A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014

Žalmy 731
(Zpěv s hudebním doprovodem od Ásáfa.) Ano, Bůh je dobrý vůči Isráélovi, vůči ryzím v srdci,
2
a le já bych málem byl býval schopen svýma nohama uhnout, jako nic by mé kročeje byly uklouzly,
3
když jsem se rozhorlil proti vychloubačům; viděl jsem blahobyt zlovolných,
4
neboť při jejich smrti není útrap a jejich tělo je tučné,
5
v strastech smrtelníků nemají účasti a s lidmi nebývají zasahováni.
6
Proto je jako náhrdelník ověšuje pýcha, násilnictví jim je zahalením jako šat,
7
z tuku vystupují jejich oči, přetékají výmysly srdce,
8
vysmívají se a mluví o zlu, o útlaku; mluví zvysoka,
9
svá ústa kladou v nebesa a jejich jazyk chodí po zemi.
10
Proto se sem obrací jeho lid a čerpá se jim hojnost vody,
11
a říkají: Jak se BŮH doví? A je při Nejvyšším vědomost?
12
Hle, tito jsou zlovolní, a vždy jsouce klidní, rozhojňují jmění!
13
Věru jsem nadarmo očišťoval své srdce, v nevinnosti myl své dlaně;
14
přitom bývám postihován po celý den a za jiter se mi dostává výtek.
15
Řekl-li bych: Tak jako oni budu prohlašovat! - hle, zachoval bych se nevěrně proti pokolení tvých dětí.
16
Když jsem se snažil toto pochopit, byla to v mých očích lopota;
17
až když jsem mohl vstoupit do BOŽÍ svatyně, mohl jsem porozumět jejich posledkům.
18
Věru jim dáváš stát na kluzkých místech, srážíš je v trosky;
19
jak se za okamžik stanou spouští, zmizí, zaniknou hrůzami!
20
Jako snem po procitnutí budeš, Pane, při probuzení opovrhovat jejich obrazem!
21
Když se roztrpčovalo mé srdce a v mých ledvinách píchalo,
22
tu jsem já byl hlupák, aniž jsem co věděl, byl jsem před tebou jako dobytek;
23
já však jsem u tebe ustavičně, uchopil jsi mě za pravou ruku,
24
chceš mě svou radou vodit a potom mě v slávu vzít.
25
Koho mám v nebesích? A v zemi si, jsem-li s tebou, nelibuji.
26
Zanikne mé maso i mé srdce - skálou mého srdce a mým podílem je navždy Bůh.
27
Ano, hle - vzdálení od tebe musejí zahynout, zahubíš každého smilněním od tebe odcházejícího,
28
já však, dobrá je mi blízkost Boha; složil jsem svou důvěru v Pána, Hospodina, abych vyrozprávěl všechnu tvou činnost.Žalmy 73:1

