A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014

Žalmy 551
(Řediteli hudby; při strunových nástrojích. Poučení od Dávida.) Vpusť v uši, Bože, mou modlitbu, a kéž se neskrýváš před mým úpěním;
2
sleduj mě pozorně a odpověz mi; bloudím sem-tam ve své ustaranosti a hlasitě sténám
3
pro hlas nepřítele, pro útisk od zlovolného, neboť na mne uvalují neštěstí a v hněvu mě napadají.
4
Mé srdce se v mém nitru svíjí a padly na mne hrůzy smrti;
5
přichází na mne bázeň a chvění a zaplavuje mě děs.
6
I řekl jsem: Kéž bych měl peruť jako holubice! Mohl bych od letět a odpočinout;
7
hle, mohl bych být vzdálen, utéci, zdržoval bych se v pustině, seláh,
8
mohl bych si uspíšit uniknutí před ženoucím se vichrem, před bouří!
9
Pohlť je, Pane, rozdvoj jejich jazyk, neboť jsem ve městě uviděl násilí a vádu;
10
za dne i v noci je obcházejí po jeho zdech a uvnitř něho je špatnost a strast,
11
uvnitř něho je zhouba a z jeho prostranství nemizí útlak a podvod.
12
Vždyť ne nepřítel mě tupí, to bych uměl snést, ne nenávidící mě se nade mnou holedbá, to bych se před ním mohl skrýt,
13
nýbrž ty, člověk mně rovný, můj příbuzný a můj známý,
14
co jsme spolu zakoušeli sladkou důvěrnost, v Boží dům jsme v davu chodili.
15
Zpustošení na ně! Nechť zaživa sestupují v šeól, neboť v jejich stanovišti, mezi nimi, jsou zlé věci!
16
Já budu volat k Bohu a Hospodin mě bude chtít vysvobodit,
17
večer i ráno i o polednách budu naříkat a sténat, i bude slyšet můj hlas.
18
V pokoji osvobodil mé žití ze seče proti mně, ač byli u mne v množství.
19
BŮH bude slyšet a bude jim odpovídat (on, trvající od pradávna, seláh ), jim, při nichž není změn, aniž mají Boha v úctě.
20
Vztáhl svou ruku proti žijícím s ním v pokoji, znesvětil svou smlouvu;
21
hladké jsou máslové řeči jeho úst, a le jeho srdce - seč, jeho slova jsou měkčí než olej, a le jsou to tasené meče.
22
Uvrhni na Hospodina své břímě a on tě bude mít na starosti, nikdy nebude dopouštět zviklání spravedlivého.
23
A ty, Bože, je budeš svrhovat do jámy zkázy; muži krve a klamu nebudou moci dožít poloviny svých dní, já však budu v tebe důvěřovat.Žalmy 55:1

