A A A A A
Česká Bible (PMPZ) 2014

Žalmy 351
(Od Dávida.) Při se, Hospodine, s peroucími se se mnou, bojuj s bojujícími se mnou;
2
uchop malý štít a veliký štít a povstaň mi na pomoc,
3
vytáhni kopí a postav překážku mým pronásledovatelům, řekni mé duši: Tvým vysvobozením jsem já.
4
Nechť jsou zklamáváni a stydí se usilující o mé žití; nechť ustupují zpět a v zmatek upadají chystající mé neštěstí,
5
nechť jsou jako plevy před větrem, jež anděl Hospodinův odmršťuje,
6
nechť se jejich cesta stává tmou a kluzkostí, když je anděl Hospodinův bude pronásledovat.
7
Vždyť na mne bez příčiny tajně políčili, jámu na svou síť; bez příčiny slídili po mé duši.
8
Nechť ho stíhá zánik, aniž se naděje a jeho síť, již tajně nastražil, nechť ho lapá - v zánik, nechť v něj padá!
9
A má duše bude jásat v Hospodinu, těšit se v jeho vysvobození;
10
všechny mé kosti budou říkat: Hospodine, kdo je podoben tobě, vyprošťujícímu sužovaného od silnějšího než on, a no, sužovaného a nemajetného od olupujícího jej?
11
Povstávají křivdící svědkové, vyptávají se mne na to, co nevím,
12
splácejí mi zlem za dobro, osiřením mé duši;
13
a já - mým oděvem v jejich nemoci byla pytlovina, svou duši jsem trápíval postem a má modlitba se vracela na mé záňadří,
14
jako přítelem, jako bratrem kdyby mi byl, jsem chodíval, jako truchlící po matce jsem se skláníval, začerněn.
15
A le radují se při mém ochromení a scházejí se, proti mně se scházejí, pomlouvači, jež neznám; u trhají, aniž umlkají
16
jako nevěřící, vysmívající se za kus chleba, se skřípání m svými zuby proti mně.
17
Pane, dokdy se budeš dívat? Přiveď mou duši zpět z prostřed jejich ničivosti, mou opuštěnou z prostřed hřivnatců!
18
Budu tě chválit v početném sejití, mezi mohutným lidem tě budu velebit.
19
Nechť se nade mnou neradují moji bezdůvodní nepřátelé, aniž okem mžourají bez příčiny mě nenávidící,
20
neboť nemluví pokoj ně, nýbrž proti poklidným v zemi vymýšlejí lstivé věci
21
a proti mně rozvírají svá ústa; říkají: Aha, aha, naše oko vidí!
22
Vidíš, Hospodine, kéž nemlčíš, Pane, kéž se ode mne nevzdaluješ!
23
Probuď se, a no, procitni pro mé právo, můj Bože a Pane, pro mou při,
24
suď mě podle své spravedlnosti, Hospodine, můj Bože, a nechť se nade mnou neradují,
25
nechť ve svém srdci neříkají: Aha, naše přání! Nechť neříkají: Pohltili jsme ho!
26
Nechť jsou zklamáváni a vespolek ve zmatek upadají radující se z mého neštěstí, ti, již se holedbají nade mnou, nechť si oblékají zklamání a hanbu;
27
nechť plesají a radují se oblibující mou spravedlnost; ti, nechť ustavičně říkají: Nechť je veliký Hospodin, oblibující pokoj svého nevolníka.
28
A můj jazyk bude pronášet tvou spravedlnost, po celý den tvou chválu.Žalmy 35:1

