A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible (PMPZ) 2014

Žalmy 61
Řediteli hudby; při strunových nástrojích, na šemíníth. Zpěv s hudebním doprovodem od Dávida.Hospodine, kéž mě ve svém hněvu netrestáš a ve svém popuzení mě nekáráš;
2
buď mi milostiv, Hospodine, neboť já jsem sláb, uzdrav mě, Hospodine, neboť mé kosti jsou otřeseny
3
i má duše je velmi otřesena; a ty, Hospodine, až dokdy?
4
Vrať se, Hospodine, vytrhni mou duši, zachraň mě vzhledem k svému soucitu,
5
vždyť v smrti není připomínky tebe; kdo tě bude chválit v šeólu?
6
Zemdlel jsem ve svém vzdychání, po celou noc splavuji své lože, smáčím svou pohovku svými slzami,
7
mé oko žalem zchřadlo, zestárlo mezi všemi utiskujícími mě.
8
Odstupte ode mne, všichni působcové špatnosti, neboť Hospodin uslyšel hlas mého pláče,
9
Hospodin uslyšel mé úpění, Hospodin přijímá mou modlitbu!
10
Všichni moji nepřátelé se musejí zastydět a být velmi otřeseni, od vrátit se, okamžitě se zastydět.Žalmy 6:1
Žalmy 6:2
Žalmy 6:3
Žalmy 6:4
Žalmy 6:5
Žalmy 6:6
Žalmy 6:7
Žalmy 6:8
Žalmy 6:9
Žalmy 6:10


Žalmy 1 / Žal 1
Žalmy 2 / Žal 2
Žalmy 3 / Žal 3
Žalmy 4 / Žal 4
Žalmy 5 / Žal 5
Žalmy 6 / Žal 6
Žalmy 7 / Žal 7
Žalmy 8 / Žal 8
Žalmy 9 / Žal 9
Žalmy 10 / 시편 10
Žalmy 11 / 시편 11
Žalmy 12 / 시편 12
Žalmy 13 / 시편 13
Žalmy 14 / 시편 14
Žalmy 15 / 시편 15
Žalmy 16 / 시편 16
Žalmy 17 / 시편 17
Žalmy 18 / 시편 18
Žalmy 19 / 시편 19
Žalmy 20 / 시편 20
Žalmy 21 / 시편 21
Žalmy 22 / 시편 22
Žalmy 23 / 시편 23
Žalmy 24 / 시편 24
Žalmy 25 / 시편 25
Žalmy 26 / 시편 26
Žalmy 27 / 시편 27
Žalmy 28 / 시편 28
Žalmy 29 / 시편 29
Žalmy 30 / 시편 30
Žalmy 31 / 시편 31
Žalmy 32 / 시편 32
Žalmy 33 / 시편 33
Žalmy 34 / 시편 34
Žalmy 35 / 시편 35
Žalmy 36 / 시편 36
Žalmy 37 / 시편 37
Žalmy 38 / 시편 38
Žalmy 39 / 시편 39
Žalmy 40 / 시편 40
Žalmy 41 / 시편 41
Žalmy 42 / 시편 42
Žalmy 43 / 시편 43
Žalmy 44 / 시편 44
Žalmy 45 / 시편 45
Žalmy 46 / 시편 46
Žalmy 47 / 시편 47
Žalmy 48 / 시편 48
Žalmy 49 / 시편 49
Žalmy 50 / 시편 50
Žalmy 51 / 시편 51
Žalmy 52 / 시편 52
Žalmy 53 / 시편 53
Žalmy 54 / 시편 54
Žalmy 55 / 시편 55
Žalmy 56 / 시편 56
Žalmy 57 / 시편 57
Žalmy 58 / 시편 58
Žalmy 59 / 시편 59
Žalmy 60 / 시편 60
Žalmy 61 / 시편 61
Žalmy 62 / 시편 62
Žalmy 63 / 시편 63
Žalmy 64 / 시편 64
Žalmy 65 / 시편 65
Žalmy 66 / 시편 66
Žalmy 67 / 시편 67
Žalmy 68 / 시편 68
Žalmy 69 / 시편 69
Žalmy 70 / 시편 70
Žalmy 71 / 시편 71
Žalmy 72 / 시편 72
Žalmy 73 / 시편 73
Žalmy 74 / 시편 74
Žalmy 75 / 시편 75
Žalmy 76 / 시편 76
Žalmy 77 / 시편 77
Žalmy 78 / 시편 78
Žalmy 79 / 시편 79
Žalmy 80 / 시편 80
Žalmy 81 / 시편 81
Žalmy 82 / 시편 82
Žalmy 83 / 시편 83
Žalmy 84 / 시편 84
Žalmy 85 / 시편 85
Žalmy 86 / 시편 86
Žalmy 87 / 시편 87
Žalmy 88 / 시편 88
Žalmy 89 / 시편 89
Žalmy 90 / 시편 90
Žalmy 91 / 시편 91
Žalmy 92 / 시편 92
Žalmy 93 / 시편 93
Žalmy 94 / 시편 94
Žalmy 95 / 시편 95
Žalmy 96 / 시편 96
Žalmy 97 / 시편 97
Žalmy 98 / 시편 98
Žalmy 99 / 시편 99
Žalmy 100 / 시편 100
Žalmy 101 / 시편 101
Žalmy 102 / 시편 102
Žalmy 103 / 시편 103
Žalmy 104 / 시편 104
Žalmy 105 / 시편 105
Žalmy 106 / 시편 106
Žalmy 107 / 시편 107
Žalmy 108 / 시편 108
Žalmy 109 / 시편 109
Žalmy 110 / 시편 110
Žalmy 111 / 시편 111
Žalmy 112 / 시편 112
Žalmy 113 / 시편 113
Žalmy 114 / 시편 114
Žalmy 115 / 시편 115
Žalmy 116 / 시편 116
Žalmy 117 / 시편 117
Žalmy 118 / 시편 118
Žalmy 119 / 시편 119
Žalmy 120 / 시편 120
Žalmy 121 / 시편 121
Žalmy 122 / 시편 122
Žalmy 123 / 시편 123
Žalmy 124 / 시편 124
Žalmy 125 / 시편 125
Žalmy 126 / 시편 126
Žalmy 127 / 시편 127
Žalmy 128 / 시편 128
Žalmy 129 / 시편 129
Žalmy 130 / 시편 130
Žalmy 131 / 시편 131
Žalmy 132 / 시편 132
Žalmy 133 / 시편 133
Žalmy 134 / 시편 134
Žalmy 135 / 시편 135
Žalmy 136 / 시편 136
Žalmy 137 / 시편 137
Žalmy 138 / 시편 138
Žalmy 139 / 시편 139
Žalmy 140 / 시편 140
Žalmy 141 / 시편 141
Žalmy 142 / 시편 142
Žalmy 143 / 시편 143
Žalmy 144 / 시편 144
Žalmy 145 / 시편 145
Žalmy 146 / 시편 146
Žalmy 147 / 시편 147
Žalmy 148 / 시편 148
Žalmy 149 / 시편 149
Žalmy 150 / 시편 150