Žalmy 73:2

Žalmy 73:3

Žalmy 73:4

Žalmy 73:5

Žalmy 73:6

Žalmy 73:7

Žalmy 73:8

Žalmy 73:9

Žalmy 73:10

Žalmy 73:11

Žalmy 73:12

Žalmy 73:13

Žalmy 73:14

Žalmy 73:15

Žalmy 73:16

Žalmy 73:17

Žalmy 73:18

Žalmy 73:19

Žalmy 73:20

Žalmy 73:21

Žalmy 73:22

Žalmy 73:23

Žalmy 73:24

Žalmy 73:25

Žalmy 73:26

Žalmy 73:27

Žalmy 73:28Žalmy 1 / Žal 1

Žalmy 2 / Žal 2

Žalmy 3 / Žal 3

Žalmy 4 / Žal 4

Žalmy 5 / Žal 5

Žalmy 6 / Žal 6

Žalmy 7 / Žal 7

Žalmy 8 / Žal 8

Žalmy 9 / Žal 9

Žalmy 10 / Žal 10

Žalmy 11 / Žal 11

Žalmy 12 / Žal 12

Žalmy 13 / Žal 13

Žalmy 14 / Žal 14

Žalmy 15 / Žal 15

Žalmy 16 / Žal 16

Žalmy 17 / Žal 17

Žalmy 18 / Žal 18

Žalmy 19 / Žal 19

Žalmy 20 / Žal 20

Žalmy 21 / Žal 21

Žalmy 22 / Žal 22

Žalmy 23 / Žal 23

Žalmy 24 / Žal 24

Žalmy 25 / Žal 25

Žalmy 26 / Žal 26

Žalmy 27 / Žal 27

Žalmy 28 / Žal 28

Žalmy 29 / Žal 29

Žalmy 30 / Žal 30

Žalmy 31 / Žal 31

Žalmy 32 / Žal 32

Žalmy 33 / Žal 33

Žalmy 34 / Žal 34

Žalmy 35 / Žal 35

Žalmy 36 / Žal 36

Žalmy 37 / Žal 37

Žalmy 38 / Žal 38

Žalmy 39 / Žal 39

Žalmy 40 / Žal 40

Žalmy 41 / Žal 41

Žalmy 42 / Žal 42

Žalmy 43 / Žal 43

Žalmy 44 / Žal 44

Žalmy 45 / Žal 45

Žalmy 46 / Žal 46

Žalmy 47 / Žal 47

Žalmy 48 / Žal 48

Žalmy 49 / Žal 49

Žalmy 50 / Žal 50

Žalmy 51 / Žal 51

Žalmy 52 / Žal 52

Žalmy 53 / Žal 53

Žalmy 54 / Žal 54

Žalmy 55 / Žal 55

Žalmy 56 / Žal 56

Žalmy 57 / Žal 57

Žalmy 58 / Žal 58

Žalmy 59 / Žal 59

Žalmy 60 / Žal 60

Žalmy 61 / Žal 61

Žalmy 62 / Žal 62

Žalmy 63 / Žal 63

Žalmy 64 / Žal 64

Žalmy 65 / Žal 65

Žalmy 66 / Žal 66

Žalmy 67 / Žal 67

Žalmy 68 / Žal 68

Žalmy 69 / Žal 69

Žalmy 70 / Žal 70

Žalmy 71 / Žal 71

Žalmy 72 / Žal 72

Žalmy 73 / Žal 73

Žalmy 74 / Žal 74

Žalmy 75 / Žal 75

Žalmy 76 / Žal 76

Žalmy 77 / Žal 77

Žalmy 78 / Žal 78

Žalmy 79 / Žal 79

Žalmy 80 / Žal 80

Žalmy 81 / Žal 81

Žalmy 82 / Žal 82

Žalmy 83 / Žal 83

Žalmy 84 / Žal 84

Žalmy 85 / Žal 85

Žalmy 86 / Žal 86

Žalmy 87 / Žal 87

Žalmy 88 / Žal 88

Žalmy 89 / Žal 89

Žalmy 90 / Žal 90

Žalmy 91 / Žal 91

Žalmy 92 / Žal 92

Žalmy 93 / Žal 93

Žalmy 94 / Žal 94

Žalmy 95 / Žal 95

Žalmy 96 / Žal 96

Žalmy 97 / Žal 97

Žalmy 98 / Žal 98

Žalmy 99 / Žal 99

Žalmy 100 / Žal 100

Žalmy 101 / Žal 101

Žalmy 102 / Žal 102

Žalmy 103 / Žal 103

Žalmy 104 / Žal 104

Žalmy 105 / Žal 105

Žalmy 106 / Žal 106

Žalmy 107 / Žal 107

Žalmy 108 / Žal 108

Žalmy 109 / Žal 109

Žalmy 110 / Žal 110

Žalmy 111 / Žal 111

Žalmy 112 / Žal 112

Žalmy 113 / Žal 113

Žalmy 114 / Žal 114

Žalmy 115 / Žal 115

Žalmy 116 / Žal 116

Žalmy 117 / Žal 117

Žalmy 118 / Žal 118

Žalmy 119 / Žal 119

Žalmy 120 / Žal 120

Žalmy 121 / Žal 121

Žalmy 122 / Žal 122

Žalmy 123 / Žal 123

Žalmy 124 / Žal 124

Žalmy 125 / Žal 125

Žalmy 126 / Žal 126

Žalmy 127 / Žal 127

Žalmy 128 / Žal 128

Žalmy 129 / Žal 129

Žalmy 130 / Žal 130

Žalmy 131 / Žal 131

Žalmy 132 / Žal 132

Žalmy 133 / Žal 133

Žalmy 134 / Žal 134

Žalmy 135 / Žal 135

Žalmy 136 / Žal 136

Žalmy 137 / Žal 137

Žalmy 138 / Žal 138

Žalmy 139 / Žal 139

Žalmy 140 / Žal 140

Žalmy 141 / Žal 141

Žalmy 142 / Žal 142

Žalmy 143 / Žal 143

Žalmy 144 / Žal 144

Žalmy 145 / Žal 145

Žalmy 146 / Žal 146

Žalmy 147 / Žal 147

Žalmy 148 / Žal 148

Žalmy 149 / Žal 149

Žalmy 150 / Žal 150