!
12
Bůh však je od pradávna mým Králem, působícím vysvobození v nitru země,
13
ty jsi svou silou rozpoltil moře, rozdrtil jsi hlavy netvorů na vodách,
14
ty jsi zrozrážel hlavy livjáthána, dal jsi jej k jedení lidu - obyvatelům stepí;
15
ty jsi proťal zřídlo a potok, ty jsi vysušil trvale tekoucí řeky,
16
tobě patří den a tobě taktéž noc, ty jsi připravil zdroj světla, totiž slunce,
17
ty jsi vymezil všechny oblasti země; léto a zimu, ty jsi je utvořil.
18
Připomeň si toto: Nepřítel tupí Hospodina a pošetilý lid, ti tvým jménem pohrdají;
19
kéž ne vy dáváš žití své hrdličky zvěři, kéž života svých sužovaných nezapomínáš navždy!
20
Pohleď na smlouvu, neboť temná místa země jsou plná příbytků násilí;
21
nechť se utlačovaný nevrací zostuzen, nechť sužovaný a ubohý velebí tvé jméno!
22
Povstaň, Bože, při se svou pří, vzpomeň svých tupení od pošetilce po celý den,
23
kéž nezapomínáš hlasu svých utiskujících! Hlučení povstalců proti tobě ustavičně stoupá.Žalmy 74:1

Žalmy 74:2

Žalmy 74:3

Žalmy 74:4

Žalmy 74:5

Žalmy 74:6

Žalmy 74:7

Žalmy 74:8

Žalmy 74:9

Žalmy 74:10

Žalmy 74:11

Žalmy 74:12

Žalmy 74:13

Žalmy 74:14

Žalmy 74:15

Žalmy 74:16

Žalmy 74:17

Žalmy 74:18

Žalmy 74:19

Žalmy 74:20

Žalmy 74:21

Žalmy 74:22

Žalmy 74:23Žalmy 1 / Žal 1

Žalmy 2 / Žal 2

Žalmy 3 / Žal 3

Žalmy 4 / Žal 4

Žalmy 5 / Žal 5

Žalmy 6 / Žal 6

Žalmy 7 / Žal 7

Žalmy 8 / Žal 8

Žalmy 9 / Žal 9

Žalmy 10 / Žal 10

Žalmy 11 / Žal 11

Žalmy 12 / Žal 12

Žalmy 13 / Žal 13

Žalmy 14 / Žal 14

Žalmy 15 / Žal 15

Žalmy 16 / Žal 16

Žalmy 17 / Žal 17

Žalmy 18 / Žal 18

Žalmy 19 / Žal 19

Žalmy 20 / Žal 20

Žalmy 21 / Žal 21

Žalmy 22 / Žal 22

Žalmy 23 / Žal 23

Žalmy 24 / Žal 24

Žalmy 25 / Žal 25

Žalmy 26 / Žal 26

Žalmy 27 / Žal 27

Žalmy 28 / Žal 28

Žalmy 29 / Žal 29

Žalmy 30 / Žal 30

Žalmy 31 / Žal 31

Žalmy 32 / Žal 32

Žalmy 33 / Žal 33

Žalmy 34 / Žal 34

Žalmy 35 / Žal 35

Žalmy 36 / Žal 36

Žalmy 37 / Žal 37

Žalmy 38 / Žal 38

Žalmy 39 / Žal 39

Žalmy 40 / Žal 40

Žalmy 41 / Žal 41

Žalmy 42 / Žal 42

Žalmy 43 / Žal 43

Žalmy 44 / Žal 44

Žalmy 45 / Žal 45

Žalmy 46 / Žal 46

Žalmy 47 / Žal 47

Žalmy 48 / Žal 48

Žalmy 49 / Žal 49

Žalmy 50 / Žal 50

Žalmy 51 / Žal 51

Žalmy 52 / Žal 52

Žalmy 53 / Žal 53

Žalmy 54 / Žal 54

Žalmy 55 / Žal 55

Žalmy 56 / Žal 56

Žalmy 57 / Žal 57

Žalmy 58 / Žal 58

Žalmy 59 / Žal 59

Žalmy 60 / Žal 60

Žalmy 61 / Žal 61

Žalmy 62 / Žal 62

Žalmy 63 / Žal 63

Žalmy 64 / Žal 64

Žalmy 65 / Žal 65

Žalmy 66 / Žal 66

Žalmy 67 / Žal 67

Žalmy 68 / Žal 68

Žalmy 69 / Žal 69

Žalmy 70 / Žal 70

Žalmy 71 / Žal 71

Žalmy 72 / Žal 72

Žalmy 73 / Žal 73

Žalmy 74 / Žal 74

Žalmy 75 / Žal 75

Žalmy 76 / Žal 76

Žalmy 77 / Žal 77

Žalmy 78 / Žal 78

Žalmy 79 / Žal 79

Žalmy 80 / Žal 80

Žalmy 81 / Žal 81

Žalmy 82 / Žal 82

Žalmy 83 / Žal 83

Žalmy 84 / Žal 84

Žalmy 85 / Žal 85

Žalmy 86 / Žal 86

Žalmy 87 / Žal 87

Žalmy 88 / Žal 88

Žalmy 89 / Žal 89

Žalmy 90 / Žal 90

Žalmy 91 / Žal 91

Žalmy 92 / Žal 92

Žalmy 93 / Žal 93

Žalmy 94 / Žal 94

Žalmy 95 / Žal 95

Žalmy 96 / Žal 96

Žalmy 97 / Žal 97

Žalmy 98 / Žal 98

Žalmy 99 / Žal 99

Žalmy 100 / Žal 100

Žalmy 101 / Žal 101

Žalmy 102 / Žal 102

Žalmy 103 / Žal 103

Žalmy 104 / Žal 104

Žalmy 105 / Žal 105

Žalmy 106 / Žal 106

Žalmy 107 / Žal 107

Žalmy 108 / Žal 108

Žalmy 109 / Žal 109

Žalmy 110 / Žal 110

Žalmy 111 / Žal 111

Žalmy 112 / Žal 112

Žalmy 113 / Žal 113

Žalmy 114 / Žal 114

Žalmy 115 / Žal 115

Žalmy 116 / Žal 116

Žalmy 117 / Žal 117

Žalmy 118 / Žal 118

Žalmy 119 / Žal 119

Žalmy 120 / Žal 120

Žalmy 121 / Žal 121

Žalmy 122 / Žal 122

Žalmy 123 / Žal 123

Žalmy 124 / Žal 124

Žalmy 125 / Žal 125

Žalmy 126 / Žal 126

Žalmy 127 / Žal 127

Žalmy 128 / Žal 128

Žalmy 129 / Žal 129

Žalmy 130 / Žal 130

Žalmy 131 / Žal 131

Žalmy 132 / Žal 132

Žalmy 133 / Žal 133

Žalmy 134 / Žal 134

Žalmy 135 / Žal 135

Žalmy 136 / Žal 136

Žalmy 137 / Žal 137

Žalmy 138 / Žal 138

Žalmy 139 / Žal 139

Žalmy 140 / Žal 140

Žalmy 141 / Žal 141

Žalmy 142 / Žal 142

Žalmy 143 / Žal 143

Žalmy 144 / Žal 144

Žalmy 145 / Žal 145

Žalmy 146 / Žal 146

Žalmy 147 / Žal 147

Žalmy 148 / Žal 148

Žalmy 149 / Žal 149

Žalmy 150 / Žal 150