Žalmy 35:2

Žalmy 35:3

Žalmy 35:4

Žalmy 35:5

Žalmy 35:6

Žalmy 35:7

Žalmy 35:8

Žalmy 35:9

Žalmy 35:10

Žalmy 35:11

Žalmy 35:12

Žalmy 35:13

Žalmy 35:14

Žalmy 35:15

Žalmy 35:16

Žalmy 35:17

Žalmy 35:18

Žalmy 35:19

Žalmy 35:20

Žalmy 35:21

Žalmy 35:22

Žalmy 35:23

Žalmy 35:24

Žalmy 35:25

Žalmy 35:26

Žalmy 35:27

Žalmy 35:28Žalmy 1 / Žal 1

Žalmy 2 / Žal 2

Žalmy 3 / Žal 3

Žalmy 4 / Žal 4

Žalmy 5 / Žal 5

Žalmy 6 / Žal 6

Žalmy 7 / Žal 7

Žalmy 8 / Žal 8

Žalmy 9 / Žal 9

Žalmy 10 / Žal 10

Žalmy 11 / Žal 11

Žalmy 12 / Žal 12

Žalmy 13 / Žal 13

Žalmy 14 / Žal 14

Žalmy 15 / Žal 15

Žalmy 16 / Žal 16

Žalmy 17 / Žal 17

Žalmy 18 / Žal 18

Žalmy 19 / Žal 19

Žalmy 20 / Žal 20

Žalmy 21 / Žal 21

Žalmy 22 / Žal 22

Žalmy 23 / Žal 23

Žalmy 24 / Žal 24

Žalmy 25 / Žal 25

Žalmy 26 / Žal 26

Žalmy 27 / Žal 27

Žalmy 28 / Žal 28

Žalmy 29 / Žal 29

Žalmy 30 / Žal 30

Žalmy 31 / Žal 31

Žalmy 32 / Žal 32

Žalmy 33 / Žal 33

Žalmy 34 / Žal 34

Žalmy 35 / Žal 35

Žalmy 36 / Žal 36

Žalmy 37 / Žal 37

Žalmy 38 / Žal 38

Žalmy 39 / Žal 39

Žalmy 40 / Žal 40

Žalmy 41 / Žal 41

Žalmy 42 / Žal 42

Žalmy 43 / Žal 43

Žalmy 44 / Žal 44

Žalmy 45 / Žal 45

Žalmy 46 / Žal 46

Žalmy 47 / Žal 47

Žalmy 48 / Žal 48

Žalmy 49 / Žal 49

Žalmy 50 / Žal 50

Žalmy 51 / Žal 51

Žalmy 52 / Žal 52

Žalmy 53 / Žal 53

Žalmy 54 / Žal 54

Žalmy 55 / Žal 55

Žalmy 56 / Žal 56

Žalmy 57 / Žal 57

Žalmy 58 / Žal 58

Žalmy 59 / Žal 59

Žalmy 60 / Žal 60

Žalmy 61 / Žal 61

Žalmy 62 / Žal 62

Žalmy 63 / Žal 63

Žalmy 64 / Žal 64

Žalmy 65 / Žal 65

Žalmy 66 / Žal 66

Žalmy 67 / Žal 67

Žalmy 68 / Žal 68

Žalmy 69 / Žal 69

Žalmy 70 / Žal 70

Žalmy 71 / Žal 71

Žalmy 72 / Žal 72

Žalmy 73 / Žal 73

Žalmy 74 / Žal 74

Žalmy 75 / Žal 75

Žalmy 76 / Žal 76

Žalmy 77 / Žal 77

Žalmy 78 / Žal 78

Žalmy 79 / Žal 79

Žalmy 80 / Žal 80

Žalmy 81 / Žal 81

Žalmy 82 / Žal 82

Žalmy 83 / Žal 83

Žalmy 84 / Žal 84

Žalmy 85 / Žal 85

Žalmy 86 / Žal 86

Žalmy 87 / Žal 87

Žalmy 88 / Žal 88

Žalmy 89 / Žal 89

Žalmy 90 / Žal 90

Žalmy 91 / Žal 91

Žalmy 92 / Žal 92

Žalmy 93 / Žal 93

Žalmy 94 / Žal 94

Žalmy 95 / Žal 95

Žalmy 96 / Žal 96

Žalmy 97 / Žal 97

Žalmy 98 / Žal 98

Žalmy 99 / Žal 99

Žalmy 100 / Žal 100

Žalmy 101 / Žal 101

Žalmy 102 / Žal 102

Žalmy 103 / Žal 103

Žalmy 104 / Žal 104

Žalmy 105 / Žal 105

Žalmy 106 / Žal 106

Žalmy 107 / Žal 107

Žalmy 108 / Žal 108

Žalmy 109 / Žal 109

Žalmy 110 / Žal 110

Žalmy 111 / Žal 111

Žalmy 112 / Žal 112

Žalmy 113 / Žal 113

Žalmy 114 / Žal 114

Žalmy 115 / Žal 115

Žalmy 116 / Žal 116

Žalmy 117 / Žal 117

Žalmy 118 / Žal 118

Žalmy 119 / Žal 119

Žalmy 120 / Žal 120

Žalmy 121 / Žal 121

Žalmy 122 / Žal 122

Žalmy 123 / Žal 123

Žalmy 124 / Žal 124

Žalmy 125 / Žal 125

Žalmy 126 / Žal 126

Žalmy 127 / Žal 127

Žalmy 128 / Žal 128

Žalmy 129 / Žal 129

Žalmy 130 / Žal 130

Žalmy 131 / Žal 131

Žalmy 132 / Žal 132

Žalmy 133 / Žal 133

Žalmy 134 / Žal 134

Žalmy 135 / Žal 135

Žalmy 136 / Žal 136

Žalmy 137 / Žal 137

Žalmy 138 / Žal 138

Žalmy 139 / Žal 139

Žalmy 140 / Žal 140

Žalmy 141 / Žal 141

Žalmy 142 / Žal 142

Žalmy 143 / Žal 143

Žalmy 144 / Žal 144

Žalmy 145 / Žal 145

Žalmy 146 / Žal 146

Žalmy 147 / Žal 147

Žalmy 148 / Žal 148

Žalmy 149 / Žal 149

Žalmy 150 / Žal 150