A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014

Žalmy 441
(Řediteli hudby. Od synů Kórachových, poučení.) Bože, slýchali jsme svýma ušima, naši otcové nám vyprávěli o skutcích, jež jsi uskutečňoval v jejich dnech, v dnech pradávna.
2
Ty jsi svou rukou vypudil národy a je jsi zasadil; potíral jsi lidská plemena a vyháněl jsi je.
3
Vždyť ne svým mečem se zmocnili země, aniž jim jejich paže pomohla, nýbrž tvá pravice, a no, tvá paže a světlo tvé tváře, neboť jsi je blahovolně přijal.
4
Ty jsi ON, můj Král, přikaž vysvobození Jákóba!
5
V tobě můžeme porážet své protivníky, v tvém jménu rozdupávat povstalce proti nám,
6
neboť ne v svůj luk důvěřuji, aniž mě můj meč vysvobozuje,
7
nýbrž nás ty vysvobodíš od našich protivníků a zostudíš nenávidící nás.
8
V Bohu se honosíme po celý den, a no, tvé jméno budeme navždy chválit. Seláh.
9
Avšak jsi odhodil a studem jsi zahrnul nás, aniž vycházíš s našimi vojsky,
10
před protivníkem nás zpět obracíš vzad a nenávidící nás si drancují.
11
Vy dal jsi nás jako drobný dobytek k jedení a rozehnal jsi nás mezi národy,
12
prodáváš svůj lid téměř za nic, aniž jsi získal jejich kupní cenu,
13
činíš nás potupou našim sousedům, výsměchem a pohanou našemu okolí,
14
činíš nás příslovím mezi národy, vrtěním hlavou mezi lidskými plemeny;
15
po celý den je přede mnou má hanba, takže mou tvář přikryl stud
16
pro hlas tupícího a rouhajícího se a pro nepřítele a mstivce.
17
Toto vše nás postihlo, aniž jsme tě zapomněli, aniž jsme se proti tvé smlouvě dopustili věrolomnosti,
18
naše srdce neustoupilo zpět, aniž naše kročej uhnula z tvé stezky,
19
ač jsi nás zdrtil v místě šakalů a zřídil jsi nad námi zastření hlubokou temnotou.
20
Kdybychom byli zapomněli na jméno svého Boha a rozprostřeli své dlaně k BOHU cizáckému,
21
zda by to Bůh neuměl vypátrat? Vždyť on zná tajemství srdce!
22
Avšak pro tebe jsme v každý den zabíjeni, jsme považováni za drobný dobytek na porážku.
23
Probuď se, nač spíš, Pane? Procitni, kéž do nekonečna neodhazuješ,
24
nač skrýváš svou tvář a zapomínáš našeho soužení a našeho útlaku?
25
Vždyť naše duše klesla do prachu, naše tělo přilnulo k zemi.
26
Povstaň k pomoc i nám a osvoboď nás pro svou laskavost!Žalmy 44:1

