Instagram
English
A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014
Žalmy 57
1
(Řediteli hudby. Al-tašchéth od Dávida, michtám při jeho útěku před tváří Šáúlovou v jeskyni.) Buď mi milostiv, Bože, buď mi milostiv, neboť v tobě se má duše skrývá a ve stínu tvých křídel se chci skrývat, než bude muset zhouba pominout.
2
Chci volat k Bohu, Nejvyššímu, k BOHU, dokonávajícímu za mne;
3
bude posílat z nebes a vysvobozovat mě, potupí chňapajícího po mně. Seláh. Bůh bude posílat svou laskavost a svou věrnost.
4
Má duše je vprostřed lvů, musím uléhat s rozpálenými, syny lidí; jejich zuby - kopí a šípy, a jejich jazyk - ostrý meč.
5
Buď vyvýšen nad nebesa, Bože, tvá sláva nad všechnu zem!
6
Mým krokům nastrojili síť, sklíčena je má duše, před mou tváří vykopali jámu - padli doprostřed ní. Seláh.
7
Mé srdce je upevněno, Bože, mé srdce je upevněno, chci zpívat, a no, zpívat při hudbě;
8
probuď se, má slávo, probuď se, varyto a lyro, chci probudit úsvit!
9
Chci tě chválit mezi národnostmi, Pane, při hudbě ti zpívat mezi lidskými plemeny,
10
vždyť až po nebesa veliká je tvá laskavost a až po oblaka tvá věrnost.
11
Buď vyvýšen nad nebesa, Bože, tvá sláva nad všechnu zem!
Žalmy 57:1
Žalmy 57:2
Žalmy 57:3
Žalmy 57:4
Žalmy 57:5
Žalmy 57:6
Žalmy 57:7
Žalmy 57:8
Žalmy 57:9
Žalmy 57:10
Žalmy 57:11
Žalmy 1 / Пс 1
Žalmy 2 / Пс 2
Žalmy 3 / Пс 3
Žalmy 4 / Пс 4
Žalmy 5 / Пс 5
Žalmy 6 / Пс 6
Žalmy 7 / Пс 7
Žalmy 8 / Пс 8
Žalmy 9 / Пс 9
Žalmy 10 / Пс 10
Žalmy 11 / Пс 11
Žalmy 12 / Пс 12
Žalmy 13 / Пс 13
Žalmy 14 / Пс 14
Žalmy 15 / Пс 15
Žalmy 16 / Пс 16
Žalmy 17 / Пс 17
Žalmy 18 / Пс 18
Žalmy 19 / Пс 19
Žalmy 20 / Пс 20
Žalmy 21 / Пс 21
Žalmy 22 / Пс 22
Žalmy 23 / Пс 23
Žalmy 24 / Пс 24
Žalmy 25 / Пс 25
Žalmy 26 / Пс 26
Žalmy 27 / Пс 27
Žalmy 28 / Пс 28
Žalmy 29 / Пс 29
Žalmy 30 / Пс 30
Žalmy 31 / Пс 31
Žalmy 32 / Пс 32
Žalmy 33 / Пс 33
Žalmy 34 / Пс 34
Žalmy 35 / Пс 35
Žalmy 36 / Пс 36
Žalmy 37 / Пс 37
Žalmy 38 / Пс 38
Žalmy 39 / Пс 39
Žalmy 40 / Пс 40
Žalmy 41 / Пс 41
Žalmy 42 / Пс 42
Žalmy 43 / Пс 43
Žalmy 44 / Пс 44
Žalmy 45 / Пс 45
Žalmy 46 / Пс 46
Žalmy 47 / Пс 47
Žalmy 48 / Пс 48
Žalmy 49 / Пс 49
Žalmy 50 / Пс 50
Žalmy 51 / Пс 51
Žalmy 52 / Пс 52
Žalmy 53 / Пс 53
Žalmy 54 / Пс 54
Žalmy 55 / Пс 55
Žalmy 56 / Пс 56
Žalmy 57 / Пс 57
Žalmy 58 / Пс 58
Žalmy 59 / Пс 59
Žalmy 60 / Пс 60
Žalmy 61 / Пс 61
Žalmy 62 / Пс 62
Žalmy 63 / Пс 63
Žalmy 64 / Пс 64
Žalmy 65 / Пс 65
Žalmy 66 / Пс 66
Žalmy 67 / Пс 67
Žalmy 68 / Пс 68
Žalmy 69 / Пс 69
Žalmy 70 / Пс 70
Žalmy 71 / Пс 71
Žalmy 72 / Пс 72
Žalmy 73 / Пс 73
Žalmy 74 / Пс 74
Žalmy 75 / Пс 75
Žalmy 76 / Пс 76
Žalmy 77 / Пс 77
Žalmy 78 / Пс 78
Žalmy 79 / Пс 79
Žalmy 80 / Пс 80
Žalmy 81 / Пс 81
Žalmy 82 / Пс 82
Žalmy 83 / Пс 83
Žalmy 84 / Пс 84
Žalmy 85 / Пс 85
Žalmy 86 / Пс 86
Žalmy 87 / Пс 87
Žalmy 88 / Пс 88
Žalmy 89 / Пс 89
Žalmy 90 / Пс 90
Žalmy 91 / Пс 91
Žalmy 92 / Пс 92
Žalmy 93 / Пс 93
Žalmy 94 / Пс 94
Žalmy 95 / Пс 95
Žalmy 96 / Пс 96
Žalmy 97 / Пс 97
Žalmy 98 / Пс 98
Žalmy 99 / Пс 99
Žalmy 100 / Пс 100
Žalmy 101 / Пс 101
Žalmy 102 / Пс 102
Žalmy 103 / Пс 103
Žalmy 104 / Пс 104
Žalmy 105 / Пс 105
Žalmy 106 / Пс 106
Žalmy 107 / Пс 107
Žalmy 108 / Пс 108
Žalmy 109 / Пс 109
Žalmy 110 / Пс 110
Žalmy 111 / Пс 111
Žalmy 112 / Пс 112
Žalmy 113 / Пс 113
Žalmy 114 / Пс 114
Žalmy 115 / Пс 115
Žalmy 116 / Пс 116
Žalmy 117 / Пс 117
Žalmy 118 / Пс 118
Žalmy 119 / Пс 119
Žalmy 120 / Пс 120
Žalmy 121 / Пс 121
Žalmy 122 / Пс 122
Žalmy 123 / Пс 123
Žalmy 124 / Пс 124
Žalmy 125 / Пс 125
Žalmy 126 / Пс 126
Žalmy 127 / Пс 127
Žalmy 128 / Пс 128
Žalmy 129 / Пс 129
Žalmy 130 / Пс 130
Žalmy 131 / Пс 131
Žalmy 132 / Пс 132
Žalmy 133 / Пс 133
Žalmy 134 / Пс 134
Žalmy 135 / Пс 135
Žalmy 136 / Пс 136
Žalmy 137 / Пс 137
Žalmy 138 / Пс 138
Žalmy 139 / Пс 139
Žalmy 140 / Пс 140
Žalmy 141 / Пс 141
Žalmy 142 / Пс 142
Žalmy 143 / Пс 143
Žalmy 144 / Пс 144
Žalmy 145 / Пс 145
Žalmy 146 / Пс 146
Žalmy 147 / Пс 147
Žalmy 148 / Пс 148
Žalmy 149 / Пс 149
Žalmy 150 / Пс 150