Žalmy 55:2

Žalmy 55:3

Žalmy 55:4

Žalmy 55:5

Žalmy 55:6

Žalmy 55:7

Žalmy 55:8

Žalmy 55:9

Žalmy 55:10

Žalmy 55:11

Žalmy 55:12

Žalmy 55:13

Žalmy 55:14

Žalmy 55:15

Žalmy 55:16

Žalmy 55:17

Žalmy 55:18

Žalmy 55:19

Žalmy 55:20

Žalmy 55:21

Žalmy 55:22

Žalmy 55:23Žalmy 1 / Žal 1

Žalmy 2 / Žal 2

Žalmy 3 / Žal 3

Žalmy 4 / Žal 4

Žalmy 5 / Žal 5

Žalmy 6 / Žal 6

Žalmy 7 / Žal 7

Žalmy 8 / Žal 8

Žalmy 9 / Žal 9

Žalmy 10 / Žal 10

Žalmy 11 / Žal 11

Žalmy 12 / Žal 12

Žalmy 13 / Žal 13

Žalmy 14 / Žal 14

Žalmy 15 / Žal 15

Žalmy 16 / Žal 16

Žalmy 17 / Žal 17

Žalmy 18 / Žal 18

Žalmy 19 / Žal 19

Žalmy 20 / Žal 20

Žalmy 21 / Žal 21

Žalmy 22 / Žal 22

Žalmy 23 / Žal 23

Žalmy 24 / Žal 24

Žalmy 25 / Žal 25

Žalmy 26 / Žal 26

Žalmy 27 / Žal 27

Žalmy 28 / Žal 28

Žalmy 29 / Žal 29

Žalmy 30 / Žal 30

Žalmy 31 / Žal 31

Žalmy 32 / Žal 32

Žalmy 33 / Žal 33

Žalmy 34 / Žal 34

Žalmy 35 / Žal 35

Žalmy 36 / Žal 36

Žalmy 37 / Žal 37

Žalmy 38 / Žal 38

Žalmy 39 / Žal 39

Žalmy 40 / Žal 40

Žalmy 41 / Žal 41

Žalmy 42 / Žal 42

Žalmy 43 / Žal 43

Žalmy 44 / Žal 44

Žalmy 45 / Žal 45

Žalmy 46 / Žal 46

Žalmy 47 / Žal 47

Žalmy 48 / Žal 48

Žalmy 49 / Žal 49

Žalmy 50 / Žal 50

Žalmy 51 / Žal 51

Žalmy 52 / Žal 52

Žalmy 53 / Žal 53

Žalmy 54 / Žal 54

Žalmy 55 / Žal 55

Žalmy 56 / Žal 56

Žalmy 57 / Žal 57

Žalmy 58 / Žal 58

Žalmy 59 / Žal 59

Žalmy 60 / Žal 60

Žalmy 61 / Žal 61

Žalmy 62 / Žal 62

Žalmy 63 / Žal 63

Žalmy 64 / Žal 64

Žalmy 65 / Žal 65

Žalmy 66 / Žal 66

Žalmy 67 / Žal 67

Žalmy 68 / Žal 68

Žalmy 69 / Žal 69

Žalmy 70 / Žal 70

Žalmy 71 / Žal 71

Žalmy 72 / Žal 72

Žalmy 73 / Žal 73

Žalmy 74 / Žal 74

Žalmy 75 / Žal 75

Žalmy 76 / Žal 76

Žalmy 77 / Žal 77

Žalmy 78 / Žal 78

Žalmy 79 / Žal 79

Žalmy 80 / Žal 80

Žalmy 81 / Žal 81

Žalmy 82 / Žal 82

Žalmy 83 / Žal 83

Žalmy 84 / Žal 84

Žalmy 85 / Žal 85

Žalmy 86 / Žal 86

Žalmy 87 / Žal 87

Žalmy 88 / Žal 88

Žalmy 89 / Žal 89

Žalmy 90 / Žal 90

Žalmy 91 / Žal 91

Žalmy 92 / Žal 92

Žalmy 93 / Žal 93

Žalmy 94 / Žal 94

Žalmy 95 / Žal 95

Žalmy 96 / Žal 96

Žalmy 97 / Žal 97

Žalmy 98 / Žal 98

Žalmy 99 / Žal 99

Žalmy 100 / Žal 100

Žalmy 101 / Žal 101

Žalmy 102 / Žal 102

Žalmy 103 / Žal 103

Žalmy 104 / Žal 104

Žalmy 105 / Žal 105

Žalmy 106 / Žal 106

Žalmy 107 / Žal 107

Žalmy 108 / Žal 108

Žalmy 109 / Žal 109

Žalmy 110 / Žal 110

Žalmy 111 / Žal 111

Žalmy 112 / Žal 112

Žalmy 113 / Žal 113

Žalmy 114 / Žal 114

Žalmy 115 / Žal 115

Žalmy 116 / Žal 116

Žalmy 117 / Žal 117

Žalmy 118 / Žal 118

Žalmy 119 / Žal 119

Žalmy 120 / Žal 120

Žalmy 121 / Žal 121

Žalmy 122 / Žal 122

Žalmy 123 / Žal 123

Žalmy 124 / Žal 124

Žalmy 125 / Žal 125

Žalmy 126 / Žal 126

Žalmy 127 / Žal 127

Žalmy 128 / Žal 128

Žalmy 129 / Žal 129

Žalmy 130 / Žal 130

Žalmy 131 / Žal 131

Žalmy 132 / Žal 132

Žalmy 133 / Žal 133

Žalmy 134 / Žal 134

Žalmy 135 / Žal 135

Žalmy 136 / Žal 136

Žalmy 137 / Žal 137

Žalmy 138 / Žal 138

Žalmy 139 / Žal 139

Žalmy 140 / Žal 140

Žalmy 141 / Žal 141

Žalmy 142 / Žal 142

Žalmy 143 / Žal 143

Žalmy 144 / Žal 144

Žalmy 145 / Žal 145

Žalmy 146 / Žal 146

Žalmy 147 / Žal 147

Žalmy 148 / Žal 148

Žalmy 149 / Žal 149

Žalmy 150 / Žal 150