Žalmy 44:2

Žalmy 44:3

Žalmy 44:4

Žalmy 44:5

Žalmy 44:6

Žalmy 44:7

Žalmy 44:8

Žalmy 44:9

Žalmy 44:10

Žalmy 44:11

Žalmy 44:12

Žalmy 44:13

Žalmy 44:14

Žalmy 44:15

Žalmy 44:16

Žalmy 44:17

Žalmy 44:18

Žalmy 44:19

Žalmy 44:20

Žalmy 44:21

Žalmy 44:22

Žalmy 44:23

Žalmy 44:24

Žalmy 44:25

Žalmy 44:26Žalmy 1 / Psa 1

Žalmy 2 / Psa 2

Žalmy 3 / Psa 3

Žalmy 4 / Psa 4

Žalmy 5 / Psa 5

Žalmy 6 / Psa 6

Žalmy 7 / Psa 7

Žalmy 8 / Psa 8

Žalmy 9 / Psa 9

Žalmy 10 / Psa 10

Žalmy 11 / Psa 11

Žalmy 12 / Psa 12

Žalmy 13 / Psa 13

Žalmy 14 / Psa 14

Žalmy 15 / Psa 15

Žalmy 16 / Psa 16

Žalmy 17 / Psa 17

Žalmy 18 / Psa 18

Žalmy 19 / Psa 19

Žalmy 20 / Psa 20

Žalmy 21 / Psa 21

Žalmy 22 / Psa 22

Žalmy 23 / Psa 23

Žalmy 24 / Psa 24

Žalmy 25 / Psa 25

Žalmy 26 / Psa 26

Žalmy 27 / Psa 27

Žalmy 28 / Psa 28

Žalmy 29 / Psa 29

Žalmy 30 / Psa 30

Žalmy 31 / Psa 31

Žalmy 32 / Psa 32

Žalmy 33 / Psa 33

Žalmy 34 / Psa 34

Žalmy 35 / Psa 35

Žalmy 36 / Psa 36

Žalmy 37 / Psa 37

Žalmy 38 / Psa 38

Žalmy 39 / Psa 39

Žalmy 40 / Psa 40

Žalmy 41 / Psa 41

Žalmy 42 / Psa 42

Žalmy 43 / Psa 43

Žalmy 44 / Psa 44

Žalmy 45 / Psa 45

Žalmy 46 / Psa 46

Žalmy 47 / Psa 47

Žalmy 48 / Psa 48

Žalmy 49 / Psa 49

Žalmy 50 / Psa 50

Žalmy 51 / Psa 51

Žalmy 52 / Psa 52

Žalmy 53 / Psa 53

Žalmy 54 / Psa 54

Žalmy 55 / Psa 55

Žalmy 56 / Psa 56

Žalmy 57 / Psa 57

Žalmy 58 / Psa 58

Žalmy 59 / Psa 59

Žalmy 60 / Psa 60

Žalmy 61 / Psa 61

Žalmy 62 / Psa 62

Žalmy 63 / Psa 63

Žalmy 64 / Psa 64

Žalmy 65 / Psa 65

Žalmy 66 / Psa 66

Žalmy 67 / Psa 67

Žalmy 68 / Psa 68

Žalmy 69 / Psa 69

Žalmy 70 / Psa 70

Žalmy 71 / Psa 71

Žalmy 72 / Psa 72

Žalmy 73 / Psa 73

Žalmy 74 / Psa 74

Žalmy 75 / Psa 75

Žalmy 76 / Psa 76

Žalmy 77 / Psa 77

Žalmy 78 / Psa 78

Žalmy 79 / Psa 79

Žalmy 80 / Psa 80

Žalmy 81 / Psa 81

Žalmy 82 / Psa 82

Žalmy 83 / Psa 83

Žalmy 84 / Psa 84

Žalmy 85 / Psa 85

Žalmy 86 / Psa 86

Žalmy 87 / Psa 87

Žalmy 88 / Psa 88

Žalmy 89 / Psa 89

Žalmy 90 / Psa 90

Žalmy 91 / Psa 91

Žalmy 92 / Psa 92

Žalmy 93 / Psa 93

Žalmy 94 / Psa 94

Žalmy 95 / Psa 95

Žalmy 96 / Psa 96

Žalmy 97 / Psa 97

Žalmy 98 / Psa 98

Žalmy 99 / Psa 99

Žalmy 100 / Psa 100

Žalmy 101 / Psa 101

Žalmy 102 / Psa 102

Žalmy 103 / Psa 103

Žalmy 104 / Psa 104

Žalmy 105 / Psa 105

Žalmy 106 / Psa 106

Žalmy 107 / Psa 107

Žalmy 108 / Psa 108

Žalmy 109 / Psa 109

Žalmy 110 / Psa 110

Žalmy 111 / Psa 111

Žalmy 112 / Psa 112

Žalmy 113 / Psa 113

Žalmy 114 / Psa 114

Žalmy 115 / Psa 115

Žalmy 116 / Psa 116

Žalmy 117 / Psa 117

Žalmy 118 / Psa 118

Žalmy 119 / Psa 119

Žalmy 120 / Psa 120

Žalmy 121 / Psa 121

Žalmy 122 / Psa 122

Žalmy 123 / Psa 123

Žalmy 124 / Psa 124

Žalmy 125 / Psa 125

Žalmy 126 / Psa 126

Žalmy 127 / Psa 127

Žalmy 128 / Psa 128

Žalmy 129 / Psa 129

Žalmy 130 / Psa 130

Žalmy 131 / Psa 131

Žalmy 132 / Psa 132

Žalmy 133 / Psa 133

Žalmy 134 / Psa 134

Žalmy 135 / Psa 135

Žalmy 136 / Psa 136

Žalmy 137 / Psa 137

Žalmy 138 / Psa 138

Žalmy 139 / Psa 139

Žalmy 140 / Psa 140

Žalmy 141 / Psa 141

Žalmy 142 / Psa 142

Žalmy 143 / Psa 143

Žalmy 144 / Psa 144

Žalmy 145 / Psa 145

Žalmy 146 / Psa 146

Žalmy 147 / Psa 147

Žalmy 148 / Psa 148

Žalmy 149 / Psa 149

Žalmy 150 / Psa 150